دوره و شماره: دوره 34، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 432-583 

مقاله پژوهشی

تولید اسید سیتریک از ضایعات کشاورزی با استفاده از Aspergillus niger به روش تخمیردر بستر جامد و بهینه سازی فرآیند تولید

صفحه 432-451

فرنگیس آتش نور؛ معصومه انوری


اندازه‌گیری یون روی با استفاده از پروتئین فلوئورسنت سبز بهبود یافته (EGFP) نمایش یافته در سطح باکتری

صفحه 452-464

ساقی حکیمی نائینی؛ رضا حسن ساجدی


توسعه برنامه ای برای بررسی خودکار سمیت ترکیبات زیست فعال با استفاده از آزمون Artemia spp.

صفحه 465-476

فاطمه سلیمی؛ علی متین نژاد؛ هلیا فرخ نیا؛ مینا نصرت زاده


ارتباط بین پلی مورفیسم rs2910164 ژن miR146a با سرطان سینه در زنان ایرانی به روش Tetra-Arms PCR

صفحه 477-488

الهام سیاسی؛ مهکامه سلیمانی؛ صدیقه مهرابیان


اثرات اسانس مریم گلی (Salvia officinalis) بر القاء آپوپتوز در سلول های سرطان تخمدان رده ی SKOV3

صفحه 489-500

زهرا عادلی؛ زهرا زمانی؛ مجید رجبیان؛ حمید سبحانیان


بررسی اثر عصاره جَفت بلوط بر روند شکل‌گیری تجمعات آمیلوییدی و تجمع-زدایی فیبرهای پروتئین لیزوزیمِ سفیده تخم‌مرغ

صفحه 501-513

معصومه فرامرزیان؛ سیف الله بهرامی کیا


طراحی و ساخت سامانه میکروفلویدیک به منظور آنالیز کمی مهاجرت سلولی در سطح تک سلولی

صفحه 514-523

محمد قربانی؛ حسین نادری منش؛ حسین سلیمانی؛ عبداله اله وردی


بررسی شیوع دو جهش در ژن FLT3 در میان بیماران مبتلا به لوسمی های حاد میلوئیدی با کاریوتایپ طبیعی در شمال شرق ایران

صفحه 524-533

سعیده قضایی زیدانلو؛ نفیسه امینی


بررسی تاثیر پرتو فرابنفش B بر میزان تولید آتروپین و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی در ریشه‌های مویین گیاه شابیزک (Atropa belladonna L.)

صفحه 534-546

بهنام کارجو؛ محمد فتاحی


اثر تیمار فسفر و منیزیم بر ساختار ریشه‌های Salicornia spp

صفحه 547-564

سمانه معتبرنیا؛ عبدالکریم چهرگانی راد؛ محمد رضا غفاری؛ نیره اعظم خوش خلق سیما


استفاده از روش 16S Single Specific Primer PCR (16S SSP- PCR) به منظور شناسایی و جداسازی اختصاصی جنس شیگلا

صفحه 565-574

حمیدرضا ملاصالحی؛ نرگس واحدی پور؛ ماهرخ علیمی


خالص سازی و محلول‌سازی همزمان جسم‌توده‌ای MO-CBP2 با استفاده از شیب اوره

صفحه 575-583

فاطمه ولایتی پور؛ سعید امین زاده؛ سید عبدالحمید انگجی؛ فاطمه فتوحی چاهوکی؛ مرضیه قلاسی