دوره و شماره: دوره 28، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 145-317 

مقاله پژوهشی

خالص سازی وتعیین خصوصیات کینتیکی آنزیم آسپاراژیناز در باکتری Serratia marcescens

صفحه 145-153

28201

لیلا آب خویی؛ داریوش مینایی تهرانی؛ مینا کلاهدوز محمدی؛ فرشته افتخار؛ نیلوفر کرجی؛ فرزانه میرفخار؛ نازنین وزیری تبار


مخمر پیکیا پاستوریس: ابزار آزمایشگاهی مناسب برای تولید پروتئین های نوترکیب

صفحه 154-177

28202

زهرا الیاسی گرجی؛ امیر امیری یکتا؛ سعید حسنی؛ محمدحسین صنعتی


طراحی ترکیبات کرومنی جدید با فعالیت ضد سرطانی و بررسی چگونگی میانکنش آنها با توبولین به روش داکینگ مولکولی

صفحه 178-190

28203

مصطفی جواهری مقدم؛ حسن آریاپور؛ علی اکبر دهنوخلجی


تنوع و تمایز ژنتیکی جمعیت های توس (Betula pendula) ایران، با استفاده از چند شکلی DNAی سه ناحیه (CD، DT و K1K2) ژنوم کلروپلاستی

صفحه 191-201

28204

اباصلت حسین زاده کلاگر؛ فاطمه فلاح؛ حامد یوسف زاده


کلونینگ، بیان و تعیین خصوصیات لیپاز کایمریک باسیلوس ترموکاتنولاتوس در باکتری Escherichia coli

صفحه 202-210

28205

سیدحسین خالقی نژاد؛ علی اصغر کارخانه ای؛ غلامرضا مطلب؛ سعید امین زاده؛ باقر یخچالی


مطالعه توالی، خاصیت آنتی‌ژنی و ساختار سه بعدی پروتئین های غیراختصاصی ناقل لیپید2 در برنج ایرانی: ارزیابی بیوانفورماتیکی

صفحه 211-222

28206

فاطمه زهرا درویشی؛ مهران میراولیائی؛ رحمان امام زاده؛ مجید متولی باشی؛ محبوبه نظری


تنوع ژنتیکی جمعیت نزد گونه های جنس Rattus در شهر تهران

صفحه 223-236

28207

حسن رجبی مهام؛ سمیه کشتکار؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ مهین میرزایی


بهینه سازی منبع ازت و میزان اکسیژن محلول برای تولید همزمان اتانول و زایلیتول در کشت همزمان دو مخمر Saccharomyces cerevisiae و Candida tropicalis

صفحه 237-249

28208

امید زاهد؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ فرامرز خدائیان


شرایط استخراج روی توان آنتی اکسیدانی و ترکیب بیوشیمیایی آرتیمیزیا آفسنطین

صفحه 250-256

28209

ریحانه سریری؛ حسین غفوری؛ محمد رضا نقوی


همسانه سازی و بررسی بیان ژن متالوتیونین smtA در باکتری اشریشیا کلی به منظور جذب فلزات سنگین

صفحه 257-265

28210

بهناز صفار؛ محسن مبینی؛ محسن پولادیان


بررسی نحوه تاثیر جهش ها بر غیر فعال شدن آنزیم پیرازین آمیداز با شبیه سازی دینامیک مولکولی

صفحه 266-278

28211

مهرنوش صفرزاده؛ محمد پاژنگ؛ فرامرز مهرنژاد؛ فرحنوش دوستدار؛ نادر چاپارزاده؛ داود ربیعی فرادنبه؛ احمد یاری خسروشاهی؛ علیرضا محمدپور


بهینه سازی شرایط بیان آنزیم کیتیناز42 کایمری در میزبان پروکاریوتی و مقایسه فعالیت آن با آنزیم کیتیناز42

صفحه 279-289

28212

سهیلا مطرودی؛ محمدرضا زمانی؛ مصطفی مطلبی


قارچ ها به عنوان یکی از عوامل فرسودگی زیستی بنای آرامگاه کوروش کبیر

صفحه 290-298

28213

نسیم مقبولی بلاسجین؛ پریسا محمدی


اثرات عصاره آبی و اتانولی گل محمدی (Rosa damascena mill L.) بر علیه سلول‌های سرطانی معده انسان

صفحه 299-309

28214

کتایون میمندی؛ محمد مهدی یعقوبی


انتقال T-DNA وایجاد گیاه تراریخت داتوره (Datura metel L.)

صفحه 310-317

28215

طیبه همایی بروجنی؛ علی اکبر احسانپور؛ غلامرضا اصغری