دوره و شماره: دوره 27، شماره 3، آذر 1393، صفحه 316-472 

مقاله مروری

تولید زیستی وانیلین طبیعی از سوبستراهای فنیل پروپانوئیدی بوسیله زیست تبدیلی با استفاده از سلول های میکروبی

صفحه 316-334

2731

مراحم آشنگرف؛ ایرج نحوی


مقاله پژوهشی

معرفی سویه های جدیدی از باکتری نمک دوست Salinivibrio sp. از دریاچه ی ارومیه

صفحه 335-345

2732

عباس اخوان سپهی؛ شبنم ایران نژاد؛ محمد علی آموزگار؛ امیر توکمه چی


تصفیه پساب های روغنی با استفاده از باکتری های تولید کننده آنزیم لیپاز

صفحه 346-353

2733

ابوالفضل اژدرپور؛ سیدباقر مرتضوی؛ غلامرضا موسوی


طراحی حسگر زیستی اندازه گیری گلوکز با استفاده از الکترود اصلاح شده با نانو ذرات اکسید کادمیوم و آنزیم گلوکز اکسیداز

صفحه 354-366

2734

سعید رضایی زارچی؛ مسعود نگهداری


اثرات تراتوژنیک و سمیت سلولی سالن، یک لیگاند رایج در کمپلکسهای وانادیوم

صفحه 367-376

2735

صابر زهری؛ ابوالفضل بضاعت پور؛ آرش عبدالملکی


همسانه سازی مولکولی ترادف رمزکننده ژن H+- ATPase غشای پلاسمایی در گراس شورزی Aeluropus littoralis

صفحه 377-388

2736

احسان شکری؛ نجمه نصیری؛ قربانعلی نعمت زاده


جداسازی وشناسایی دو قارچ تولیدکننده آنزیم لاکاز از باگاس و ریزوسفر نیشکر

صفحه 389-398

2737

فاطمه شیخی؛ محمد رعایایی اردکانی؛ نعیمه عنایتی ضمیر؛ غلامرضا قزلباش


القای آپوپتوز رده سلولی کارسینومای مثانه 5637 در اثر تیمار با پودوفیلوتوکسین

صفحه 399-405

2738

ایمان صادقی؛ مهرداد بهمنش؛ مظفر شریفی؛ بهرام محمد سلطانی؛ نجمه احمدیان چاشنی


بررسی راندمان زیست پالائی آلودگی‌های نفتی توسط سویه‌های باکتریائی بومی جدا‌ شده از خاک‌های آلوده مناطق سردسیری (مطالعه موردی: پالایشگاه تبریز)

صفحه 406-417

27313

فریبا محسن زاده


اثرات نحوه خوراک‌دهی بر عملکرد تولید مثلی و ریخت‌شناسی تخمدان در مرغ‌های مادر گوشتی

صفحه 418-427

27310

مازیار محیطی اصلی؛ محمود شیوازاد؛ مجتبی زاغری؛ مریم رضائیان؛ سعید امین زاده


پیشگویی دقیق ساختار دوم RNA مبتنی بر الگوریتم ژنتیک

صفحه 428-437

27311

سهیلا منتصری؛ نصرالله مقدم چرکری؛ فاطمه زارع میرک آباد


مطالعه‌ی کمی بیان ژن‌های دخیل در مسیر‌‌های بقاء سلولی و اتوفاژی در رده‌ی سلولی T-47D با ﺗﺄکید بر اعمال مقاومت سرمایی در سلول‌ها در حضور DMSO

صفحه 438-452

27312

مهرو وهابی؛ شاهرخ صفریان؛ سید جلال زرگر؛ لعیا علی اصغری


مطالعه آزمایشگاهی و نرم افزاری بیان و مجتمع شدن درون سلولی پروتئین هسته ای نوترکیب هپاتیت C در اشرشیا کلی

صفحه 453-461

27313

جعفر همت؛ باقر یخچالی؛ علی اصغر کارخانه؛ مهناز مظاهری اسدی؛ سوذابه کریمی


مقایسه نشانگرهای اینترونی و اگزونی در ارزیابی تنوع ژنتیکی آویشن کرک‌آلود (Thymus pubescens)

صفحه 462-472

27314

فرزانه مجیری؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ رضا مؤمنی