دوره و شماره: دوره 31، شماره 4، دی 1397، صفحه 409-556 

مقاله پژوهشی

بهینه سازی آماری تولید سلولاز به وسیله باسیلوس آرئوس سویه AV10 با روش تخمیر حالت جامد ضایعات سلولزی و تعیین خصوصیت نسبی آن

صفحه 409-420

فاطمه آزادیان؛ ارسطو بدویی دلفارد؛ زهرا کرمی


سنتز سریع و برون سلولی نانوذرات سولفید کادمیوم توسط Cd11 Pseudomonas pseudoalcaligenes و بررسی فعالیت ضد باکتریایی آن

صفحه 421-436

مراحم آشنگرف؛ ارسلان خالدی


بیوسنتز نانوذرات مس با استفاده از عصاره آبی گل Postia puberula و بررسی فعالیت ضد باکتری آن

صفحه 437-445

کاترین ابراهیمی


بررسی توانائی تولید هورمون‌های محرک رشد جیبرلین و ایندول اسید استیک در باکتری‌های اندوفیت Pseudomonas fluorescence در سویا رقم L17

صفحه 446-457

فایقه اطمینانی؛ ادیبه اطمینانی


بررسی نرزایی دو گونه با ارزش دارویی مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica Jamzad) و مرزه رشینگری (S. rechingeri Jamzad)

صفحه 458-470

مصطفی افضلی فر؛ جواد هادیان؛ محمد حسین میرجلیلی؛ مهران عنایت شریعت پناهی


مقاله پژوهشی

بررسی میزان بیان ژن‏های NPR1، MLO و BI-1 در گندم حساس به سفیدک سطحی تحت تیمار با القا کننده کیتوزان

صفحه 471-483

مرجان خاتمی؛ لیلا آهنگر؛ فاختک طلیعی طبری؛ حسین صبوری؛ ولی ا.. بابایی زاد


تاثیر اسانس نعنا بر روی استرس اکسیداتیو و بیان ژن COX-2 در پیشگیری از سپسیس

صفحه 484-499

ابوالفضل دادخواه؛ فائزه فاطمی؛ محمدرضا محمدی ملایری؛ آزاده رسولی؛ محمدحسن کاروین آشتیانی


جداسازی سویه صنعتی ساکارومایسس سرویزیه با قابلیت تحمل بالا به اتانول از کارخانه‌های الکل‌سازی ایران

صفحه 500-510

فرشاد درویشی؛ نوشین ابوالحسن مقدمی


غربالگری لاکتیک اسید باکتری‌های تولید کننده‌ی هیالورونیک اسید و بهینه‌سازی محیط کشت باکتری منتخب با روش تاگوچی

صفحه 511-520

فاطمه فتوحی چاهوکی؛ سعید امین زاده؛ وهب جعفریان؛ فاطمه تابنده؛ مهوش خدابنده


تعیین ساختار سوم پروتئین HMGB4 انسانی با استفاده از دو روش مبتنی بر هومولوژی مدلینگ

صفحه 521-532

صفا لطفی؛ مجتبی مرتضوی؛ علی ریاحی مدوار


ژن های تنظیم کننده مرگ برنامه ریزی شده سلولی در یومتازوآی ابتدایی

صفحه 533-541

مینا معتمدی


مقاله مروری

مروری بر سیستم CRISPR/Cas9 بعنوان ابزار ویرایش ژنوم کارآمد در توسعه گیاهان تراریخته

صفحه 542-556

شهنوش نیری؛ مسعود توحیدفر؛ عباس سعیدی