نویسنده = عبدالکریم چهرگانی راد
ویژگی‌های تکوینی گامتوفیت نر و ماده در بابونه زاگرسی

دوره 37، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 16-29

10.22034/cmr.2024.2319

زهره شیرخانی؛ عبدالکریم چهرگانی راد؛ کلثوم عزیزی


تغییرات ساختاری بافت‌های ریشه، ساقه و برگ در گندم رقم میهن تحت تنش خشکی

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 393-404

کلثوم عزیزی؛ عبدالکریم چهرگانی راد؛ جلال سلطانی


تکوین پرچم. تخمک و گامتوفیت نر و ماده در آلاله آبی Batrachium fluitans Lam.

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 230-241

پگاه رجبی فر؛ عبدالکریم چهرگانی راد


میکروسپورزایی و مگاسپورزایی در گیاه شکرتیغال Echinops ilicifolius L.

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 349-358

زهرا بقایی فر؛ محمود مفیدی نیا؛ عبدالکریم چهرگانی راد