دوره و شماره: دوره 31، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 121-278 

مقاله پژوهشی

اثرات متقابل ضد باکتریایی اسانس رزماری و اسانس اسطوخودوس برروی دو باکتری گرم مثبت و سه باکتری گرم منفی در محیط آزمایشگاهی

صفحه 121-136

سلمان احمدی اسبچین؛ محمد جواد مصطفی پور


القاء مقاومت به ویروس برگ بادبزنی مو (GFLV) به روش RNA Silencing

صفحه 137-150

سمیرا پاکباز؛ مقصود پژوهنده؛ امید عینی گندمانی؛ نعمت سخندان


ردیابی مولکولی ژن مقاومت ژنوتیپهای گوجه فرنگی نسبت به بیماری شانکر ساقه ناشی از قارچ Alternata alternaria

صفحه 151-157

خدیجه پیر فرد؛ محمد علی ابراهیمی؛ سعیده پیرایش


ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و مهار آنزیم آلفا آمیلاز دو گونه Sargassum angostifolium و Palisada perforata

صفحه 158-171

کیانا پیریان؛ سهیلا معین؛ جلوه سهرابی پور؛ رضا ربیعی؛ خسرو پیری


تنوع ژنتیکی ارقام نخل خرما در استان‌های‌ سیستان و بلوچستان و هرمزگان با ریزماهواره

صفحه 172-186

حسام الدین تقی نژاد؛ لیلا فهمیده؛ داوود صمصام پور؛ مجید عسکری سیاهویی


تاثیر غلظت های مختلف کانسنگ اورانیوم در فرآیند بیولیچینگ از طریق آنالیز بیان ژن سیتوکروم A1 باکتری اسیدیتیوباسیلوس گونه FJ2

صفحه 187-199

سمانه جهانی؛ فائزه فاطمی؛ سبا میری


بررسی مراحل نموی و امکان رویان زایی از میکروسپورآویشن‌دنایی(Thymus daenensis)

صفحه 200-209

امین حیدری؛ جواد هادیان؛ محمد حسین میرجلیلی؛ علیرضا کرمی؛ محمد رضا کنعانی


ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‌های گیاه خارمریم با استفاده از نشانگر‌ مولکولی

صفحه 210-221

نوید زمانی؛ خالد میرزایی؛ وحید زمانی


مقاله پژوهشی

پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی بخشی از ژن GH و ارتباط آن با صفات لاشه در گوسفندان افشاری و افشاری-برولا مرینو

صفحه 222-232

رحیمه سپهری؛ طاهر هرکی نژاد؛ ضادق علیجانی؛ جلیل شجاع؛ سیدعباس رافت


بررسی نفوذ داروهای آسپیرین و ایبوپروفن در غشاء دولایه لیپیدی به کمک شبیه سازی دینامیک مولکولی

صفحه 233-257

غلامحسین صدیفیان؛ حسین رضایی مارنانی؛ فریبا رزمی منش


بررسی سازوکار انتقال انتخابی از میان کمپلکس منفذ هسته سلول با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی

صفحه 258-268

زینب قسمتی؛ سارا محمدی‌نژاد


تأثیر غلظت‌های مختلف 2,4-D بر جنین‌زایی رویشی چند ژنوتیپ هویج ایرانی

صفحه 269-278

مصطفی ناصری؛ حمیدرضا بلوچی؛ اسد معصومی اصل؛ علی مرادی