دوره و شماره: دوره 27، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 155-315 

مقاله پژوهشی

معرفی سویه جدید مخمری Candida sp. strain MY2 با توان بالقوۀ سنتز سریع و برون سلولی نانوکریستال های اکسید روی

صفحه 155-166

2721

مراحم آشنگرف


بررسی میزان مقاومت کلی فرم های روده ای جدا شده از پساب های صنعتی، خانگی و بخش هایی از تصفیه خانه شهر اراک به فلزات سنگین

صفحه 167-178

2722

عباس اخوان سپهی؛ سحر شریفیان؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ محمد خلیلی درمنی


بررسی تحمل و جذب فلزات مس و سرب توسط سه سویه استاندارد مخمر

صفحه 179-191

علیرضا حسنی؛ زهرا اعتمادی فر؛ ایرج نحوی


مقاله مروری

کاربرد بیوانفورماتیک در مطالعات ایمنی‌شناسی

صفحه 192-210

2724

سعید خلیلی؛ ابولفضل جهانگیری؛ جعفر امانی؛ علی هاتف سلمانیان


مقاله پژوهشی

استخراج و خالص سازی پپتید ضد میکروبی جدید از گیاه عناب (Ziziphus Jujuba)

صفحه 211-223

2725

فاطمه دانشمند


بررسی نقش هورمون GnRH در مراحل مختلف تکوین آزمایشگاهی رویان گاو

صفحه 224-232

آیدین رحیم طایفه؛ فرید حیدری؛ فرامرز قراگوزلو؛ پژمان میر شکرایی؛ ناصر فرخی؛ بهار نیری فسایی؛ جعفر خضری


بررسی بیان ژن های hTERT و Survivin در رده سلولی آدنوکارسینومای معده انسان (AGS) تحت تیمار با نانوکورکومین

صفحه 233-241

2728

نجمه رنجی؛ عباس پادگانه؛ دینا صادقی زاده؛ مجید صادقی زاده


شناسایی موتاسیون در اگزون های 13 و 23 و بخشی از اینترون 12 از ژن jhdm2a در انسان و ارتباط آن با ناباروری مردان

صفحه 242-251

2728

الهه سلیمانپور؛ زهره حجتی؛ محمد حسین نصر اصفهانی


القاء کالوس در گیاه دارویی بابا آدم (Arctium lappa L.)

صفحه 252-259

2729

طیبه سلیمانی؛ مهرناز کیهانفر؛ خسرو پیری؛ طاهره حسنلو


شناسایی نشانگرهای ISSR پیوسته با صفات مورفولوژیک در جمعیت‌های یونجه زراعی (Medicago sativa L.)

صفحه 260-268

بابک عبدالهی مندولکانی؛ حیدر عزیزی


شناسایی و بررسی برخی فعالیت های آنتی میکروبی باکتری بومی Enterobacter sp. DGH3

صفحه 269-276

27211

داریوش غلامی؛ سعید امین زاده؛ سید مهدی علوی؛ نسرین کاظمی پور؛ جعفر ولیزاده؛ طناز گودرزی


ارتباط پلی مورفیسم G/T 317- پروموتر ژن Muc6 با افزایش خطر ابتلا به بیماری زخم پپتیک

صفحه 277-284

آرمان کمالی سروستانی؛ مهدی مغنی باشی؛ پریسا محمدی نژاد؛ لیلا کهن؛ اسکندر کمالی سروستانی


مطالعه فیلوژنتیکی باکتری سودوموناس پوتیدا تولید کننده پرولین دهیدروژناز و آنالیز بیوانفورماتیکی آنزیم جداسازی شده

صفحه 285-295

27213

حمید شهباز محمدی؛ انورسادات کیان مهر؛ رحمان مهدی زاده


مطالعه شبیه سازی دینامیک ملکولی و حرکات عملکردی آنزیم لیپازA از گونه باسیلوس سوبتیلیس

صفحه 296-307

27214

محمدرضا گنجعلی خانی؛ بیژن رنجبر


کلونینگ ژن آلفا آمیلاز در وکتور انتقالی pGFK114.1 اشرشیاکولی- باکتروئیدی و انجام کانژوگاسیون بین سویه های مختلفE.coli جهت امکان استفاده از آن در محیط گوارشی نشخوارکنندگان

صفحه 308-315

27215

فاطمه مرادیان؛ حشمت اله عقبی طلب؛ فدرت اله رحیمی