بررسی قدرت و مکانیسم‌ فعالیت آنتی‌اکسیدانی ترکیبات پلی‌فنولی تاکسی‌فولین، مورین و کورکومین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع ارشد رشته بیوشیمی مرکز تحقیقات بیوشیمی-بیوفیزیک دانشگاه تهران

2 مرکز تحقیقات بیوشیمی-بیوفیزیک، دانشگاه تهران

چکیده

استرس اکسیداتیو، پدیده‌ای است که در نتیجه‌ی افزایش بیش‌از حد گونه‌های فعال اکسیژن ایجاد شده و روی فعالیت طبیعی آنزیم‌ها، پروتئین‌ها، سلول‌ها و حتی اندام‌های موجود زنده، اثر تخریبی می‌گذارد. مطالعات گذشته‌ی بسیاری از محققان، بیان‌گر اهمیت استفاده از ترکیبات طبیعی و عمدتا گیاهی مانند پلی‌فنول‌ها، به عنوان راه‌کاری ایمن در توقف بروز اثرات مخرب استرس اکسیداتیو است. مکانیسم نحوه‌ی فعالیت غیر آنزیمی این ترکیبات آنتی‌اکسیدانی، در اغلب موارد به گروه‌های هیدروکسیل متصل به حلقه بنزن یا آروماتیک، با اهدای اتم هیدروژن به رادیکال‌های آزاد نسبت داده ‌می‌شود که در نهایت باعث مهار و خنثی‌سازی گونه‌های فعال اکسیژن می‌شوند. در این مقاله، قدرت آنتی‌اکسیدانی سه ترکیب پلی‌فنولی، شامل تاکسی‌فولین، مورین و کورکومین، در تقابل با ترکیب شیمیایی DPPH به عنوان رادیکال آزاد و بررسی تغییر میزان جذب آن طی واکنش با این ترکیبات گیاهی در یک غلظت پایین و مشخص، بررسی شد. با استفاده از دستگاه الایزا ریدر فلورسانس H4، میزان تغییر جذب رادیکال DPPH به دست آمد و به کمک نرم‌افزارهای Excel، OriginLab و Graph Pad Prism نتایج سنجیده شد. طبق نتایج به‌دست‌آمده، تاکسی‌فولین به دلیل دارا بودن گروه‌های متعدد هیدروکسیل متصل به حلقه‌های فنولی و اتم‌های اکسیژن متصل به حلقه هتروسیکلیک (حلقه C) و وجود آرایش فضایی اتم‌های هیدروژن در این حلقه بالاترین قدرت آنتی اکسیدانی را دارد و به دنبال آن کورکومین و مورین در مراتب بعدی قرار می‌گیرند. داده‌های این پژوهش، بر اهمیت مصرف محصولات گیاهی مغذی، مانند مرکبات و مغزهای خوراکی و همچنین ادویه‌های توصیه‌شده در طب سنتی، مانند زردچوبه، بیش از پیش تاکید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Antioxidant Strength and Mechanism of action of Polyphenolic Compounds Taxifolin, Morin and Curcumin

نویسندگان [English]

 • Afsaneh Roshanfekr 1
 • Maedeh Mahlouji 1
 • Arefeh Seyedarabi 2

1 MSc student of Biochemistry Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran

2 Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran

چکیده [English]

Oxidative stress is a phenomenon that results from the overproduction of reactive oxygen species and has a destructive effect on the natural function of enzymes, body proteins, cells and even organs in an organism. Previous studies by many researchers have shown the use of natural and predominantly herbal compounds such as polyphenols, as a safe way to inhibit the destructive effects of oxidative stress. The non-enzymatic mechanism of action of these antioxidant compounds is mainly attributed to the hydroxyl groups attached to the benzene or aromatic rings through which hydrogen atoms are donated to free radicals, leading to the scavenging and neutralization of the negative effects of the reactive oxygen species. In this paper, the antioxidant strength of three polyphenolic compounds, including taxifolin, morin and curcumin has been studied at a relatively low concentration, using DPPH, a chemical compound as a free radical. The H4 ELISA fluorescence reader, Excel, OriginLab, Graph Pad Prism and ACD/ChemSketch softwares were used in this study. The results revealed that taxifolin had the highest antioxidant strength followed by curcumin and morin. Taxifolin's greatest antioxidant strength can be related to the presence of a number of hydroxyl groups attached to the phenolic rings, the oxygen atoms attached to the heterocyclic ring (C ring), and the spatial decoration of hydrogen atoms. In conclusion, the results from this study, emphasizes more than ever, on the consumption of nutritious plant products, such as citrus fruits and nuts, as well as the spices recommended in traditional medicine, such as turmeric.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Polyphenolic compounds
 • Antioxidant activity
 • Taxifolin
 • Morin
 • Curcumin
دوره 35، شماره 3
مهر 1401
صفحه 362-378
 • تاریخ دریافت: 22 آبان 1400
 • تاریخ بازنگری: 22 اسفند 1400
 • تاریخ پذیرش: 08 خرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 25 مرداد 1401