نویسنده = صالح شهابی وند
اثر قارچ اندوفیت و نانوذره اکسید روی بر برخی شاخصهای رشدی و فیتوشیمیایی گیاه عروسک پشت‌پرده در شرایط درون‌شیشه

دوره 35، شماره 4، دی 1401، صفحه 702-716

صالح شهابی وند؛ نسترن حیدری


بهینه سازی تولید پکتیناز پریفورموسپورا ایندیکا از ضایعات چغندرقند به روش تاگوچی‌

دوره 32، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 71-86

پریسا فتحی رضایی؛ سمیه کیانی؛ فرشته تقوی؛ صالح شهابی وند


بهینه سازی رشد و تولید زیست توده قارچ اندوفیت Piriformospora indica

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 304-312

هما نورا؛ صالح شهابی وند؛ فرخ کریمی؛ احمد اقایی؛ فرشاد درویشی