موضوعات = ژنتیک
بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های مختلف گز استان اردبیل با استفاده از نشانگرهای مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

گیتا وکیلی؛ یونس پوربیرامی هیر؛ اسماعیل چمنی؛ اصغر استاجی


بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم های rs2111833 و rs2235324 در ژنTMPRSS6 با کم خونی فقر آهن در جمعیت ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

مریم زارع؛ فائزه مومنی؛ مسعود هوشمند


بررسی اثر اگزوزوم‌های مشتق از سلول‌های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان بر بیان ژن CDK4 و توانایی تکثیر و مهاجرت سلول های سرطان پستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1402

منصور الموح؛ محبوبه شیخ بهائی؛ زهیر محمد حسن؛ صادق باباشاه


شناسایی واریانتهای اللی ژن گیرنده ملاتونین((MTNR1A در جمعیتی از میش‌های نژاد افشاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1402

ندا صبا؛ رحیمه سپهری؛ محمدطاهر هرکی نژاد


ارزیابی تنوع ژنتیکی جدایه های وحشی گانودرما لوسیدوم با استفاده از نشانگر ISSR

دوره 37، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 45-59

10.22034/cmr.2022.2181

شبنم لطفی؛ مهدی بهنامیان؛ سارا دژستان؛ اصغر استاجی؛ یونس پوربیرامی هیر


شناسایی نشانگرهایIRAP مرتبط با صفات مورفولوژیکی-زراعی در آفتابگردان دانه روغنی (Helianthus annuus L.) تحت شرایط آبیاری معمولی و محدود

دوره 36، شماره 4، دی 1402، صفحه 343-357

10.22034/cmr.2023.2166

نسرین اکبری؛ رضا درویش زاده


تجزیه ارتباطی صفات مورفو-فنولوژیک در توتون‌های شرقی (Nicotiana tabacum L.) با نشانگرهای SSR تحت شرایط حضور و عدم حضور گل‌جالیز

دوره 35، شماره 4، دی 1401، صفحه 579-594

مریم طهماسب عالی؛ رضا درویش زاده؛ امیر فیاض مقدم


ارزیابی بیان RNA طویل غیرکدکننده RMST در پی القای تمایز نورونی در سلول های پرتوان کارسینومای جنینی NT2

دوره 35، شماره 4، دی 1401، صفحه 626-639

نجمه عباسی؛ حسین فهیمی؛ سید حمید جمال الدینی؛ ریحانه رمضانی؛ صادق باباشاه


بررسی وجود پلی‌مورفیسم در اگزون‌های 2 و 3 ژن DIRAS3 در زنان مبتلا به سرطان پستان و دیابت

دوره 35، شماره 2، تیر 1401، صفحه 272-290

فاطمه اردلان مقدم آل؛ ابوالحسن رضایی


اثر میدان‌های الکترومغناطیسی با شدت‌های 25/0 و 5/2 میلی تسلا در دو نوع تابش پیوسته و ناپیوسته بر بیان ژن های miR-21 و miR-29 در رده‌های سلولی سرطان معده

دوره 35، شماره 2، تیر 1401، صفحه 332-348

الهام سیاسی؛ الهه منیری؛ سهیلا عبدی


کارایی نشانگر مولکولی SCoT در بررسی روابط ژنتیکی میان گونه‌های دیپلوئید جنس Aegilops و Triticum

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 105-121

علی اشرف مهرابی؛ هومن شیروانی


چندشکلی جایگاه ژنی MHC-DAB II در ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmicthys molitrix) تکثیرشده به روش نیمه طبیعی

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 122-136

الهام جرفی؛ محمدرضا کلباسی؛ مجید صادقی زاده


ارتباط بین پلی مورفیسم rs2910164 ژن miR146a با سرطان سینه در زنان ایرانی به روش Tetra-Arms PCR

