دوره و شماره: دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 145-268 

مقاله پژوهشی

مطالعه آلودگی های باکتریایی برخی آثار مکتوب نفیس مرکز اسناد آستان قدس رضوی

صفحه 145-159

سمیرا بهدانی؛ معصومه بحرینی؛ پریسا محمدی؛ لیلا شکرزاده؛ میرزا محمد رضا شریف مقدم؛ علی اصغر ثابت جازاری


طراحی ساختار نانودیسک از فسفولیپید اسفنگومیلین جنین جوجه (DPSM) و کلسترول (CHOL) و مطالعه شکل گیری آن: شبیه سازی دینامیک مولکولی دانه درشت

صفحه 160-173

جلیل پرچکانی چوزکی؛ مجید تقدیر


تولید و بهینه سازی پلی‌هیدروکسی آلکانوات (poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate)) بوسیله جدایه Aeromonas sp. EBA118 جدا شده از خاک به روش تک متغیره

صفحه 174-186

زمزم جوادی؛ معصومه بحرینی؛ میرزا محمد رضا شریف مقدم


بررسی تاثیر مشتقات 2-هیدروکسی 1و4-نفتوکوئینون بر روی ساختار و عملکرد آنزیم کاتالاز

صفحه 187-196

سیمین خطایی؛ غلامرضا دهقان؛ سمانه رشتبری؛ مهرداد ایرانشاهی


بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف گندم نان (Triticum aestivum L.)با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR و RAPD

صفحه 197-207

مژده رحمانی؛ مهدی رحیمی؛ مریم عبدلی نسب؛ محمود ملکی


طراحی و ساخت وکتور بیانی pET32b+Rh براساس سیستم pET جهت تسهیل پروسه تخلیص پروتئین نوترکیب

صفحه 208-218

لیلا رضایی؛ هدا آیت؛ علی محمد احدی


شناسایی باکتری های پروبیوتیک عصاره آبی خرماهای مضافتی، پیارم و زاهدی

صفحه 219-229

مینا سیف زاده؛ محمد ربانی؛ علی اصغر خانی پور


تغییرات بیان ژن آدنوزین دآمیناز (ADA) در سلول‌های سرطان پستان انسانی رده‌های MCF-7 و MDA-MB-231 و سلول‌های رده نرمال MCF-10A تیمار شده با عصاره شیرین بیان

صفحه 230-236

اکبر صفی پور افشار؛ فاطمه سعید نعمت پور؛ امیر شیرزاد


مطالعه برهمکنش رنگ خوراکی قرمز آلورا با پپسین توسط طیف سنجی فلورسانس

صفحه 237-245

فاطمه السادات محسنی شهری


مهار سمیت روتنون در مدل سلولی بیماری پارکینسون با عصاره متانولی زیتون‌های ایرانی

صفحه 246-256

دینا مرشدی؛ فرهنگ علی اکبری؛ سها پارسافر؛ حسین محمد بیگی؛ فائزه دهقانی عصمت آبادی؛ علیرضا امیری نودیجه


سنتز بیولوژیک نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه Dracocephalum kotschyi و بررسی اثرات ضدباکتریایی آن

صفحه 257-268

شبنم یعقوبی؛ امیر میرزایی؛ آرزو دست پاک