تهیه نانوالیاف الکتروریسی شده زیست تخریب پذیر بر پایه گلوتن گندم حاوی دوکسوروبیسین به عنوان یک سیستم دارورسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1. مرکز تحقیقات دارورسانی نانو، پژوهشکده فناوری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

امروزه دارورسانی نانو بسیاری از داروهای ضد سرطان از طریق پوست برای کاهش عوارض جانبی پیشنهاد می شود. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی اثر نانوالیاف الکتریسی شده از گلوتن گندم و پلی وینیل الکل لود کننده دوکسوروبیسین بر روی سلول های سرطانی مختلف از جمله بر روی سلول‌های A-2780، PC-3، PC-3 و MCF-7 است. نانوالیاف با میکروسکوپ الکترونی روبشی، طیف‌سنجی فروسرخ تبدیل فوریه، پراش سنجی اشعه ایکس، وزن سنجی گرمایی و آنالیز حرارتی تفاضلی، مشخصه یابی شدند. نتایج این مطالعه قطرهای 14.11 ± 180.14 نانومتر برای نانوالیاف گلوتن گندم حاوی دوکسوروبیسین تایید کرد. و همچنین مطالعه حاضر نشان داد که مدل رهاسازی دوکسوروبیسین در نانوالیاف از مدل هیگوچی پیروی کرده و رهایش به صورت آهسته و طولانی مدت را نشان داد. تصاویر SEM نشان داد که افزودن پلی وینیل الکل قطر الیاف را کاهش داد. علاوه بر این، اثر سمیت سلولی عصاره‌ها بر روی سلول‌های A-2780، PC-3، PC-3 و MCF-7 مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج ما اثرات سمیت بر روی رده سلولی 7-MCF را تایید کرد. بنابراین بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، نانوالیاف گلوتن یک سیستم انتقال مناسب برای دارو های شیمی درمانیاز طریق پوست میباشد. علاوه بر این، اثر سمیت سلولی عصاره‌ها بر روی سلول‌های A-2780، PC-3، PC-3 و MCF-7 مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج ما اثرات سمیت بر روی رده سلولی 7-MCF را تایید کرد. بنابراین بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، نانوالیاف گلوتن یک سیستم انتقال مناسب برای دارو های شیمی درمانیاز طریق پوست میباشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Preparation of biodegradable Electrospun-nanofibers based on wheat gluten containing doxorubicin as a drug delivery system

نویسندگان [English]

  • Elham Arkan
  • faranak aghaz

2. Nano Drug Delivery Research Center, Health Technology Institute, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.

چکیده [English]

Dermatological treatment of many anticancer drugs using wheat gluten nanofibers as a delivery system for doxorubicin is prepared by electrospinning. Doxorubicin drug delivery through the skin is suggested to reduce side effects. Nanofibers were characterized by scanning electron microscopy, Fourier transform infrared testing, X-ray diffractometry, thermal gravimetry, and differential thermal analysis. SEM images showed that the addition of polyvinyl alcohol decreased the fiber diameter. Diameters of 180.14 ± 14.11 nm were obtained for wheat gluten nanofibers containing doxorubicin. In addition, the cytotoxic effect of extracts on 2780A, 12PC, 3PC, and MCF-7 cells is evaluated, which confirmed our results on the MCF-7 cell line. Diameters of 180.14 ± 14.11 nm were obtained for wheat gluten nanofibers containing doxorubicin. In addition, the cytotoxic effect of extracts on 2780A, 12PC, 3PC, and MCF-7 cells is evaluated, which confirmed our results on the MCF-7 cell line. In addition, the cytotoxic effect of extracts on 2780A, 12PC, 3PC, and MCF-7 cells is evaluated, which confirmed our results on the MCF-7 cell line.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gluten-Nanofiber-
  • Cytotoxicity
  • Cancer
  • Biocompatible polymers

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402
  • تاریخ دریافت: 29 آذر 1401
  • تاریخ بازنگری: 10 بهمن 1401
  • تاریخ پذیرش: 03 اسفند 1401