کلیدواژه‌ها = زیست پالایی
غربالگری و شناسایی مولکولی نوکاردیاهای با توانایی زیست پالایی هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای و فنل از اکوسیستمهای مختلف ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

داود آزادی؛ شیوا حسینی؛ عبدالرحیم آب سالان


مطالعات مولکولی، بیوانفورماتیکی و تعیین ویژگی های عملکردی آنزیم کتکول 2و3 دی‌اکسیژناز از سویه Aneurinibacillus migulanus Znu12

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 16-28

ثریا محمدزاده؛ نسرین احمدپور؛ زیبا میرزایی؛ وهب جعفریان


بررسی فاکتورهای موثر بر بقا و فعالیت باکتری‌های تجزیه کننده نفت در فرایند زیست‌پالایی

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 91-99

سوما نریمانی؛ عیدی بازگیر؛ حسین میرزایی نجفقلی


سازش پذیری برخی از گونه های قارچ تریکودرما (Trichoderma) به آلودگی نفتی

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 321-330

فریبا محسن زاده؛ دوستمراد ظفری؛ بهاره نوری صفا