دوره و شماره: دوره 32، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 133-273 

مقاله مروری

اورسولیک اسید: تری‌ترپنوئید 5 حلقه‌ای موجود در پوست سیب با طیف گسترده‌ای از اثرات درمانی

صفحه 133-146

سحر احمدزاده؛ نورالدین بختیاری


مقاله پژوهشی

اثرات القاء پلی‌پلوئیدی بر روی خصوصیات موروفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه زنیان (Carum carvi L.)

صفحه 147-160

راحله اکبری؛ لیلا فهمیده؛ بهمن فاضلی نسب


تاثیر حلال های آلی بر فعالیت آنزیم پروتئاز سوبتیلیزین کارلسبرگ

صفحه 161-170

زهرا برکشادی؛ یعقوب پاژنگ؛ رشید جامعی


اهمیت کروموزوم 4 در کنترل ژنتیکی صفات مرتبط با سنبله در جو

صفحه 171-182

زینب تقی زاده؛ حسین صبوری؛ حسین حسینی مقدم؛ حسینعلی فلاحی؛ مهناز کاتوزی


ارزیابی ویژگی‌های ساختاری وعملکردی مجموعه پروتئینی Xpt به منظور توسعه‌ روش‌های مولکولی در طراحی نسل جدید آفت کش ها

صفحه 183-197

مهسا جلیلی منش؛ علی اکبر حداد مشهدریزه؛ علی مخدومی؛ محمد رضا حسین دخت


بررسی اثرضد توموری ترکیب شیمیاییN((پنج- نیتروتیوفن -2-(YLمتیلن)-2(فنیل تیو)بنزوهیدرازید درمدل موشی سرطان پستان

صفحه 198-207

سوده دهقانی؛ مونا سلیمی؛ نرگس نیکونهادلطف آبادی


غربالگری جدایه‌های هالوتولرانت مقاوم به فلزات سنگین و تولید کننده پپتیدهای غیر ریبوزومی

صفحه 208-218

فاطمه شهرستانی؛ شمس الضحی ابوالمعالی؛ شکیبا درویشعلیپور استانه


بررسی تاثیر تغییرات پی اچ بر نیروی بازشدگی بیست و هفتمین قلمروی ایمونوگلوبولین پروتئین تایتین با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی هدایت شده

صفحه 219-229

محدثه عبیدی؛ رضا سهیلی فرد


ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی لاین‌های ذرت (Zea mays L.)با استفاده از نشانگرهای ISSR

صفحه 230-241

علی غفاری آذر؛ رضا درویش زاده؛ زهرا آقاعلی؛ دانیال کهریزی؛ بابک درویشی


بررسی خصوصیات فیلوژنتیکی جمعیت‌های زنبور عسل کوچک (Apis florea) با استفاده از ژن‌های سیتوکروم ‌اکسیداز I، ناحیه بین ژنی و سیتوکروم اکسیداز II

صفحه 242-254

داود نجف زاده؛ جواد ناظمی رفیع؛ جلال رستم زاده


تاثیر وابسته به گلوکز متفورمین بر بیان دو microRNA دخیل در گذر از حالت اپیتلیالی به مزانشیمی در رده سلولی سرطان معده

صفحه 255-263

شیوا ولایی؛ مخمد مهدی یعقوبی؛ عباس جمشیدی زاد؛ مهدی شمس ارا


بررسی تغییرات ساختاری و عملکری لیزوزیم سفیده تخم مرغ در حضور آلاینده شیمیایی بنزن با روش‌های طیف سنجی

صفحه 264-273

معصومه ولی پور؛ پروانه مقامی