مقاله پژوهشی بیوتکنولوژی
1. اثر القایی کیتوزان و کلشی‌سین بر تولید رزمارینیک اسید در ریشه مویین زرین گیاه (Dracocephalum kotschyi Boiss)

نسرین ایوبی؛ بهمن حسینی؛ محمد فتاحی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 1-13

چکیده
  زرین گیاه با نام علمی (Dracocephalum kotschyi Boiss) گیاهی علفی، چندساله و اندمیک ایران از خانواده نعناع است. تحقیقات اخیر دارویی نشان داده است که فلاونوئید متوکسی موجود در قسمت‌‌های مختلف گیاه خاصیت ضدسرطانی دارد. ریشه‌های مویین پس از تلقیح ریزنمونه برگی با سویه‌ 15834 باکتری آگروباکتریوم رایزوژنز بدست آمد. در این مطالعه اثر محرکهای زیستی شامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوتکنولوژی
2. بررسی اثر نانوذرات اکسید مس روی ژنوم باکتری استافیلوکوکوس اورئوس با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD

نسرین زارع؛ بهرام گلستانی ایمانی؛ فرخ کریمی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 14-25

چکیده
  با توجه به مقاومت باکتری ها نسبت به آنتی بیوتیک ها و عوامل ضد میکروبی مرسوم، تحقیقات بسیاری برای یافتن انواع جدید عوامل ضد میکروبی موثر انجام شد. با توسعه فناوری نانو، مس به طور فزاینده ای به شکل نانوذرات با فعالیتهای ضد میکروبی بالا و قیمت ارزان علیه همه باکتری های گرم منفی و گرم مثبت مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق از نانو ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیولوژی سلولی
3. ترمیم زخم پوستی موش با استفاده از عصاره ماگوت lucilia sericata

طاهره سنجری؛ مجید مومنی مقدم؛ جعفر وطن دوست؛ تکتم حجار

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 26-39

چکیده
  زخم یکی از مشکلات کلینیکی بوده و به علت اهمیت زخم مدیریت و درمان آن از اولویت های پزشکی محسوب میشود. هر محصول و فرایندی که بتواند مدت زمان ترمیم زخم را به حداقل برساند می تواند به حل مشکلات بیماران کمک نماید. در این مطالعه اثر عصاره ماگوت Lucilia sericata بر روی ترمیم زخم بررسی شد. ب از لاروها عصاره گیری شد و این عصاره مورد ارزیابی توسط تست MTT ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیولوژی مولکولی
4. ارزیابی عملکرد باکتری های اکسید کننده گوگردی جدا سازی شده از خاک معدن مس و شناسایی مولکولی آنها بر اساس توالی 16S rRNA

مهدی صادقی پور مروی؛ احمد علی پوربابایی؛ حسینعلی علیخانی؛ احمد حیدری؛ زهرا منافی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 40-54

چکیده
  چکیدهیکی از راهکارهای افزایش راندمان عملیات فروشویی فلزات از کانی های سولفیدی موجود در معادن فلزی، استفاده از گونه-های کارامد باکتری‌های اکسید کننده گوگردی می‌باشد. بنابرین هدف از این پژوهش، جداسازی و شناسایی باکتری‌های اکسید کننده گوگرد از خاک های معدن مس سرچشمه کرمان و بررسی عملکرد آنها در اکسایش گوگرد بوده است. بعد از غنی‌سازی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیولوژی سلولی
5. ارزیابی تاثیر نانوذرات نقره بر شاخص‌های سیتوژنتیکی در 6 رقم جو زراعی

فرزانه قاسمی سراب بادیه؛ آرش فاضلی؛ علی آرمینیان؛ رضا صحرایی؛ هوشمند صفری

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 55-65

چکیده
  نانو مواد بخشی از انقلاب صنعتی برای توسعه‌ی مواد سبک و قوی برای هدف‌های مختلف می باشند. اثرات سمی نانو ذرات در مطالعات زیادی ارزیابی شده، با این حال اثرات محیطی آنها روی گیاهان هنوز بطور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است. این تحقیق به منظور اثر ذرات نانو‌نقره بر شاخص‌های سیتوژنتیکی سلول‌های در حال تقسیم شش رقم جو انجام گرفته است. جوانه‌زنی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بررسی قابلیت تجزیه زیستی برخی از فراورده‌های نفتی توسط باکتری‌های بومی ریزوسفر گیاهان

