مقایسه In silico پپتیدهای زیست‌فعال حاصل از آنزیم روبیسکو سه ریزجلبک با پروتئین-های متداول مصرفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه پپتیدهای زیست فعال یکی از ابزارهای مهم در بهبود سلامت انسان هستند. پروتئین‌های ریزجلبکی شاید بتوانند جایگزین خوبی به جای منابع گران‌قیمت مانند گوشت و شیر به‌عنوان پیش‌ساز تولید پپتیدهای زیست فعال باشند. RuBisCO یک آنزیم هگزادکامریک است که از هشت زیر واحد بزرگ و هشت زیر واحد کوچک تشکیل شده است و 2 تا 10 درصد از کل پروتئین سلولی را تشکیل می‌دهد.

روش: پروتئین RuBisCO متعلق به‌ سه ریزجلبک (Arthrospira plantensis (Spirulina) ،Dunaliella salina ، Haematococcus pluvialis) به‌صورتin silico هضم آنزیمی شد. خواص آنتی اکسیدانی ، مهار آنزیم مبدل آنژیوتانسین و دیپپتیدیل پپتیداز -4 و فعال‌سازی پروتئولیز با واسطه یوبیکوتین پپتیدهای حاصله با محصولات پپتیدی پروتئین‌های متداول مانند گوشت و شیر با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی بیوانفورماتیکی مختلف مانندBIOPEP ،ProtParam ، PeptiDeranker، Pepcalc و ToxinPred مقایسه شد.

نتایج و بحث: طیف وسیعی از پپتیدهای فعال زیستی با قابلیت‌های متعدد طی هضم زیرواحد‌های بزرگ و کوچک RuBisCO با آنزیم‌های گوارشی انسانی، گیاهی و میکروبی پیش‌بینی شد. نتایج موید رتبه‌بندی بالا و سمیت پایین پپتیدهای مشتق از RuBisCO در مقایسه با پپتیدهای مشتق از پروتئین‌های گوشت و شیر است.

نتیجه‌گیری: به‌نظر می‌رسد که پپتیدهای فعال مشتق از RuBisCO از ریزجلبک‌ها عملکرد خوبی به‌عنوان آنتی‌اکسیدان، ضد سرطان، ضد‌حساسیت و ضد آترواسکلروتیک دارند. این برتری به ترکیب اسیدآمینه‌های آن مربوط است. احتمالاً تهیه یک محصول، متشکل از پپتیدهای حاصل از آنزیم RuBisCO سه ریزجلبک، مکمل غذایی مناسبی برای پیشگیری و درمان برخی بیماری‌ها باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

In silico comparison of bioactive peptides derived from three microalgae RuBisCO enzyme with commonly consumed proteins

نویسندگان [English]

 • Leila Zarandi-Miandoab 1
 • seyedeh fahimeh razavi 2
 • Farshad Pouryousef 2
 • Nader Chaparzadeh 2

1 Department of Biology, Faculty of Sciences, Azarbaijan Shahid Madani University

2 Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Introduction Nowadays, bioactive peptides are one of the important tools in improvement of human health. Microalgae proteins may be a good alternative to expensive sources such as meat and milk as precursors for production of bioactive peptides. RuBisCO is a hexadecameric enzyme composed of eight large subunits and eight small subunits, and accounts for 2 to 10 percent of the total cell protein.

Methods RuBisCO protein belonging to three microalgae (Arthrospira plantensis (Spirulina), Dunaliella salina, Haematococcus pluvialis) were in silico digested enzymatically. The antioxidant properties, inhibition of angiotensin-converting enzyme and dipeptidyl peptidase-4, activation of ubiquitin mediated proteolysis of resulted peptides were compared with peptides products of commonly used proteins such as meat and milk by using various bioinformatics databases such as BIOPEP, ProtParam, PeptiDeranker, Pepcalc and ToxinPred.

Results& Discussion a wide range of bioactive peptides with multiple capabilities were predicted during digestion of large and small subunits of RuBisCO with human, plant and microbial digestive enzymes. The results confirm high rank and low toxicity of these RuBisCO derived peptides in comparison with peptides derived from meat and milk proteins.

