دوره و شماره: دوره 32، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-132 

مقاله پژوهشی

جداسازی، شناسایی و بررسی ساختار ژن دفنسین (Def1) تربچه خوراکی (Raphanus sativus)

صفحه 136-145

مریم اعتباری؛ مصطفی مطلبی؛ محمدرضا زمانی؛ زهرا مقدسی جهرمی


بررسی تأثیر ژن های rolC و trolC برجوانه زنی و رشد گیاهچه های تراژن توتون (Nicotiana tabacum)

صفحه 10-18

گیتا امینی؛ هانیه محجل شجا؛ الهام محجل کاظمی؛ روح اله متفکر آزاد


کشف مهارکننده علیه بتا لاکتاماز CTX-M-9 باکتری E.coli با استفاده از مطالعات داکینگ ملکولی، MM/PBSA و دینامیک ملکولی

صفحه 19-31

کامبیز داوری؛ جمیله نوروزی؛ فرزانه حسینی؛ عباس اخوان سپهی؛ ساکو میرزائی


مقایسه اثرات ضد باکتریایی و ضد قارچی صمغ گیاه بنه (Pistacia atlantica) با برخی آنتی‌بیوتیک‌های رایج درمانی

صفحه 32-43

بهروز دوستی


شناسایی باکتری استافیلوکوکوس لنتوس SLKr1 به عنوان یک سویه جدید تولید کننده آنزیم کراتیناز

صفحه 44-53

سمیه رحیم‌نهال؛ امیر میمندی‌پور؛ جمال فیاضی؛ مهدی شمس‌ارا؛ محمدتقی بیگی نصیری؛ علی اصغر کارخانه‌ای؛ حسین طراحی‌مفرد؛ پریسا ونکی


تعیین هویت مولکولی انگل لیشمانیا با هدف قرار دادن ژن ITS-rDNAدر بیماران مشکوک به لیشمانیوز جلدی در استان سیستان وبلوچستان- ایران

صفحه 54-64

احمد زارع زاده؛ غلامرضا مطلب؛ هادی میراحمدی؛ علیرضا سلیمی خراشاد


مقاله کوتاه

بررسی اثر تنظیم کننده‌های رشد و جداکشت بر پینه‌زایی گیاه دارویی زنیان

صفحه 65-70

بهمن فاضلی نسب؛ زیبا فولادوند


مقاله پژوهشی

بهینه سازی تولید پکتیناز پریفورموسپورا ایندیکا از ضایعات چغندرقند به روش تاگوچی‌

صفحه 71-86

پریسا فتحی رضایی؛ سمیه کیانی؛ فرشته تقوی؛ صالح شهابی وند


بهینه سازی پارامترهای تاثیرگذار محیط روی توانایی حذف استرازول رد جی تی ال توسط گونه های غالب Bacillus و Aeromonas در یک مطالعه کشت همزمان

صفحه 87-97

فرهاد قادری؛ امیرحسین سیاح زاده؛ مسعود ابراهیمی قادی


بررسی اثر ضد میکروبی چند نوع عسل ایرانی به تنهایی و در ترکیب با سیپروفلوکساسین بر روی سویه‌موتان E. coli

صفحه 98-105

فریده قلم فرسا؛ راضیه پوراحمد؛ بهزاد شارقی


ارتباط نشانگر‌های ISSR با صفات زراعی برنج در شرایط غرقاب و تنش خشکی

صفحه 106-122

محمدرضا کریم؛ حسین صبوری؛ محمد علی ابراهیمی


سنتز زیستی نانوذرات نقره و مقایسه فعالیت ضدباکتریایی آنها علیه باسیلوس سرئوس و سراشیا مارسسنس

صفحه 123-132

جعفر همت؛ فریبا حاج محمدی