1. سازش پذیری برخی از گونه های قارچ تریکودرما (Trichoderma) به آلودگی نفتی

فریبا محسن زاده؛ دوستمراد ظفری؛ بهاره نوری صفا

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 321-330

چکیده
  امروزه با توجه به افزایش استفاده از نفت و فرآورده های نفتی، آلودگی نفتی از بزرگترین آلودگی های زیست محیطی است. میکروارگانیسم های موجود در خاک مهم ترین موجوداتی هستند که در نخستین مراحل بروز آلودگی، تحت تأثیر قرار می گیرند و در عین حال می توانند در حذف و تجزیه آن موثر باشند. هدف از این پژوهش بررسی اثر حضور آلاینده های نفتی بر رشد قارچ‌های ...  بیشتر

2. گوگردزدایی از تیوفن توسط باکتری Pseudomonas stutzeri SEE-1

محمد صادق شیرسلیمیان؛ زهرا اعتمادی فر؛ گیتی امتیازی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 57-65

چکیده
  حذف گوگرد از ترکیبات تیوفنی یکی از مسائل مهم در پالایشگاه ها و کنترل آلودگی های زیست محیطی محسوب می شود. یک سویه باکتریایی غنی شده در خاک حاوی MTBE قادر به گوگردزدایی از ترکیب تیوفن می باشد که با آنالیز فیلوژنتیکی انجام شده بر اساس توالی ژن 16S rRNA، این سویه به عنوان Pseudomonas stutzeri شناسایی شد. آزمایش های گوگردزدایی با سلول های فعال بدون رشد ...  بیشتر

3. مطالعه تأثیر خاک آلوده به نفت خام بر فعالیت آنزیم آلکالن فسفاتاز در گیاه عدس (Lens culinaris)
دوره 26، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 386-392

چکیده
  آلودگی نفتی در خاک همواره سبب آسیب به محیط زیست شده و زندگی گیاهان و جانوران خاک را تحت تأثیر قرار می دهد. آلودگی نفتی به نشت نفت به هنگام استخراج، پالایش و حمل نفت مربوط می شود. نفت می تواند از طریق خاک آلوده وارد آبهای زیرزمینی شده و مزارع کشاورزی و گیاهان مورد استفاده انسان را تحت تأثیر قرار دهد که مستقیماً سلامت غذایی انسان را تهدید ...  بیشتر