فریبا محسن زاده

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 66-76

چکیده
  برخی از باکتری‌ها قابلیت زیست‌پالائی ترکیبات نفتی را دارند. در این تحقیق باکتری‌های موجود در ریزوسفر گیاهان خاک‌های آلوده با محصولات نفتی سازگار، جداسازی و خالص‌سازی شد. سپس باکتری‌های با توانایی تجزیه زیستی این ترکیبات انتخاب شدند و با استفاده از کلیدهای تاکسونومی و تست‌های بیوشیمیایی شناسایی شدند؛ و توانایی آن‌ها در حذف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. بررسی فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان و پرولین در ارقام ذرت (Zea mays L.)تحت تنش شوری

داور ملازم؛ علی بشیرزاده

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 77-90

چکیده
  به منظور بررسی اثرات تنش شوری بر صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی چهار رقم ذرت شاملS.C302، SC700، BC662، S.C704 و شوری صفر(شاهد)، ٥٠، ١٠٠ و١٥٠ میلی مولار کلرید سدیم خالص در سه تکرار به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی اجرا شد و شاخص های ارتفاع بوته، قطر ساقه، کلروفیلa، کلروفیلb، پرولین و آنزیم‌های سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی میکروبیولوژی
8. بررسی فاکتورهای موثر بر بقا و فعالیت باکتری‌های تجزیه کننده نفت در فرایند زیست‌پالایی

سوما نریمانی؛ عیدی بازگیر؛ حسین میرزایی نجفقلی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 91-99

چکیده
  مرکز انتقال نفت شهدای تنگ فنی شهرستان پلدختر یکی از مراکز مهم انتقال نفت است که فرسودگی خطوط انتقالی سبب آلودگی خاک و آب این منطقه شده است. با توجه به ضرورت تحقیقات جهت زیست پالایی در این منطقه، گونههای باکتریایی از نواحی آلوده جداسازی و شناسایی شدند. هدف از این پژوهش بررسی فاکتورهای موثر بر بقا و برازش باکتری های تجزیه کننده نفت است.در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوشیمی
9. اثر کلسیم بر فعال سازی ترمولیزین توسط نمک

عبدالعلی وارسته؛ سید محسن اصغری؛ مجید تقدیر؛ محمود رضا آقا معالی؛ محمد پاژنگ؛ فرامرز مهرنژاد

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 100-105

چکیده
  ترمولیزین یک پروتئاز گرمادوست با کاربرد در صنعت به ویژه سنتز پپتید بوده و از باکتری باسیلوس ترموپروتئولیتیکوس به دست می آید. مطالعات قبلی نشان داده است که نمک کلرید سدیم باعث فعال سازی آنزیم می شود. ترمولیزین دارای چهار یون کلسیم ساختاری می باشد که در پایداری آن در برابر دما حائز اهمیت اند. در مطالعه حاضر، نقش کلسیم در فعال سازی آنزیم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. مقایسه ژنتیکی ماهی گل چراغ Garra rufa (Heckel, 1843) در رودخانه های شاهپور (کازرون) و بریم (گچساران) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

سید علی اکبر هدایتی؛ قاسم عسکری؛ علی شعبانی؛ زهرا سلطانی فر

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1396، صفحه 106-116

چکیده
  در این تحقیق جمعیت ماهی گل چراغ (Garra rufa) در دو استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد (رودخانه های شاهپور و بریم) با استفاده از شش جایگاه ریزماهوراه مورد مطالعه قرار گرفت. در این بررسی از 60 نمونه (30 عدد برای هر رودخانه) استفاده شد. میانگین تعداد الل در سطح جمعیت ها 5/13 بود که از میانگین گزارش شده برای ماهیان آب شیرین بالاتر بود. میانگین هتروزیگوسیتی ...  بیشتر