موضوعات = بیولوژی مولکولی
بررسی پلی مورفیسم های مرتبط با سقط مکرر در ژن MTHFR در استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

افسانه کرم زاده؛ فاطمه بساق زاده؛ محمد رضا حجاری


جداسازی، توالی‌یابی و میزان بیان ژن ارتولوگ (FLC) FLOWERING LOCUS C در اندام‌های مختلف خاکشیر بدل (Sisymbrium irio)

دوره 36، شماره 4، دی 1402، صفحه 389-404

10.22034/cmr.2023.2179

فرخنده رضانژاد؛ فرزانه نصری؛ رضا حیدری؛ زهرا بهمنی


افزایش پایداری دمائی پروتئاز سالینی ویبریو پروتئولیتیکوس AF-2004 با استفاده از جهش زایی هدفمند مکانی

دوره 35، شماره 4، دی 1401، صفحه 542-558

ماتیا سادات برهانی؛ زهرا اعتمادی فر


بررسی اثر اکسیدکنندگی FeSo4 و H2O2 بر خنثی سازی اتیدیوم بروماید، یک ماده با قابلیت سرطان زایی و رنگ آمیزی DNA ژنومیک

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 492-509

مونا خلقی؛ ناهید نوری؛ جلال رستم زاده؛ علی جلیل سرقلعه؛ فرید حیدری


بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه گزنه بر بیان ژن COX در سرطان القا شده تخمدان موش

دوره 35، شماره 2، تیر 1401، صفحه 291-315

لاله ضیایی؛ خدیجه شاهرخ آبادی؛ جواد بهارآرا؛ امیررضا تفرشیان


بررسی شیوع دو جهش در ژن FLT3 در میان بیماران مبتلا به لوسمی های حاد میلوئیدی با کاریوتایپ طبیعی در شمال شرق ایران

دوره 34، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 524-533

سعیده قضایی زیدانلو؛ نفیسه امینی


خالص سازی و محلول‌سازی همزمان جسم‌توده‌ای MO-CBP2 با استفاده از شیب اوره

دوره 34، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 575-583

فاطمه ولایتی پور؛ سعید امین زاده؛ سید عبدالحمید انگجی؛ فاطمه فتوحی چاهوکی؛ مرضیه قلاسی


بررسی ویژگی های مولکولی و بیوشیمیائی واریته‌های کینوا (Chenopodium quinoa)

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 299-312

اعظم راسخی کازرونی؛ محمدرضا زمانی؛ فاطمه حیدریان نائینی؛ اسما راسخی کازرونی؛ علی رضا منصوریان؛ سعید سلامی


استخراج و توالی‌یابی ژن هم‌ساخت Flowering locus T (FT) در شاهی (Lepidium sativum L.): بررسی فیلوژنتیکی پروتئین استنباطی آن

دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 465-473

محبوبه شیخ بهائی؛ فرخنده رضانژاد؛ حسینعلی ساسان؛ هادی روان


شناسایی و بررسی بیان ژن هم‌ساخت CURLY LEAF طی مراحل نموی اندام‌های رویشی و زایشی در خردل سیاه (Brassica niger L.)

دوره 33، شماره 3، مهر 1399، صفحه 370-381

فرزاد گنجعلیخانی حاکمی؛ فرخنده رضانژاد؛ محسن اسدی خانوکی


همسانه‌سازی و بررسی فیلوژنتیکی توالی‌های دو ژن ‌ متعلق به زیر خانواده کریپتوکروم DASH جلبک Volvox carteri

دوره 33، شماره 2، تیر 1399، صفحه 212-225

سعید مهدوی؛ جعفر رازقی؛ مقصود پژوهنده؛ آرش کیانیان مومنی؛ علی موافقی؛ مرتضی کوثری نسب


افزایش تحمل به علف کش گلایفوسیت در نتیجه بیان ژن نوترکیب گلایفوسیت اکسیدورداکتاز (gox) در باکتری اشرشیا کولی

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 14-24

سعیده آقایی؛ امیر موسوی؛ علی هاتف سلمانیان؛ فرانک هادی


کنترل بیماری سوختگی دانه رست گندم ناشی از Fusarium graminearum از طریق پرایمینگ بذرها با سالیسیلیک اسید

