نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

Department of Biology, Faculty of Science, University Of Maragheh

چکیده

نانوذرات بدلیل ویژگی‌های منحصربفرد فیزیکوشیمیایی کاربرد گسترده‌ای در زمینه زیست‌فناوری دارند. سیر (Allium sativum) از دیرباز بصورت گسترده بعنوان دارو و ادویه استفاده می‌شود. آلیسین بعنوان مهم‌ترین ماده مؤثره سیر اثرات زیستی بسیار متنوعی دارد. هدف این پروژه، بررسی اثر دو الیسیتور غیرزیستی نانوذرات نقره و نیترات نقره بر رشد و برخی از پارامترهای بیوشیمیایی ریزنمونه‌های سیر می‌باشد. در گیاهان تیمار شده با نیترات نقره، وزن تر، میزان آلیسین و پروتئین، فعالیت آنزیم‌های کاتالاز و گایاکول پراکسیداز کمتر از گیاهان کنترل اندازه‌گیری شد. در غلظت 25 میلی گرم در لیتر نانوذره نقره افزایش رشد و محتوای آلیسین و پروتئین نمونه‌ها مشاهده شد. میزان آلیسین نمونه‌های تیمار شده با نانوذرات نقره در هر دو غلظت بالاتر از بقیه تیمارها، گیاهان در معرض نیترات نقره 25 میلی گرم در لیتر مشابه کنترل و در غلظت 50 میلی گرم در لیتر از همه تیمارها کمتر بود. بدلیل نقش مهم آلیسین در خواص دارویی سیر احتمالاً نانوذرات نقره کاندیدای خوبی برای افزایش میزان آلیسین سیر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of abiotic elicitor effects on some biochemical parameters of garlic

نویسنده [English]

  • Parisa Fathi Rezaei

Department of Biology, Faculty of Science, University Of Maragheh

چکیده [English]

Nanoparticles due to their unique physicochemical properties, are widely used in biotechnology. Garlic (Allium sativum) is used as spice and drug for many years. Allicin as the best known active compound of garlic has a vast variety of biological effects. In this project effect of two abiotic elicitors including silver nanoparticles (AgNPs) and silver nitrate on growth and some biochemical parameters of garlic explants were studied. On silver nitrate-exposed samples; fresh weight, allicin, protein and cysteine contents, and catalase and guaiacol peroxidase activity was less than control. On AgNPs 25 ppm, growth, allicin, protein and cysteine contents was higher than untreated explants. Allicin content of AgNPs-treated explants was greater than the other treatments, on 25 ppm silver nitrate similar to control group and in 50 ppm-treated explants was the least. In conclusion because of the medicinal effects of allicin probably AgNPs could be a good candidate to increase allicin content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allicin
  • antioxidative enzyme
  • biotic elicitor
  • garlic
  • protein