نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

ویروس آنفولانزا یکی از مرگبارترین ویروسهایی است که طی سالها جمعیت انسان را تهدید کرده است. قدرت همه گیری و شیوع ویروس آنفولانزا عامل بقاء آن و از مهمترین دلایل مرگبار بودن این ویروس است. سازوکاری هایی که این ویروس برای افزایش همه گیری خود به آنها دست یافته مورد علاقه پژوهشگران بوده است. از کلیدی ترین پروتئینهای ویروس آنفولانزا در چرخه بقاء این ویروس پروتئین هماگلوتینین (HA) است. در این مطالعه برای اولین بار پارامترهای ساختاری و فیزیکو شیمیایی کلیدی مسیر تاخوردگی این پروتئین غشایی برای نمونه های استخراج شده در بازه سالهای 2005 الی 2016 با رویکرد بیوفیزیک محاسباتی مورد بررسی قرار گرفت. به صورت ویژه رابطه پارامترهای مذکور با شیوع و همه گیری آنفولانزای انسانی در محدوده کشور ایران بررسی شده است. کارایی مسیر تاخوردگی HA با میزان آنتی ژنیسیته این پروتئین و شدت همه گیری ویروس آنفولانزا جدا شده از بیماران ایرانی رابطه مستقیم دارد. بررسی های ما نشان میدهند که میزان جایگیری پروتئین HA در غشا با میزان آنتی ژنیسته این پروتئین مرتبط بوده و تغییرات در میزان انتی ژنیسته این پروتئین همگام با تغییر در پایداری HA در غشا تغییر کرده است. نتایج این مطالعه میتواند در طراحی مدلهایی برای پیش بینی همه گیریهای آتی استفاده شود و راهنمایی برای طراحی مولکولهایی برای مهار شدت شیوع آنفولانزا باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

From Folding Pathway of Hemagglutinin to Influenza Prevalence in Iran, A Computational Approach

نویسنده [English]

  • Hamid Hadi-Alijanvand

Department of Biological Sciences, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), Zanjan, 45137-66731, Iran.

چکیده [English]

Influenza virus is one of the most deleterious viruses that threaten human being for years. High deleterious effects of Flu virus root in its proficient epidemic mechanisms. Proficient mechanisms that Influenza virus has utilized are interesting for biologists with various research interests. Hemagglutinin (HA) is introduced as one of important Influenza virus proteins for viral infection cycle and virus pandemic potency. In current study, some structural and physicochemical parameters that describe the folding pathway of HA are studied by computational biophysics approaches for the first time. Presented computations are performed to analyze HA protein from worldwide Flu-positive cases between 2005 and 2016. The noted computations are performed to find possible relation between Flu epidemic in Iran and molecular characteristics of HA. The results of current study suggest that there is a direct correlation between the proficiency of HA folding pathway and HA antigenicity and virus epidemic in Iran territory. The results suggest that there is a correlation between the changes in HA stability in membrane and its antigenicity. The results of current study may help researchers to develop models for prediction of incoming Flu pandemic and design molecules for targeting influenza pandemic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Influenza Virus
  • Protein Folding
  • Membrane Protein
  • Hemagglutinin