سنتز نانوذرات کبالت روی بستر اکسید گرافن مغناطیسی و کاربرد آنها به عنوان کاتالیست قابل بازیافت و سنجش ظرفیت آنتی‌اکسیدانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

نانوکامپوزیت Co/Fe3O4/rGO از طریق یک روش سبز در دمای اتاق با استفاده از عصاره گیاه مور تلخ به عنوان یک عامل کاهش دهنده و تثبیت کننده سنتز شد. نانوذرات سنتز شده توسط عصاره گیاهی با روش‌های SEM, EDX, UV-Visible و FTIR بررسی شدند‌ و به منظور تجزیه و تحلیل و اندازه کریستالی آن‌ها، گروه‌های عملکردی، ریخت ‌شناسی و خصوصیات مغناطیسی آنها بررسی شد. در ابتدا، کبالت، آهن و هیبرید نانوذرات آهن، کبالت-آهن توسط عصاره‌ گیاهی سنتز شدند. آنالیزUV-Visible محلول نانوذرات حداکثر جذب را به ترتیب در۳۷۰، ۴۴۲ و430 نانومتر نشان داد و توانایی عصاره در سنتز نانوذرات را تایید کرد. نانوذرات سنتز شده، پتانسیل بالقوه‌ایی برای تخریب آلاینده‌های رنگی به عنوان یک کاتالیزور و با استفاده از NaBH4 به عنوان عامل کاهش‌دهنده را نشان دادند. نتایج نشان داد که نانوکامپوزیت هایCo/Fe3O4/rGO از توانایی بالاتری در کاهش فنل‌رد و بروموتیمول بلو نسبت به Co-Fe و Co برخوردار می‌باشند و به ترتیب با 97 و 5/97 درصد باعث کاهش حداکثر جذب رنگ‌‌ها شدند. علاوه بر این، توانایی بالقوه آنتی‌اکسیدانی نانوذرات با استفاده از سیستم‌های مختلف آزمایشگاهی مانند شلاته کنندگی فلزات(FRAP)، فسفومولیبدن و فعالیت‌های آنتی اکسیدانی 2،2-آذینوبیس- (3-اتیل بنزوتیزازولین-6-سولفونیک اسید) (ABTS) انجام شد. فعالیت رادیکال ABTS با مقادیرIC50،۵۰ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر برای نانوکامپوزیت Co/Fe3O4/rGO و ۵۵ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر برای عصاره گیاه در مقایسه با آسکوربیک اسید به عنوان استاندارد بود. این نتایج قابلیت قابل‌توجه نانوذرات سنتز شده را در سنجش ظرفیت آنتی‌اکسیدانی گیاهان دارویی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Fabrication of Co Nanoparticles Supported on Magnetic Graphene Oxide and Their Application as a Recoverable Catalyst and their Antioxidant Capacity Assessment

نویسندگان [English]

  • Nazanin Khademi
  • Zahra Karami

Departement of Biology, Faculty of Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

چکیده [English]

In the present study, the magnetically separable Co/Fe3O4/rGO nanocomposite was synthesized through a green route at the room temperature using salvia mirzayanii peel extract as a reducing and stabilizing agent. These nanoparticles were compared by techniques, such as FTIR, SEM, EDX, and UV-Visible which carried out to analyze their crystallite sizes, functional groups, morphologies, optical, and magnetic properties. Initially, cobalt, iron, and hybrid of iron-cobalt nanoparticles were synthesized by plant extracts. UV-Visible spectroscopy of these nanoparticles showed an maximam absorption at 370, 442, and 430 nm, respectively, which confirmed the ability of the plant extract for the synthesis of these nanoparticles. The obtained nanoparticles displayed potential efficiency for the degradation of dye pollutants as catalysts with using of NaBH4 as a reducing agent. The result showed that Co/Fe3O4/rGO nanocomposites have higher ability for the reduction of phenol red and boromothymol blue higher than Co and Co-Fe which presents 97 and 97.5 % decrease the maximum absorbtion of these dyes, respectively. Furthermore, the antioxidant potential of these nanoparticles using various in vitro systems such as metal chelating, phosphomolybdenum, and ferric reducing antioxidant power (FRAP) activities and 2,2-azinobis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS) were performed. Radical scavenging activity of ABTS showed the (IC50) values 50 and 75 mg/ml for Co/Fe3O4/rGO and plant extract, respectively, as compared with ascorbic acid as a refrence. These results presented the high potentioal of these nanoparticles on the antioxidant capacity assay of the medicinal plants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metal nanoparticles
  • Catalyst
  • Antioxidant
  • Antioxidant capacity

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1402
  • تاریخ دریافت: 04 مهر 1401
  • تاریخ بازنگری: 06 مرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 11 شهریور 1402