شناسایی و پیشگویی میکروRNA جدید و بیماری هموفیلی A

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار بخش ژنتیک گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان

3 استاد، گروه زیست شناسی، دانشکده عوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

جهش‌های متنوعی در لکوس فاکتور VIII منجر به ایجاد اختلال خونریزی وابسته به X در هموفیلی A می‌شود. یکی از دلایل اصلی در درمان‌های ناکارامد برای بیماری هموفیلی A، عدم وجود روشی حساس و اختصاصی به منظور تشخیص به موقع می-باشد. میکروRNAها به علت داشتن پایداری در مایعات بدن و توانایی بالا در شناسایی، می‌توانند به‌عنوان نشانگرهای زیستی در تشخیص و پیش‌بینی مورد استفاده قرار گیرند. همچنین ارتباطی بین تغییر سطوح بیانی میکروRNAها با آغاز و پیشرفت هموفیلی A گزارش شده است. هدف مطالعه حاضر شناسایی و پیشگویی میکروRNA جدید و معرفی آن به‌عنوان تنظیم کننده ژن FVIII می‌باشد. توانایی بیان میکروRNA جدید در لکوس FVIII از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر از قبیل SSCprofiler، RNAFold، miREval، FOMmiR، MaturBayes، miRFIND، UCSC genome browser ، Deep Sequencing و miRBase مطالعه شد. با تجزیه و تحلیل داده‌ها از پایگاه‌های اطلاعاتی مورد نظر، یک ساختار ساقه-حلقه برای بیان میکروRNA جدید شناسایی و پیشگویی شد. ساختار ساقه-حلقه ارائه شده را بعد از مرحله تایید آزمایشگاهی می‌توان به‌عنوان نشانگر زیستی در تشخیص و تنظیم ژن فاکتور VIII مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Hemophilia A disease: Identification and prediction of new microRNA

نویسندگان [English]

 • Halimeh Rezaei 1
 • Majid Motovali-Bashi 2
 • Seyed Javad Mowla 3

1 Ph.D. student, Genetics division, Biology Department, Faculty of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

2 professor Associate

3 Full professor, Genetics division, Molecular Genetics Department, Faculty of Biological Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Various mutations in factor VIII locus are led to an X-linked bleeding disorder in hemophilia A. One of the leading causes of inefficient remedy for hemophilia A disease is the lack of specific and sensitive procedure for punctual diagnosis of the disease. miRNAs indicate that they have a great potential as diagnostic and prognostic biomarkers due to their stability in body fluids and their capability to identification. Furthermore, a relationship between alteration in expression levels of miRNAs and onset and progression of the hemophilia A disease has been reported.
Prediction of new miRNAs and nomination as regulators of FVIII gene has been considered as the objective of this study. The ability to express new miRNAs in FVIII locus was studied via reliable bioinformatic databases such as SSCprofiler, RNAfold, miREval, FOMmiR, MaturBayes, miRFIND, UCSC genome browser, Deep Sequencing, and miRBase. Output data of previously mentioned databases were analyzed, and one stem-loop structure was qualified, and the region is predicted to express new miRNA. The presented stem-loop structure can be used as biomarker in diagnosis of the disease and regulation of factor VIII gene after subsequent experimental verification.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bioinformatic
 • Biomarker
 • Hemophilia A
 • microRNAs
دوره 35، شماره 3
مهر 1401
صفحه 425-437
 • تاریخ دریافت: 24 تیر 1398
 • تاریخ بازنگری: 17 دی 1398
 • تاریخ پذیرش: 07 مهر 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 15 بهمن 1399