موضوعات = میکروبیولوژی
جداسازی بروی باکتریوم (Brevibacterium) بومی با فعالیت لاکازی خارج سلولی از رسوبات ساحل دریاچه ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

بابک حاجی زاده؛ نیما شیخ بیگلو؛ مهدی ایمانی؛ رشید جامعی


بررسی تاثیر پری‌بیوتیک بایومین ‌پی‌ای‌پی بر تعداد کل باکتری‌ها و باکتری‌های لاکتوباسیلوس روده لاشه ماهی-های خاویاری استرلیاد (Acipenser ruthenus)و بستر(Huso huso×Acipenser ruthenus) پرورشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1402

مهرداد نصری تجن؛ مینا سیف زاده؛ رضا طاعتی


جداسازی، شناسایی و تعیین خصوصیات بیوشیمیایی آسپارژیناز خارج سلولی فاقد خاصیت گلوتامینازی جداشده از خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1402

نسرین غلامی؛ غلامحسین ابراهیمی پور؛ محمد یعقوبی آوینی


غربالگری و شناسایی مولکولی نوکاردیاهای با توانایی زیست پالایی هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای و فنل از اکوسیستمهای مختلف ایران

دوره 36، شماره 2، تیر 1402، صفحه 113-127

شیوا حسینی؛ داود آزادی؛ عبدالرحیم آب سالان


تاثیر تداخلی عصاره الکلی بره موم، اسانس آویشن و نانوذرات نقره روی باکتری ها و مخمر کاندیدا آلبیکنز در شرایط آزمایشگاهی , مشاهده

دوره 36، شماره 2، تیر 1402، صفحه 176-185

مریم اسکندری نیا؛ سلمان احمدی اسبچین؛ عبدالغفار اونق


ارزیابی اثر سیتوتوکسیسیتی متابولیت‌های ترشحی و عصاره سلولی بیفیدوباکتریوم‌های جداسازی شده از محصولات لبنی بر رده سلولی سرطان کولون (SW1116) و نرمال کلیه (HEK 293)

دوره 36، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 15-25

مریم ثریا؛ الهام معظمیان


مروری بر فیلوژنتیک و سیتوپاتوژنز فیلوویروس‌ها، رتروویروس‌ها و کرونا ویروس‌های منتقل شونده از خفاش به انسان

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 415-424

منصور خالدی؛ ندا یوسفی نوجوکامبری؛ حامد افخمی؛ فاطمه ثامنی؛ سجاد یزدان ستاد


معرفی باکتری های مولد بیودمولسیفایر جدا شده از خاک های آلوده به نفت و سنجش عملکرد آن ها در جداسازی آب از نفت

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 452-464

هدی سباتی؛ حسین معتمدی


مطالعه آزمایشگاهی اثرات ضد باکتریایی و سمیت سلولی فراکسیون‌های جدا شده از سم افعی زنجانی

دوره 35، شماره 2، تیر 1401، صفحه 256-271

جمیل زرگان؛ فرشید غلامی؛ حسین ثباتی؛ حمیدرضا گودرزی؛ اشکان حاجی نورمحمدی؛ محمدباقر صالحی


ردیابی و تعیین خصوصیات بیولوژیکی و فیلوژنتیکی ویروس Y سیب زمینی (PVY) جدایه استان لرستان

دوره 35، شماره 2، تیر 1401، صفحه 212-224

فاطمه رحیمی؛ سیدحسین وفایی؛ سمیرا پاکباز


تولید اسید سیتریک از ضایعات کشاورزی با استفاده از Aspergillus niger به روش تخمیردر بستر جامد و بهینه سازی فرآیند تولید

دوره 34، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 597-611

فرنگیس آتش نور؛ معصومه انوری


مطالعه تغییرات بیان ژن Zrt1 در مخمر ساکارومایسس سرویزیه تحت تاثیر غلظت های مختلف روی در محیط

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 397-411

فروغ سرایی؛ کیومرث امینی؛ اعظم حدادی؛ محدثه لاری پور


تولید و بهینه سازی پلی‌هیدروکسی آلکانوات (poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate)) بوسیله جدایه Aeromonas sp. EBA118 جدا شده از خاک به روش تک متغیره

دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 193-205

زمزم جوادی؛ معصومه بحرینی؛ میرزا محمد رضا شریف مقدم


شناسایی باکتری های پروبیوتیک عصاره آبی خرماهای مضافتی، پیارم و زاهدی

دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 219-231

مینا سیف زاده؛ محمد ربانی؛ علی اصغر خانی پور


سنتز بیولوژیک نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه Dracocephalum kotschyi و بررسی اثرات ضدباکتریایی آن

دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 155-168

شبنم یعقوبی؛ امیر میرزایی؛ آرزو دست پاک


مطالعه آلودگی های باکتریایی برخی آثار مکتوب نفیس مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 182-192

سمیرا بهدانی؛ معصومه بحرینی؛ پریسا محمدی؛ لیلا شکرزاده؛ میرزا محمد رضا شریف مقدم؛ علی اصغر ثابت جازاری


ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی گلسنگ های Candelariella rhodax و Protoparmeliopsis muralis

دوره 34، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-17

مژگان شفیعی؛ جعفر همت؛ محمد سهرابی


بیان و تخلیص پروتئین ایمنوژن نوترکیب دربردارنده فاکتورهای بیماری زای شیگلا دیسانتری

دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 474-483

حسین طراحی مفرد؛ شهرام نظریان؛ امیر میمندی پور


اثر تغییرات مقدار ملاس و سلنیوم بر رشد مخمر ساکارومایسس سروزیه و میزان بیو‌اتانول تولیدی

دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 509-519

سارا فرامرزی؛ یونس انزابی؛ هدا جعفریزاده مالمیری


شناسایی برخی مشتقات بنزن به روش زیست سنجی توسط باکتری نورافشان ویبریو MM1 جدا شده از دریای مازندران

دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 531-541

مجتبی محسنی؛ سیده فریبا پورسید؛ محمد جواد چایچی


بهینه سازی تولید آنزیم کراتیناز توسط جدایه بومی Bacillus sp FUM 120 به روش تک متغیره

دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 542-554

رقیه مریدشاهی؛ معصومه بحرینی؛ میرزا محمد رضا شریف مقدم؛ احمد آسوده؛ بهناز کروژدهی


تاثیر عصاره جلبک سبز Spirogyra sp. بر میزان ترشح آنزیم پکتیناز و سطح بیان ژن PgaA در قارچ Aspergillus niger

دوره 33، شماره 2، تیر 1399، صفحه 169-179

امیر مسعود حیدری نژاد؛ ناصر پنجه که؛ سید کاظم صباغ؛ محمد سالاری؛ محمد رضا سرافراز اردکانی


جداسازی، شناسایی مولکولی و بهینه سازی تولید آنزیم آمیلاز در اکتینومیست دریایی (Acx1) از خور شادگان

دوره 32، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 445-453

محمدامین شاوردی؛ سهیلا مطرودی؛ باقر یخچالی


بررسی فنوتیپی جدایه های اسینتوباکتر بومانی مولد بتالاکتاماز وسیع الطیف (ESBL) در مراجعه کنندگان به یک بیمارستان نظامی استان گیلان

دوره 32، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 454-458

علی صالح نیا؛ فرشاد نجومی


جداسازی باکتری Enterococcus sp. 7C37 با توانمندی پروبیوتیکی بالا از پنیر قاینی به عنوان یک محصول تخمیری لبنی در استان خراسان جنوبی

دوره 32، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 459-468

سارا طالبی؛ علی مخدومی؛ معصومه بحرینی