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 56-64

منا صراحی نوبر؛ اکبر جاهدی؛ وحید نیکنام؛ بابک مرادی؛ ناصر صفایی؛ حسن ابراهیم زاده؛ مهرداد بهمنش


حضور و جایگاه تکاملی سه گروه ژنی پلی‌کتاید سنتازهای تیپ I و II و پپتید سنتتاز غیرریبوزومی در سه سویه استرپتومایسس Iz8، F6 و F9

دوره 32، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 478-491

سارا قشقایی؛ زهرا اعتمادی فر؛ منوچهر توسلی


بیوسنتز نانو ذرات طلا با استفاده از عصاره اندام های هوایی گیاه دارویی زیره سبز(Cuminum cyminum L.)

دوره 32، شماره 3، آبان 1398، صفحه 286-296

امین باقی زاده؛ نعیمه سالاری؛ حسن کریمی مله؛ مهلا اسدی


بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی جلبک Sargassum ciliforium بر رده سلولی سرطان کولون HT-29 و ارزیابی بیان ژن های P53 و APCبا روش Real time PCR

دوره 32، شماره 3، آبان 1398، صفحه 330-338

ارمغان زاهدی؛ طاهره ناجی؛ رحیم احمدی


تاثیر وابسته به گلوکز متفورمین بر بیان دو microRNA دخیل در گذر از حالت اپیتلیالی به مزانشیمی در رده سلولی سرطان معده

دوره 32، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 255-263

شیوا ولایی؛ مخمد مهدی یعقوبی؛ عباس جمشیدی زاد؛ مهدی شمس ارا


جداسازی، شناسایی و بررسی ساختار ژن دفنسین (Def1) تربچه خوراکی (Raphanus sativus)

دوره 32، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 136-145

مریم اعتباری؛ مصطفی مطلبی؛ محمدرضا زمانی؛ زهرا مقدسی جهرمی


بررسی تأثیر ژن های rolC و trolC برجوانه زنی و رشد گیاهچه های تراژن توتون (Nicotiana tabacum)

دوره 32، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 10-18

گیتا امینی؛ هانیه محجل شجا؛ الهام محجل کاظمی؛ روح اله متفکر آزاد


تعیین هویت مولکولی انگل لیشمانیا با هدف قرار دادن ژن ITS-rDNAدر بیماران مشکوک به لیشمانیوز جلدی در استان سیستان وبلوچستان- ایران

دوره 32، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 54-64

احمد زارع زاده؛ غلامرضا مطلب؛ هادی میراحمدی؛ علیرضا سلیمی خراشاد


جداسازی، توالی یابی و بررسی بیوانفورماتیکی عناصر تنظیمی ناحیه پروموتوری ژن C3 در ماهی قزل آلا(Salmo salar)

دوره 31، شماره 3، مهر 1397، صفحه 342-352

علی محمد احدی؛ سمیه خاتمی؛ هدا آیت


تمایز ژنتیکی جمعیت‌های لرگ ( (Lam.) Spach Pterocarya fraxinifolia) در ایران با استفاده از نشانگر ISSR

دوره 31، شماره 3، مهر 1397، صفحه 398-408

فاطمه مستاجران؛ حامد یوسف زاده؛ مسلم اکبری نیا


ارزیابی عملکرد باکتری های اکسید کننده گوگردی جدا سازی شده از خاک معدن مس و شناسایی مولکولی آنها بر اساس توالی 16S rRNA

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 40-54

مهدی صادقی پور مروی؛ احمد علی پوربابایی؛ حسینعلی علیخانی؛ احمد حیدری؛ زهرا منافی


تنوع ژنتیکی سیب شرقی (Malus Orientalis Uglitz.) جنگل هیرکانی ایران با استفاده از نشانگر ISSR-PCR

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 359-369

علی خدادوست؛ حامد یوسف زاده؛ نرجس امیر چخماقی؛ حمید عبداللهی؛ اباصلت حسین زاده کلاگر


ارزیابی ویژگی های مولکولی و زیستی باکتری Pseudomonas fluorescens UTPF5 عامل بیوکنترل Meloidogyne javanica روی گوجه فرنگی

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 15-32

نگار باقری؛ مسعود احمدزاده؛ حمیده افشارمنش؛ زهرا صابرباغبان؛ ملیحه محمدزاده کاشانی