دوره و شماره: دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-125 

مقاله پژوهشی

جداسازی و تعیین خصوصیت یک سویه مخمری دریازی مقاوم به سلنیت و کاربرد آن در زی پالایی سلنیت

صفحه 1-14

مراحم آشنگرف


ارزیابی ویژگی های مولکولی و زیستی باکتری Pseudomonas fluorescens UTPF5 عامل بیوکنترل Meloidogyne javanica روی گوجه فرنگی

صفحه 15-32

نگار باقری؛ مسعود احمدزاده؛ حمیده افشارمنش؛ زهرا صابرباغبان؛ ملیحه محمدزاده کاشانی


جداسازی و شناسایی باکتری کریزئوباکتریوم ایندولوجنس سویه BYK27 مولد پروتئاز از پساب کارخانه شیر پگاه کرمان

صفحه 33-47

یاسمین بین آبادی؛ عبدالحمید نمکی شوشتری؛ ارسطو بدویی دلفارد


اثر عصاره استونی دانه انار بر بیان پروتئین های β-catenin و E-cadherin در سلول‌های سرطانی PC-3

صفحه 48-58

مجید تفریحی؛ روح الله نخعی سیستانی


شناسایی یک میانکنش مولکولی جدید در کنترل اپی‌ژنتیکی بیان ژن FLC در گیاه آرابیدوپسیس با استفاده از تکنیک دوبل هیبرید مخمر

صفحه 59-71

مریم حسین پور؛ مقصود پژوهنده؛ فاطمه محمودی کردی


بررسی نسبت جمعیت کروموزوم‌های جنسی X و Y در انزال گاوهای نر هلشتاین و نقش غلظت تستوسترون خون بر نسبت جمعیتی

صفحه 72-79

مونا خلقی؛ فرید حیدری؛ جلال رستم زاده؛ محمد رزم کبیر


طراحی، ساخت، مشخصه یابی و ارزیابی زیستی نانوذرات اکسید آهن پوشش داده شده با پلیمر پرشاخه ی پلی گلیسرول

صفحه 80-91

عاطفه زارع پور؛ محمد رفیعی نیا؛ حسین صالحی؛ علی ضرابی


خاموش‌سازی سیستماتیک ژن کدوئین اُ-‌دمتیلاز (CODM) با استفاده از فن القای خاموشی‌ از طریق ویروس (VIGS) در گیاه دارویی شقایق

صفحه 92-101

حسین شاهی‌وند؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروز ابادی؛ علیرضا زبرجدی


بررسی تاثیر سوراخ کردن مصنوعی بلاستوسیست موش بر زنده-مانی و میزان بیان ژن Wnt3a

صفحه 102-113

سمانه قریب؛ مجتبی دشتی زاد؛ فرح فرخی؛ مهدی شمس ارا


طراحی، سنتز، همسانه سازی، ارزیابی بیان و بررسی خاصیت ضد میکروبی پروتئین دفنزین گندم(Triticum aestivum) در میزبانE.coli

صفحه 114-125

سیده مریم مرتضوی؛ بهناز صفار؛ ندا میراخورلی؛ محسن مبینی دهکردی