Conclusion It seems that the RuBisCO derived active peptides of microalgae have a good function as antioxidant, anti-cancer, anti-allergy and anti-atherosclerotic. This advantage is due to the composition of its amino acids. Probably, preparation of a complement product consisting of the three microalgae peptides will be a perfect supplement for the treatment of some diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bioactive peptides
 • Rubisco enzyme
 • Microalgae
 • Health promotion

مقایسه In silico پپتیدهای زیست­فعال حاصل از آنزیم روبیسکو سه ریزجلبک با پروتئین­های متداول مصرفی

لیلا زرندی میاندوآب*، سیده فهیمه رضوی، فرشاد پوریوسف و نادر چاپارزاده

ایران، تبریز، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

تاریخ دریافت: 07/06/1400          تاریخ پذیرش: 28/11/1400

چکیده

امروزه پپتیدهای زیست فعال یکی از ابزارهای مهم در بهبود سلامت انسان هستند. پروتئین­های ریزجلبکی شاید بتوانند جایگزین خوبی به جای منابع گران­قیمت مانند گوشت و شیر به­عنوان پیش­ساز تولید پپتیدهای زیست فعال باشند. RuBisCO یک آنزیم هگزادکامریک است که از هشت زیر واحد بزرگ و هشت زیر واحد کوچک تشکیل شده است و 2 تا 10 درصد از کل پروتئین سلولی را تشکیل می­دهد. روش: پروتئین RuBisCO متعلق به­ سه ریزجلبک (Arthrospira plantensis (Spirulina) ،Dunaliella salina ، Haematococcus pluvialis) به­صورتin silico  هضم آنزیمی شد. خواص آنتی اکسیدانی، مهار آنزیم مبدل آنژیوتانسین و دیپپتیدیل پپتیداز -4 و فعال­سازی پروتئولیز با واسطه یوبیکوتین پپتیدهای حاصله با محصولات پپتیدی پروتئین­های متداول مانند گوشت و شیر با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی بیوانفورماتیکی مختلف مانندBIOPEP ،ProtParam ، PeptiDeranker، Pepcalc و ToxinPred مقایسه شد. طیف وسیعی از پپتیدهای فعال زیستی با قابلیت­های متعدد طی هضم زیرواحد­های بزرگ و کوچک RuBisCO با آنزیم­های گوارشی انسانی، گیاهی و میکروبی پیش­بینی شد. نتایج موید رتبه­بندی بالا و سمیت پایین پپتیدهای مشتق از RuBisCO در مقایسه با پپتیدهای مشتق از پروتئین­های گوشت و شیر است. به­نظر می­رسد که پپتیدهای فعال مشتق از RuBisCO از ریزجلبک­ها عملکرد خوبی به­عنوان آنتی­اکسیدان، ضد سرطان، ضد­حساسیت و ضد آترواسکلروتیک دارند. این برتری به ترکیب اسیدآمینه­های آن مربوط است. احتمالاً تهیه یک محصول، متشکل از پپتیدهای حاصل از آنزیم RuBisCO سه ریزجلبک، مکمل غذایی مناسبی برای پیشگیری و درمان برخی بیماری­ها باشد.

واژه های کلیدی: پپتیدهای فعال­زیستی، آنزیم روبیسکو، ریزجلبک، ارتقاء سلامت.

* نویسنده مسئول، تلفن:   04133816856 ،  پست الکترونیکی: zarandi@azaruniv.ac.ir  

مقدمه

 

به گواهی اولین سند پزشکی موجود از تمدن بشری، کتاب سینوهه پزشک مصری، از ابتدای شکل­گیری تاریخ تاکنون انسان به ارتباط مستقیم بین سلامتی و تغذیه پی­برده است. منابع تغذیه انسان از مجموعه بزرگی شامل موجودات گیاهی و جانوری تشکیل شده است. از آنجا که به فرمایش امام صادق (ع) «غذای تو، دوای تو باید باشد» همیشه بشر سعی در استفاده از غذاهای مفیدتر و موثرتر در امر بهبود سلامت و درمان داشته است. گیاهان و جلبک­ها به­عنوان موجودات فتوسنتز کننده که قادر به بیوسنتز طیف وسیعی از ترکیبات و متابولیت­های ثانویه، علاوه بر متابولیت­های اولیه، هستند در این امر که نقش دارو داشته باشند، پیش­قدم هستند. اخیراً علاوه بر اثرات مفید ترکیبات مذکور موجود در زیست توده­های گیاهی و جانوری، که به روش­های مختلف مورد استفاده انسان قرار می­گیرند، ترکیبات نوظهوری به نام "زیست فعال" مورد توجه قرارگرفته­اند.

