دوره و شماره: دوره 34، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 483-681 

مقاله پژوهشی

توسعه برنامه ای برای بررسی خودکار سمیت ترکیبات زیست فعال با استفاده از آزمون Artemia spp.

صفحه 559-572

فاطمه سلیمی؛ علی متین نژاد؛ هلیا فرخ نیا؛ مینا نصرت زاده


طراحی و ساخت سامانه میکروفلویدیک به منظور آنالیز کمی مهاجرت سلولی در سطح تک سلولی

صفحه 483-498

محمد قربانی؛ حسین نادری منش؛ حسین سلیمانی؛ عبداله اله وردی


بررسی تاثیر پرتو فرابنفش B بر میزان تولید آتروپین و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی در ریشه‌های مویین گیاه شابیزک (Atropa belladonna L.)

صفحه 573-583

بهنام کارجو؛ محمد فتاحی


استفاده از روش 16S Single Specific Primer PCR (16S SSP- PCR) به منظور شناسایی و جداسازی اختصاصی جنس شیگلا

صفحه 584-596

حمیدرضا ملاصالحی؛ نرگس واحدی پور؛ ماهرخ علیمی


تولید اسید سیتریک از ضایعات کشاورزی با استفاده از Aspergillus niger به روش تخمیردر بستر جامد و بهینه سازی فرآیند تولید

صفحه 597-611

فرنگیس آتش نور؛ معصومه انوری


اندازه‌گیری یون روی با استفاده از پروتئین فلوئورسنت سبز بهبود یافته (EGFP) نمایش یافته در سطح باکتری

صفحه 612-622

ساقی حکیمی نائینی؛ رضا حسن ساجدی


ارتباط بین پلی مورفیسم rs2910164 ژن miR146a با سرطان سینه در زنان ایرانی به روش Tetra-Arms PCR

صفحه 623-637

الهام سیاسی؛ مهکامه سلیمانی؛ صدیقه مهرابیان


بررسی شیوع دو جهش در ژن FLT3 در میان بیماران مبتلا به لوسمی های حاد میلوئیدی با کاریوتایپ طبیعی در شمال شرق ایران

صفحه 638-652

سعیده قضایی زیدانلو؛ نفیسه امینی


بررسی اثر عصاره جَفت بلوط بر روند شکل‌گیری تجمعات آمیلوییدی و تجمع-زدایی فیبرهای پروتئین لیزوزیمِ سفیده تخم‌مرغ

صفحه 499-514

معصومه فرامرزیان؛ سیف الله بهرامی کیا


خالص سازی و محلول‌سازی همزمان جسم‌توده‌ای MO-CBP2 با استفاده از شیب اوره

صفحه 515-525

فاطمه ولایتی پور؛ سعید امین زاده؛ سید عبدالحمید انگجی؛ فاطمه فتوحی چاهوکی؛ مرضیه قلاسی


اثر تیمار فسفر و منیزیم بر ساختار ریشه‌های Salicornia spp

صفحه 526-543

سمانه معتبرنیا؛ عبدالکریم چهرگانی راد؛ محمد رضا غفاری؛ نیره اعظم خوش خلق سیما


اثرات اسانس مریم گلی (Salvia officinalis) بر القاء آپوپتوز در سلول های سرطان تخمدان رده ی SKOV3

صفحه 544-558

زهرا عادلی؛ زهرا زمانی؛ مجید رجبیان؛ حمید سبحانیان