بهبود اثر ضد توموری پکلی تاکسل توسط پپتید ضد رگ زایی در مدل موشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی واحد پرند دانشگاه آزاد اسلامی پرند ایران

2 دانشکده شیمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

3 گروه زیست شناسی، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، پرند، ایران

چکیده

عوامل ضد رگ زایی اثر داروهای سیتوتوکسیک را بهبود می بخشند. در این مطالعه، اثر و مکانیسم عمل ضد سرطانی یک پپتید ضدرگ زایی، که به طور اختصاصی به گیرنده های VEGFR1 و VEGFR2 متصل شده و مسیر پیام رسانی آنها را سرکوب می نماید، به صورت درمان ترکیبی با داروی پکلی تاکسل بررسی می شود. مدل توموری مورد استفاده کارسینومای پستان القا شده توسط رده سلولی موشی 4T1 بوده است. موش های توموری از روز چهاردهم تا سی ام پس از ایمپلنت تومور با پکلی تاکسل، پکلی تاکسل بعلاوه پپتید (بنام VGB3) و PBS بعنوان گروه کنترل به صورت درون وریدی تیمار شدند (n=6). در نتیجه تیمارها پکلی تاکسل به طور موثری رشد تومورها را مهار نمود و میزان مهار در تیمار ترکیبی با پکلی تاکسل بعلاوه پپتید بهبود یافت. بررسی مکانیسم اثر بخشی تیمارها با روش ایمونوهیستوشیمی و با استفاده از آنتی بادی های علیه Ki67 (مارکر تکثیر سلول های تومور)، Cyclin D1 و CDK4 (مارکرهای چرخه سلولی)، P53 و Bcl2 (مارکرهای آپوپتوز) و E-Cadherin و Vimentin (مارکرهای متاستاز) نشان داد که در بافت تومور درمان ترکیبی به طور موثرتری تکثیر سلولهای تومور و چرخه سلولی را مهار نمود، القای آپوپتوز را موجب شد و میزان تمایل به متاستاز را کاهش داد. بنابراین نتایج، درمان ترکیبی داروی سیتوتوکسیک پکلی تاکسل همراه با پپتید ضد رگ زایی از درمان تنها با داروی شیمی درمانی موثرتر است و تاثیرگذاری بیشتر مربوط به مهار چرخه سلولی و تکثیر، القای آپوپتوز و مهار متاستاز موجب تقویت اثربخشی دارو در تومور است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Improving the anti-tumor effect of paclitaxel by anti-angiogenic peptide in mouse model

نویسندگان [English]

 • Mahsa Ghiasian Abyaneh 1
 • Sorour Ramezanpour 2
 • Somayeh Ehtesham 3

1 Department of Biology, Parand Branch, Islamic Azad University, Parand Iran

2 Faculty of Chemistry, K. N. Toosi University of Technology

3 Department of Biology, Parand Branch, Islamic Azad University, Parand, Iran

چکیده [English]

Anti-angiogenic agents improve the effect of cytotoxic drugs. In this study, the effect and mechanism of anti-cancer activity of an anti-angiogenic peptide, which specifically binds to VEGFR1 and VEGFR2 receptors and suppresses their signaling pathway, is investigated as a combination treatment with paclitaxel. The tumor model was breast carcinoma induced by a murine 4T1 cell line. Tumor-bearing mice were treated intravenously with paclitaxel, paclitaxel plus peptide (called VGB3), and PBS as a control from the fourteenth to the thirtieth days after tumor implantation (n=6). As a result of the treatments, paclitaxel effectively inhibited the growth of tumors, and the inhibition improved in the combination treatment with paclitaxel and peptide. Investigating the mechanism of action of treatments by immunohistochemistry and using antibodies against Ki67 (tumor cell proliferation marker), Cyclin D1 and CDK4 (cell cycle markers), P53 and Bcl2 (apoptotic markers) and E-Cadherin and Vimentin (metastasis markers) showed that, in tumor tissues, combined treatment more effectively inhibited the proliferation and the cell cycle of tumor cells, induced apoptosis and reduced the metastatic potential. According to these results, the combined treatment with the chemotherapy drug paclitaxel and anti-angiogenic peptide is more effective than the treatment with the chemotherapy drug alone, and the improvement of the potency of the combination therapy is related to inhibiting the proliferation, cell cycle arrest, apoptosis induction, and inhibiting metastasis in the tumor.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Breast cancer
 • Anti-angiogenic peptide
 • Paclitaxel
 • Cell cycle
 • Apoptosis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402
 • تاریخ دریافت: 12 آبان 1402
 • تاریخ بازنگری: 26 آبان 1402
 • تاریخ پذیرش: 21 آذر 1402