ویژگی‌های تکوینی گامتوفیت نر و ماده در بابونه زاگرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 همدان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی

10.22034/cmr.2024.2319

چکیده

در این پژوهش خصوصیات رویان‌شناختی بابونه زاگرسی مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه با هدف تعیین خصوصیات تولید‌مثلی بابونه زاگرسی برای یافتن ویژگی‌های رویان‌شناختی منحصر‌به‌فرد انجام شد. به منظور مطالعه مراحل مختلف تکوینی، از میکروسکوپ‌های نوری و فلورسنت استفاده شد. با توجه به نتایج، بساک از نوع تتراسپورانژی و تکوین لایه‌های دیواره آن از نوع دولپه‌ای بود. دیواره بساک جوان از سمت بیرون به داخل از چهار لایه اپیدرم، لایه مکانیکی، لایه میانی و لایه مغذی تشکیل شده بود. لایه مغذی از نوع ترشحی، تتراد میکروسپورها از دو نوع تتراگونال و تتراهدرال و دانه‌های گرده در هنگام شکوفایی دو سلولی، سه منفذی و خاردار بودند. تخمک از نوع واژگون، تک پوسته‌ای و کم خورش و اندوتلیوم از یک ردیف سلول تشکیل شده بود. مگاسپور قطب سفتی (میکروپیلی) طبق الگوی علف هفت‌بند به کیسه رویانی هشت هسته ای نمو یافت. ویژگی های لایه مغذی، دانۀ گرده بالغ و کیسه رویانی نمونه مورد مطالعه با سایر گونه‌های مطالعه شده در جنس Anthemis تفاوت هایی نشان داد. نتایج حاصل بیان‌گر ویژگی‌های تکوینی ارزشمندی بود که به واسطه آن‌ها می‌توان این گونه را از سایر اعضای تیره آفتابگردان متمایز نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Characterization of male and female gametophyte development in Anthemis haussknechtii Boiss. & Reut

نویسندگان [English]

 • zohreh shirkhani 1
 • Abdolkarim Chehregani Rad 2
 • Kolsoum azizi 3

1 Department of Plant Sciences, Faculty of Biological Sciences, Kharazmi University, Postal code 15719-14911, Tehran, Iran

2 Laboratory of Plant Cell Biology, Department of Biology, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

3 Department of Biology, Faculty of Science, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

In this research, the embryological characteristics of Anthemis haussknechtii were investigated. This study aimed to characterize the reproductive features of A. haussknechtii to find unique embryological characteristics. Light and fluorescence microscopes were used to examine different developmental stages. According to the results, the anther was tetrasporangiate and its wall development followed the dicotyledonous type. Young anther walls were composed of the epidermis, endothecium, middle layer, and tapetum from the outside to the inside. The tapetum layer was secretory. Tetrads of microspores were tetrahedral and tetragonal. Pollen grains were two-celled, triporate, and echinate when they shed. The ovule was of anatropous, unitegmic, and tenuinucellate type. Endothelium was composed of one row of cells. The micropylar megaspore developed into an eight-nucleate embryo sac with the pattern of Polygonum type. The tapetum type, mature pollen grain, and embryonic sac were different from the studied species of Anthemis. These results revealed valuable developmental features that could be used to differentiate this species from other members of the Asteraceae family.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anther
 • Asteraceae
 • Embryo sac
 • Ovule
 • Pollen grain
دوره 37، شماره 1
فروردین 1403
صفحه 16-29
 • تاریخ دریافت: 02 مرداد 1402
 • تاریخ بازنگری: 22 مهر 1402
 • تاریخ پذیرش: 30 مهر 1402