دوره و شماره: دوره 36، شماره 2، تیر 1402، صفحه 113-211 

مقاله پژوهشی

غربالگری و شناسایی مولکولی نوکاردیاهای با توانایی زیست پالایی هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای و فنل از اکوسیستمهای مختلف ایران

صفحه 113-127

شیوا حسینی؛ داود آزادی؛ عبدالرحیم آب سالان


نقش پیش انکوباسیون در تشکیل کمپلکس سوپراملکولی لوسیجنین با پاراسولفوناتوکلیکس[4]آرن در محیط کشت سلولی

صفحه 128-142

ریحانه خسروی؛ امیر نوروزی


بررسی اثر6-شگول بر بیان ژن های Insig1 و FASN در رده ی سلولی سرطان خون لفنوبلاستی حاد Nalm-6

صفحه 143-158

سمیه نجفی درچه؛ سهیلا رهگذر


امکان‌سنجی حمایت حقوقی از داده‌های توالی دیجیتال

صفحه 192-211

حسن اسکندریان؛ مریم آقایی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم


تاثیر تداخلی عصاره الکلی بره موم، اسانس آویشن و نانوذرات نقره روی باکتری ها و مخمر کاندیدا آلبیکنز در شرایط آزمایشگاهی , مشاهده

صفحه 176-185

مریم اسکندری نیا؛ سلمان احمدی اسبچین؛ عبدالغفار اونق


مطالعه فعالیت کمپلکس‌های Nic-امگا 3 و Pic-امگا 3 روی تیروزین قارچ و ویژگی ضد سرطانی آن‌ها در در سلول‌های 375A- ملانوما

صفحه 159-175

فرها سنگین آبادی؛ نعمت الله غیبی؛ عادله دیوسالار؛ علی اکبر صبوری؛ پریچهر یغمایی