بیوشیمی
1. بررسی اثرات خاک‌های آلوده به سیانید بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه Sorghum bicolor

اکرم شکوهیان قهفرخی؛ محمدرضا زمانی؛ فاطمه حیدریان؛ علی رضا منصوریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1398

چکیده
  آلودگی خاک به آلاینده‌های صنعتی خطرات روز افزونی را برای انسان، محیط زیست و سایر موجودات زنده به همراه دارد. سیانید یکی ازآلاینده‌های بسیار سمی و خطرناک می‌باشد که برای استحصال طلا استفاده می‌شود. یکی از روش های مقرون به صرفه ای برای از بین بردن سیانید در محیط زیست و خاک، گیاه پالایی است. در این تحقیق پاسخ های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ...  بیشتر

2. اثر آلودگی نفتی خاک بر برخی ویژگیﻫﺎی فیزیولوژیکی و مولکولی گیاه

سعیده رجایی؛ سید مهدی سیدی؛ فایز رئیسی؛ بهروز شیران؛ مریم معظم

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 181-197

چکیده
  تنش های غیر زیستی بازدهی گیاه پالایی را به عنوان فن آوری سازگار با محیط زیست و مقرون به صرفه در پالایش آلودگیﻫﺎی خاک کاهش ﻣﻲدهد. هدف از این تحقیق بررسی اثر تنش آلودگی نفتی و مسن خاک (10%وزنی: غلظت کل هیدروکربن های نفتی) طی فرایند گیاه پالایی بر دو گونه گراس (جو دوسر وحشی و جو زراعی) بود. به علاوه اثر تلقیح ریزوباکتریﻫﺎی تجزیه کننده نفت ...  بیشتر