کلیدواژه‌ها = 16SrRNA
جداسازی و شناسایی باکتری سرمادوست از روده سخت پوست گاماروس جدا شده از چشمه‌های آب سرد شهر سامان در استان چهارمحال و بختیاری وارزیابی آنزیم‌های مختلف آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1399

روح الله همتی؛ معصومه یوسف زاده؛ بهناز صفار؛ علیرضا نوری


غربالگری و شناسایی مولکولی نوکاردیاهای با توانایی زیست پالایی هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای و فنل از اکوسیستمهای مختلف ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

داود آزادی؛ شیوا حسینی؛ عبدالرحیم آب سالان


شناسایی باکتری های پروبیوتیک عصاره آبی خرماهای مضافتی، پیارم و زاهدی

دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 219-231

مینا سیف زاده؛ محمد ربانی؛ علی اصغر خانی پور