تاکنون ترکیبات زیست فعال زیادی از ماکروبیومولکول­ها مثل انواع پروتئین و لیپیدها گزارش شده است، با این وجود ترکیبات مشتق شده از پروتئین­ها جزء مهم­ترین و متداول­ترین انواع مورد مطالعه هستند (36). همچنین در سال­های اخیر، چندین مطالعه بر روی تولید و تشخیص عملکرد پپتید­های حاصل از پروتئین­های رژیم غذایی و استفاده از این پپتیدها به­عنوان عوامل عملکردی و فعالیت­های مشابه دارو متمرکز شده است (39). پپتیدها در توالی اسیدآمینه­ پروتئین والد غیرفعال هستند ولی می­توانند پس از آزادسازی توسط پروتئازها و پپتیدازهای درون­زا و برون­زا در طی هضم فیزیولوژیکی یا فرآوری موادغذایی مانند تخمیر و فرآوری گوشت فعال شوند (40). بسته به توالی اسیدهای­آمینه، اندازه مولکولی، بار خالص و شکل فضایی، پپتیدهای زیست فعال می­توانند فرآیندهای متابولیکی متنوع را در سیستم ایمنی، قلبی عروقی، دستگاه گوارش و عصبی تنظیم کنند (20).

ریبولوز 1و5 بیس فسفات کربوکسیلاز / اکسیژناز (RuBisCO) آنزیم اصلی در فتوسنتز و تنفس نوری در گیاهان و ارگانیسم­های فتوسنتزی دیگر شامل باکتری­ها و جلبک­ها است (39). این آنزیم به­عنوان فراوان­ترین پروتئین زمین، با تخمین سهم بیش از نیمی از کل پروتئین­های محلول در برگ گیاهان، معرفی شده است. ساختار پروتئینی روبیسکو متشکل از هترو هگزادکامر (شکل 1) با وزن 540 کیلودالتون است که 8 زیر واحد بزرگ با وزن (هر زنجیره 50 تا 55 کیلودالتون) و 8 زیر واحد کوچک با وزن (هر زنجیره 12 تا 18 کیلودالتون) دارد (4). بنابراین، روبیسکو می­تواند یک منبع جذاب و پایدار از پپتیدهای زیست­فعال باشد (41). این آنزیم گیاهی در مرحله محدود کننده چرخه کالوین، دی­اکسیدکربن  بیوسفر را به کربن آلی تبدیل می­کند. این واکنش به طور خاص کربوکسیلاسیون دی ریبولوز 1 و 5 بیس فسفات را کاتالیز می­کند تا یک ماده 6 کربن ناپایدار ایجاد کند (33).

شکل 1- ساختار کلی روبیسکو از Chlamydomonas reinhardtii، نما از سمت پایین است. 4 تا از زیر واحدهای بزرگ (L) با رنگ خاکستری تیره و 4 تای دیگر با رنگ خاکستری روشن نشان داده شده است. زیر واحدهای کوچک (S) به رنگ زرد نشان داده شده­اند. حلقه­ها­ی βA-βB زیر واحد کوچک به رنگ قرمز نشان داده شده­اند. قسمت نمای نزدیک سمت راست پایین شکل، محل حلقه­های زیر واحد کوچک اسفناج را نشان می­دهد (37).

جلبک­های تک­سلولی و چندسلولی برای تولید پپتیدهای فعال زیستی به دلیل مقدار قابل توجه پروتئین (تقریباً %15 تا 47% وزن خشک) گزینه­های بسیار باارزشی هستند (16). لازم به ذکر است که زیست توده جلبک دارای تعداد زیادی اسیدآمینه ضروری و بقایای اسیدآمینه­هایی است که در پروتئین­ها دیده نمی­شوند (6). با این وجود، اکثر جلبک­ها دارای دیواره سلولی سفت و سختی هستند که جداسازی پروتئین­های درون سلولی را با مشکل مواجه می کند. بنابراین، محققان روش­های مختلف فیزیکی و شیمیایی را در این جهت بررسی می­کنند. با این حال، هنوز چالش­های زیادی در مورد استفاده از پپتید­های فعال قبل از ورود به آزمایشات بالینی وجود دارد. مدل­سازی محاسباتی مفصلی برای کشف ساختار و روابط عملکردی قطعات پپتیدی از ریزجلبک­ها مورد نیاز است (35).

