تهیه و بررسی اثرات ضد سرطانی نانوذرات پلیمری هدفمند حاوی پاکلی‌تاکسل و siRNA در رده سلولیMCF-7 سرطان پستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی

2 1. گروه زیست شناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

3 2. گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ، ایران

4 3. گروه فیزیک، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

با افزایش تعداد مبتلایان به سرطان پستان(BC) و مرگ و میر ناشی از آن، کشف شیوه ای نوین جهت درمان BC از موضوعات مهم برای مطالعه طی دهه های اخیر می باشد. لذا این مطالعه جهت سنتز نانوذرات پلیمری هدفمند حاوی پاکلی‌تاکسل و siRNA و بررسی اثرات ضد سرطانی آن بر روی سلولهای سرطانی انجام شد. نانوذرات از ترکیب کوپلیمر Chitosan-poly lactic acid-(PEG) polyethylene glycol-(FA) Folic acid ،Fe3O4-OA و داروی پاکلی-تاکسل(PTX) و siRNA طبق روش انتشار حلال تهیه شد. مورفولوژی، اندازه و بار سطحی نانوذرات و نیز درصد بارگذاری و الگوی رهش PTX و siRNA بررسی شد. جهت ارزیابی زیست سازگاری و قابلیت نانوذرات MFMNPs در انتقال دارو و siRNA به ترتیب از تست MTT، میکروسکوپ فلورسانس و دستگاه فلوسایتومتری استفاده گردید. نانوذرات MFMNPs از ساختار کروی و اندازه حدود 250 نانومتر برخوردارند و بار سطحی آنها 6/1±9- میلی‌ولت بود. درصد بارگذاری siRNA به طور معنی داری بالاتر از PTX بود. رهش دارو و siRNA در محیط اسیدی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد. میزان IC50 برای داروی پاکلی‌تاکسل 3/60 نانومولار بود در حالیکه این میزان برای نانوذرات MFMNPs/PTX و MFMNPs/siRNA/PTX به ترتیب برابر 5/76 و 3/78 نانومولار بود. توانایی MFMNPs در انتقال siRNA به سلولهایMCF-7 با میکروسکوپ فلورسانس و فلوسایتومتری نیز تایید شد. نتایج نشان داد نانوذرات MFMNPs از توانایی بالایی در انتقال پاکلی‌تاکسل و siRNA به سلول هایMCF-7 برخوردار بودند، همچنین سمیت سلولی برای نانوذرات حاوی پاکلی‌تاکسل و siRNA قابل توجه بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Preparation and evaluation of anti-cancer effects of targeted polymer nano particles containing paclitaxel and siRNA in MCF-7 breast cancer cell line

نویسندگان [English]

 • hashem yaghoubi 1
 • Hadi Eskanlou 2
 • Milad Danandeh Baghrabad 2
 • Neda Farazi 3
 • Bashir Nedaee Shakarab 4

1 DEPARTEMENT

2 Department of Biology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.

3 Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

4 Department of Physics, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.

چکیده [English]

Simultaneous transfer of hydrophilic and hydrophobic drugs using nano- particles reduces side effects and also increases the effectiveness of treatment. Biocompatible polymers of polylactic acid, polyethylene glycol and chitosan were used to design the nanoparticles.Iron oxide and folic acid nanoparticles were used to induce magnetic properties and target the nanoparticles, respectively. Nanoparticles were prepared from a combination of folic acid (FA)-polyethylene glycol(PEG)-chitosan-polylactic acid, Fe3O4-OA and paclitaxol (PTX) and siRNA according to the solvent diffusion method. The morphology, size and surface charge of the nanoparticles as well as the loading percentage and release pattern of PTX and siRNA were investigated. MTT, fluorescence microscopy and flow cytometry were used to evaluate the biocompati- bility and capability of MFMNPs nanoparticles in drug delivery and siRNA, respectively. The results showed that MFMNPs nanoparticles have a spherical structure and a size of about 250 nm and their surface charge was -9±1.6 millivolts. The siRNA loading percentage was significantly higher than PTX. Drug and siRNA release in acidic media is significantly increased. The IC50 for paclitaxel was 60.3 nM, while the MFMNPs/PTX and MFMNPs/siRNA/PTX nanoparticles were 76.5 and 78.3 nM, respectively.The ability of MFMNPs nanoparticles to transmit siRNA to MCF-7 cells was also confirmed by fluore- scence microscopy and flow cytometry. The results showed that MFMNPs nanoparticles had a high ability to transfer paclitaxol and siRNA to MCF-7 cells, while no significant toxicity was observed for these nanoparticles.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Paclitaxel
 • Folic acid
 • Polymer nanoparticles
 • siRNA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402
 • تاریخ دریافت: 13 شهریور 1401
 • تاریخ بازنگری: 06 اسفند 1401
 • تاریخ پذیرش: 05 فروردین 1402