کلیدواژه‌ها = نانوذرات نقره
بررسی تاثیر نانوذرات نقره بر بیان ژن per1-bla در جدایه های baumannii Acinetobacter مقاوم به آنتی بیوتیک، با استفاده از روش PCR Time Real quantitative

دوره 35، شماره 2، تیر 1401، صفحه 349-366

توحید پیری قراقیه؛ سیدعطاله سادات شاندیز؛ شیدا بیرانوند


سنتز زیستی نانوذرات نقره و مقایسه فعالیت ضدباکتریایی آنها علیه باسیلوس سرئوس و سراشیا مارسسنس

دوره 32، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 123-132

جعفر همت؛ فریبا حاج محمدی


بررسی اثرات ضد باکتری و ضد قارچی نانوذرات نقره حاصل از عصاره آبی گیاه کنجد (Sesamum indicum L.)

دوره 31، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 16-26

فاطمه دهقان نیری؛ مریم میرحسینی؛ سودابه مفاخری؛ محمد مهدی ضرابی


ارزیابی ویژگی های مولکولی و زیستی باکتری Pseudomonas fluorescens UTPF5 عامل بیوکنترل Meloidogyne javanica روی گوجه فرنگی

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 15-32

نگار باقری؛ مسعود احمدزاده؛ حمیده افشارمنش؛ زهرا صابرباغبان؛ ملیحه محمدزاده کاشانی