نویسنده = عبدالکریم چهرگانی راد
تغییرات ساختاری بافت‌های ریشه، ساقه و برگ در گندم رقم میهن تحت تنش خشکی

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 393-404

کلثوم عزیزی؛ عبدالکریم چهرگانی راد؛ جلال سلطانی


تکوین پرچم. تخمک و گامتوفیت نر و ماده در آلاله آبی Batrachium fluitans Lam.

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 230-241

پگاه رجبی فر؛ عبدالکریم چهرگانی راد


میکروسپورزایی و مگاسپورزایی در گیاه شکرتیغال Echinops ilicifolius L.

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 349-358

زهرا بقایی فر؛ محمود مفیدی نیا؛ عبدالکریم چهرگانی راد