نویسنده = حسن سالاری
بررسی کمی و کیفی گهرمایه Calendula officinalis L. و اثرات ضد باکتریایی

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 331-339

محمد مقتدر مقتدر؛ حسن سالاری؛ حسین مظفری؛ آرمیتا فرهمند


امکان سنجی پیریت زدایی از زغالسنگ با استفاده از بیوفلوتاسیون

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 430-437

هادی نقوی؛ عباس سام؛ حسن سالاری