کلیدواژه‌ها = ISSR
بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های مختلف گز استان اردبیل با استفاده از نشانگرهای مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

گیتا وکیلی؛ یونس پوربیرامی هیر؛ اسماعیل چمنی؛ اصغر استاجی


شناسایی نشانگرهای ISSR، IRAP و iPBS حاوی اطلاعات برای ویژگی‌های برنج در دو شرایط غرقاب و تنش خشکی

دوره 34، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 34-44

حال‌ بی‌بی بادیردست؛ سید یحیی صالحی لیسار؛ حسین صبوری؛ علی موافقی؛ ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری


مطالعه تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های رازیانه با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

دوره 33، شماره 2، تیر 1399، صفحه 203-211

محسن فرشادفر؛ هومن شیروانی؛ مصطفی امجدیان؛ مهرانوش قلی پور


بررسی ساختار ژنتیکی سه جمعیت بادام وحشی ((Prunus scoparia

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 105-115

زهرا نورمحمدی؛ ریحانه راستی؛ مسعود شیدایی


ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی لاین‌های ذرت (Zea mays L.)با استفاده از نشانگرهای ISSR

دوره 32، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 230-241

علی غفاری آذر؛ رضا درویش زاده؛ زهرا آقاعلی؛ دانیال کهریزی؛ بابک درویشی


ارزیابی ژنتیکی جمعیت‌های مختلف گیاه دارویی زیره سبز با استفاده از نشانگرهای مولکولی DNAISSR

دوره 31، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-15

لیلا جانی پور؛ لیلا فهمیده؛ بهمن فاضلی نسب


گروه‌بندی و ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های مختلف گیاه دارویی Plantago psyllium با استفاده از نشانگر ISSR

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 141-151

مهدی رمضانی؛ مهدی رحیمی


بررسی تنوع وراثتی ارقام زراعی و گونه های خودروی جنس Crocusبا استفاده از نشانگر ISSR در ایران

دوره 26، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 164-173