آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

  • لاری یزدی، حسین [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

  • لطفی، صفا [1] گروه بیوتکنولوژی، پژوهشگاه علوم وتکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته، کرمان

  • لطفی، صفا [1] گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

  • لطفی، مرضیه [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد

  • لطیفی، مژگان [1] گروه علوم و زیست فناوری گیاهی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران

  • لکزیان، امیر [1] هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

م

ن

و

ه

ی