دوره 34، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 477-488

الهام سیاسی؛ مهکامه سلیمانی؛ صدیقه مهرابیان


اثر جایگزینی miRNA-34a در مهار رشد و مهاجرت سلولی و افزایش بیان ژن های کاسپازی در رده سلولی HCT116 سرطان کلون

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 269-281

نازنین جعفرپور؛ حبیب عنصری؛ بهزاد برادران


پویش کل ژنومی برای شناسایی نواحی ژنومی مرتبط با انتشار متان در گاو با استفاده از تراشه 30K

دوره 34، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 65-76

علی جلیل سرقلعه؛ حسین مرادی شهربابک؛ محمد مرادی شهربابک؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ مهدی ساعتچی؛ یونس میار


تاثیر تنش شوری بر فعالیت‌های فیزیولوژیک و آنتی‌اکسیدانی در دو لاین حساس و متحمل به شوری (NaCl) آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L.) در مرحله گیاهچه‌ای

دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 451-464

رضا درویش زاده؛ علیرضا پیرزاد


مطالعه ساختار ژنتیکی توده‌های بومی سویا ( Glycinmax (L.) Merr.) و تغییرات آن در طی حفاظت در مزرعه با استفاده از نشانگرهای RAPD و صفات مورفوفنولوژیکی

دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 496-508

محمدرضا عباسی؛ شوئیچی فوکوئوکا؛ کاورو ابانا


بررسی نقش miR-34a بر میزان بیان ژن های BACH1، PTEN وSIRT1 در رده سلولی لوسمی لنفوبلاستیک حاد (jurkat) T-cell

دوره 33، شماره 2، تیر 1399، صفحه 240-248

شیوا نجاری؛ رضا محمدزاده؛ بهزاد برادران


بررسی وابستگی جهش زایی سیپروفلوکساسین به UmuC در اشرشیا کلی

دوره 32، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 503-511

مرضیه نوربخش؛ راضیه پوراحمد؛ محمد رضا محزونیه


بررسی ارتباط چند شکلی کدون 655 ژن her2 با ابتلا به سرطان تخمدان در استان آذربایجان-شرقی

دوره 32، شماره 3، آبان 1398، صفحه 311-319

سیده رقیه تیز مغز؛ ابوالفضل قربانی


بررسی فراوانی ژن بتا لاکتاماز TEM در ایزوله های عفونت ادراری بیماران در شهرستان بناب

دوره 32، شماره 3، آبان 1398، صفحه 397-410

رضا معصومی جهاندیزی؛ منصور آل طاها؛ میرکامیار موسوی


ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی لاین‌های ذرت (Zea mays L.)با استفاده از نشانگرهای ISSR

دوره 32، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 230-241

علی غفاری آذر؛ رضا درویش زاده؛ زهرا آقاعلی؛ دانیال کهریزی؛ بابک درویشی


بررسی خصوصیات فیلوژنتیکی جمعیت‌های زنبور عسل کوچک (Apis florea) با استفاده از ژن‌های سیتوکروم ‌اکسیداز I، ناحیه بین ژنی و سیتوکروم اکسیداز II

دوره 32، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 242-254

داود نجف زاده؛ جواد ناظمی رفیع؛ جلال رستم زاده


بررسی میزان بیان ژن‏های NPR1، MLO و BI-1 در گندم حساس به سفیدک سطحی تحت تیمار با القا کننده کیتوزان

دوره 31، شماره 4، دی 1397، صفحه 471-483

مرجان خاتمی؛ لیلا آهنگر؛ فاختک طلیعی طبری؛ حسین صبوری؛ ولی ا.. بابایی زاد


پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی بخشی از ژن GH و ارتباط آن با صفات لاشه در گوسفندان افشاری و افشاری-برولا مرینو

دوره 31، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 222-232

رحیمه سپهری؛ طاهر هرکی نژاد؛ ضادق علیجانی؛ جلیل شجاع؛ سیدعباس رافت