جداسازی و شناسایی باکتری‌های شیمیوارگانوتروف موجود در سطح آرامگاه کوروش بزرگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 مرکر تحقیقات میکروبیولوژی کاربردی و بیوتکنولوژی میکروبی، دانشگاه الزهرا، تهران،

3 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

4 گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

5 کارشناس ارشد بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

6 کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

با گذر زمان معماری‎های منحصر به فرد قدیمی و ساختمان‏های تاریخی در معرض فرسودگی‏های فیزیکوشیمیایی و زیستی قرار دارند که ابعاد این آسیب ها بسته به موقعیت جغرافیایی، میزان آلودگی های محیطی، ترکیب مواد اولیه و عناصر سازنده این آثار تفاوت می‌کند. در فرسودگی زیستی عوامل مختلفی مانند قارچ ها، باکتری‌ها، آرکی‌ها، جلبک‌ها و گلسنگ‌ها دخالت دارند. با توجه به اهمیت مطالعات زیستی در میراث فرهنگی و نیز احداث سد سیوند و تغییرات اکوسیستم در منطقه، باکتری‌های موثر در فرسایش بنای سنگی آرامگاه کوروش بزرگ بررسی شد. بنظر می‌رسد سنگ‌های آهکی آرامگاه کوروش بزرگ در منطقه پاسارگاد استان فارس، بسترهای مناسبی را برای استقرار و رشد باکتری‎ها فراهم آورده است. برای این منظور ابتدا نمونه برداری از نقاط مختلف بنای آرامگاه کوروش بزرگ به روش غیر تخریبی و با استفاده از سوآب و سوزن استریل انجام شد و نمونه‎ ها پس از آماده سازی در محیط‌های اختصاصی باکتریایی کشت داده شد. بعد از خالص‌سازی کلنی‌ها، به کمک روش‎های ریخت‎شناسی، میکروسکوپی و آزمون‌های بیوشیمیایی و آنزیمی شناسایی جدایه‌های باکتریایی در حد جنس انجام شد. به منظور شناسایی دقیق تر جدایه‌های باکتریایی از روش‎ مولکولی توالی‏یابی ژن 16S rRNA استفاده گردید. نتایج کشت، حضور گونه های مختلفی از باکتری‌ها را آشکار ساخت. از بین 10 جنس شناسایی شده، 7 مورد گروه باکتری‌های گرم مثبت بودند. برای حفظ چنین آثار ارزشمندی، در گام‌ بعدی راه‌های کنترل رشد و حذف این موجودات آسیب‌رسان و اثرات آن‌ها در شرایط آزمایشگاهی و نیز روی مدل سنگی بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Isolation and Identification of Chemoorganotrophic bacteria from the Tomb of Cyrus the Great

نویسندگان [English]

 • Parisa Mohammadi 1
 • Mahnaz Gholipour Shahraki 2
 • Azam Aliasghari Veshareh 3
 • Ezat Asgarani 4
 • Neda Shoaei 5
 • Zahra Falahi 6

1 Alzahra University

2 Research Center for Applied Microbiology and Microbial Biotechnology, Alzahra University, Tehran, Iran

3 Department of Microbiology, Faculty of Biological Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran

4 Department of Biotechnology, Faculty of Biological Sciences, Alzahra University, Tehran, the Islamic Republic of Iran

5 Faculty of Biological Sciences, Al-Zahra University, Tehran, Iran

6 , Faculty of Biological Sciences, Al-Zahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

With the passage of time, unique old architectures and historical buildings are exposed to physicochemical and biological deteriorations and the dimensions of these damages differ depending on the geographical location, the amount of environmental pollution, the composition of raw materials and its constituent elements. Various agents such as fungi, bacteria, archaea, algae and lichens are involved in biodeterioration. Considering the importance of biological studies in cultural heritage, as well as the construction of Sivand dam and ecosystem changes in the region, deteriogenic bacteria of the stone monument of Cyrus the Great tomb were investigated. It seems that the limestone stones of Cyrus the Great tomb in Pasargadae region of Fars province have provided suitable substrates for the establishment and growth of bacteria. For this purpose, samples were first taken from different parts of the tomb of Cyrus the Great by a non-destructive method using swabs and sterile needles, and were cultured into specific bacterial medium. After purifying the colonies, bacterial isolates were identified at the genus level by morphological, microscopic, biochemical and enzymatic methods. In order to more accurately identify bacterial isolates, molecular methods of 16S rRNA gene sequencing were used. The culture results revealed the presence of different species of bacteria. Most of the identified genera were gram-positive bacteria,. In order to preserve such valuable works, in the next step, we assay ways of removing and controlling these harmful organisms and their effects, in laboratory conditions. Finally, these methods on stone models and in site will be investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pasargad
 • Biodeterioration
 • PCR
 • Sivand Dam

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402
 • تاریخ دریافت: 19 فروردین 1402
 • تاریخ بازنگری: 08 مهر 1402
 • تاریخ پذیرش: 22 مهر 1402