ابزارها و پایگاه­های بیوانفورماتیکی به­عنوان یک استراتژی قدرتمند برای صرفه­جویی در هزینه و وقت، همچنین توانمند در استخراج گسترده پپتیدهای فعال زیستی از پیش­سازهای انواع پروتئین و کشف سیستم­های پروتئولیتیک کارآمد برای آزادسازی آن­ها در چند سال اخیر بسیار مورد استفاده قرار گرفته­اند (21). هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل توالی اسیدآمینه­های زیرواحد بزرگ و کوچک پروتئین روبیسکو موجود در ریزجلبک­های Dunaliella salina، Spirulina،Haematococcus pluvialis و مقایسه میزان و تنوع عملکرد پپتیدهای زیست­فعال موجود در آن­ها با پپتیدهای زیست­فعال موجود در پروتئین­های مصرفی روزانه سبد غذایی انسان شامل: گلوبولین سویا، آلبومین تخم­مرغ، بتاکازئین شیر، بتالاکتوگوبولین و میوزین گوشت گاو توسط ابزارهای بیوانفورماتیکی بود.

مواد و روشها

توالی زیرواحدهای بزرگ و کوچک پروتئین روبیسکو در ریزجلبک­ها و توالی پروتئین­های مصرفی روزانه: توالی­ زیرواحدهای بزرگ و کوچک پروتئین روبیسکو در ریزجلبک­های Dunaliella salina به ترتیب با کدهای دسترسی (D0FXZ7 و Q5XR40) و Spirulina (D4ZVW7 وD4ZVW5) و Haematococcus pluvialis (B7U6F7وA0A699Y6H1) و همچنین توالی پروتئین­های مصرفی روزانه شامل Soy Globulin، Egg Albumin، Bovine Beta Casein، Bovine Beta Lactoglobulin، Bovine   Myosin Heavy Chain به ترتیب با کدهای دسترسی P13917،P01012 ، P02666، P0275، Q9BE40 از پایگاه داده UniProtKB/Swiss-Prot به آدرس (www.uniprot.org) به دست آمد.

فراوانی وقوع پپتید های زیست فعال در زیر واحد های روبیسکو ریزجلبک­ها و پروتئین­های مصرفی روزانه: اگر متصور شویم "N" تعداد کل باقی­مانده اسیدهای آمینه در پروتئین و "a" نشان دهنده تعداد پپتیدهای فعال زیستی پنهان در یک توالی پروتئینی باشد، آنگاه فراوانی وقوع قطعات پپتیدی زیست فعال در توالی اولیه (A) در هر زیر واحد روبیسکو و همچنین پروتئین های سبد غذایی روزانه را  از طریق پایگاه BIOPEP می­توانیم به­عنوان A = a / N گزارش کنیم (11). در این مطالعه فعالیت­های زیستی مرتبط با سلامت انسان شامل توانایی مهارAngiotensin-converting enzyme (ACE) ،Dipeptidyl peptidase 4  و همچنین فعالیت Antioxidative وActivating ubiquitin-mediated proteolysis ، مورد بررسی قرار گرفت. برای هر فعالیت زیستی، مقادیر A برای زیر واحدهای روبیسکو در ریزجلبک­ها و پروتئین­های مصرفی روزانه مقایسه و نتایج در جدول 1 ارائه شد.

فعالیت های زیستی و تجزیه پروتئین به وسیله انواع آنزیم: آنزیم­های پروتئازی گوارشی مانند کیموتریپسین، تریپسین و پپسین و همچنین آنزیم­های میکروبی و گیاهی برای هیدرولیز روبیسکو انتخاب شد. فراوانی وقوع قطعات با فعالیت معین توسط آنزیم­ها (AE) و فراوانی نسبی وقوع قطعات با فعالیت داده شده توسط آنزیم­ها (W) به صورت W = AE/A محاسبه و نتایج در جدول های 2و3 ارائه شد.

تجزیه و تحلیل silico in ترکیب اسید آمینه پروتئین­های مورد آزمایش: ترکیبات اسیدآمینه توالی پروتئین روبیسکو ریزجلبک­ها و پروتئین­های مصرفی روزانه انتخاب شده با استفاده از ابزار ProtParam به آدرس (http://web.expasy.org/protparam) تعیین شد. ابزار ProtParam یک برنامه تجزیه و تحلیل silico in است که خواص فیزیکو شیمیایی یک پروتئین یا پپتید را از توالی اسیدآمینه­های آن محاسبه می­کند (34). مجموع اسیدهای­آمینه، وزن مولکولی و نقطه ایزوالکتریک (pI) از پروتئین­های انتخابی نیز مورد بررسی قرار گرفت و نتایج در جدول 4 ارائه شد.

