کلیدواژه‌ها = سلول‌های بنیادی مزانشیمی
بررسی اثر اگزوزوم‌های مشتق از سلول‌های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان بر بیان ژن CDK4 و توانایی تکثیر و مهاجرت سلول های سرطان پستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1402

منصور الموح؛ محبوبه شیخ بهائی؛ زهیر محمد حسن؛ صادق باباشاه


بررسی اثر تیموکوئینون بر بیان ژن‌های iNos و Cox-1 در سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از مغز استخوان موش

دوره 31، شماره 3، مهر 1397، صفحه 348-360

الهام علیمرادی؛ سجاد سی سخت نژاد؛ حسن اکرمی