بررسی محتوای فنول و فلاونوئید کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی و آنتی‌کولین‌استرازی نمونه‌های بره موم جمع آوری شده از سه منطقه استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کرمان، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، گروه بیوتکنولوژی.

2 گروه بیوتکنولوژی، پژوهشگاه علوم وتکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته کرمان

3 کروه بیوتکنولوژی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان

4 گروه بیوشیمی. دانشکده علوم و فناوری های نوین. دانشگاه تحصیلات تکمیلی. کرمان. ایران

5 گروه سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد، ایران.

چکیده

بره‌موم (پروپولیس)، یک ماده طبیعی رزینی با خواص زیستی متعدد است که توسط زنبور عسل تولید می‌شود. در این مطالعه، عصاره اتانولی نمونه‌های بره‌موم جمع‌آوری شده از سه منطقه استان کرمان (لاله زار، راین و سرآسیاب) مورد بررسی قرار گرفته است. محتوای فنل و فلاونوئید کل عصاره‌ها بترتیب با روش فولین-سیوکالتو و آلومینیوم کلراید و فعالیت آنتی‌اکسیدانی و آنتی‌کولین‌استرازی آنها با دو روش DPPH و المن مطالعه شد. نتایج به دست آمده نشان داد که محتوای فنل ( 97/165 میلی‌گرم اکی‌والان گالیک‌اسید بر گرم عصاره) و فلاونوئید کل (26/72 میلی‌گرم اکی‌والان کوئرستین بر گرم عصاره) نمونه لاله‌زار نسبت به دو نمونه سرآسیاب و راین بیش از دو برابر و توانایی این نمونه در مهار رادیکال آزاد DPPH (µg/ml 64/5 IC50:)، نسبت به دو نمونه دیگر حدود هفت برابر است. بنابراین، یک ارتباط مستقیم بین فعالیت آنتی‌اکسیدانی نمونه‌ها و محتوای کل فنل و فلاونوئید آنها مشاهده شد. همچنین نتایج تست المن نشان داد که فعالیت آنتی‌کولین‌استرازی نمونه لاله-زار (µg/ml 37/14 IC50:) نسبت به دو نمونه راین و سرآسیاب به‌ترتیب 8/4 و 4/5 برابر بیشتر است. بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده، بره‌موم لاله‌زار پتانسیل بسیار خوبی برای مطالعات بیشتر دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of total phenolic and flavonoid content, antioxidant and anticholinesterase activity of the propolis samples collected from three regions of Kerman province

نویسندگان [English]

 • Shahnaz Fathi Hafshejani 1
 • Safa Lotfi 2
 • Elham Rezvannejad 3
 • Mojtaba Mortazavi 4
 • Ali Riahi-Madvar 5

1 Department of Biotechnology, Institute of Science and High Technology and Environmental Sciences, Graduate University of Advanced Technology, Kerman, Iran

2 Department of Biotechnology, Institute of Science and High Technology and Environmental Sciences, Graduate University of Advanced Technology, Kerman, Iran.

3 department of biotechnology, graduate university of advanced technology

4 department of biochemistry. Faculty of Sciences and Modern Technologies. Graduate University of Advanced Technology. kerman, iran

5 Department of Molecular and Cell Biology, Faculty of Basic Sciences, Kosar University of Bojnord, Bojnord, Iran.

چکیده [English]

Propolis is a resinous natural substance with various biological properties produced by honey bees. In this project, the ethanolic extracts of propolis samples collected from three regions of Kerman province (Lalehzar, Rayen and Sarasiab) have been studied. The total phenolic and flavonoid contents of the extracts were investigated by Folin-Ciocalteu and Aluminum Chloride methods, respectively, and their antioxidant and anticholinesterase activity were evaluated using DPPH and Ellman methods. The obtained results showed that the contents of total phenol (165.97 mg equivalent gallic acid per gram of extract) and flavonoid (72.26 mg equivalent quercetin per gram of extract) of Lalehzar sample are more than two-fold higher than that of Sarasiab and Rayen samples. The ability of Lalehzar propolis to inhibit DPPH free radical (IC50: 5.64 µg/ml) was also approximately seven times greater than that of the other two samples. Therefore, there is a direct relationship between antioxidant activity and total phenolic and flavonoid contents of the propolis samples. The data obtained from Ellman test indicated that the anticholinesterase activity of Lalehzar sample (IC50: 14.37 µg/ml) is 4.8 and 5.4-fold greater than that of Rayen and Sarasiab samples, respectively. Summing up the results, the Lalehzar propolis is a very good candidate for further studies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Propolis
 • Total phenolic content
 • Total flavonoid content
 • Antioxidant activity
 • Anticholinesterase activity
دوره 36، شماره 1
فروردین 1402
صفحه 1-14
 • تاریخ دریافت: 15 دی 1399
 • تاریخ بازنگری: 23 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 05 بهمن 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 24 فروردین 1401