درخت فیلوژنتیک: درخت فیلوژنتیک رابطه ژنتیکی از UniProt بین زیر واحد بزرگ و کوچک  RuBisCOموجود در ریزجلبک­ها به ترتیب با کدهای دسترسی Dunaliella salina (D0FXZ7 و Q5XR40) و Spirulina (D4ZVW7 وD4ZVW5) و Haematococcus pluvialis (B7U6F7 و A0A699Y6H1) از طریق پایگاه UniProt دریافت شد.

 

جدول 1 - میزان وقوع پپتیدهای فعال پنهان در زیر واحدهای روبیسکو را برای فعالیت­های زیستی انتخاب شده

Food Proteins

Uniprotkb Swiss-Prot

ACE inhibitor

Activating ubiquitin-mediated proteolysis

Anti inflammatory

Antiamnestic

Antioxidative

Dipeptidyl peptidase iv inhibitor

Hypotensive

Dipeptidyl peptidase iii inhibitor

Hmg-coa reductase inhibitor

Alpha-glucosidase inhibitor

Soy globulin

P13917

0.4239

0.0187

0.0047

0.0094

0.0515

0.6628

*

0.0749

0.0023

0.0094

Egg albumin

P01012

0.0207

0.0078

0.0026

0.0026

0.0959

0.6192

0.0052

0.0803

*

0.0492 2

Bovine beta casein

P02666

0.7354

0.0135

0.0135

0.0493

0.1390

0.8430

*

0.0942

*

0.0538 1

Bovine beta lactoglobulin

P02754

0.5225

0.0225

*

*

0.2697

0.6573

*

0.0955

*

0.0281 5

Bovine myosin heavy chain

Q9BE40

0.4035

0.0144

0.0046

0.0015

0.0697

0.5872

*

0.0717

*

0.0279 6

Microalgae/large subunit

                     

Dunaliella salina

D0FXZ7

0.4989

0.0189

0.0063

0.0105

0.0842

0.6295

0.0021

0.1116

0.0021

0.0274 7

Spirulina

D4ZVW7

0.4979

0.0168

0.0042

0.0105

0.0924

0.6303

0.0021

0.1092

0.0021

0.0315 4

Haematococcus pluvialis

B7U6F7

0.4958

0.0210

0.0063

0.0105

0.0903

0.6450

*

0.1134

0.0021

0.0273 8

Microalgae/small subunit

                     

Dunaliella salina

Q5XR40

0.4316

0.0053

0.0053

0.0053

0.0684

0.7000

*

0.0421

0.0053

0.0263 9

Spirulina

D4ZVW5

0.4685

*

0.0180

*

0.0541

0.6577

*

0.0901

*

0.0360 3

Haematococcus pluvialis

A0A699Y6H1

0.4545

0.0160

0.0053

*

0.0856

0.7059

*

0.0642

*

0.0160

 *: اطلاعاتی در پایگاه BIOPEP در این خصوص موجود نبود.

 

جدول 2 - مقادیر پارامترهای توصیف کننده میزان پیش­بینی شده اثر مهارکننده ACE قطعات آزاد شده از روبیسکو  در Dunaliella salina ، Spirulina و Haematococcus pluvialis

Microalgae/large subunit

Uniprotkb swiss-prot

Bromelain

Thermolysin

Papain

Chymotrypsin

Trypsin

Pepsin

 

Dunaliella salina

D0FXZ7

0.4808

0.4806

0.4806

0.4806

0.4823

0.4804

Spirulina

D4ZVW7

0.4756

0.4753

0.4755

0.4753

0.4767

0.4744

Haematococcus pluvialis

B7U6F7

0.4776

0.4777

0.4777

0.0223

0.4767

0.4766

Microalgae/small subunit

             

Dunaliella salina

Q5XR40

0.4185

0.4180

0.4182

0.4184

*

0.4180

Spirulina

D4ZVW5

0.4513

0.4538

0.4512

0.4511

0.4512

0.4514

Haematococcus pluvialis

A0A699Y6H1

0.4351

0.4349

0.4351

0.4351

0.4369

0.4351

                   

*: اطلاعاتی در پایگاه BIOPEP در این خصوص موجود نبود.

جدول 3 - مقادیر پارامترهای توصیف کننده میزان پیش­بینی شده اثر مهارکننده DPP4  قطعات آزاد شده از روبیسکو  در Dunaliella salina ، Spirulina و Haematococcus pluvialis

Microalgae/large subunit

Uniprotkb swiss-prot

Bromelain

Thermolysin

Papain

Chymotrypsin

Trypsin

Pepsin

Dunaliella salina

D0FXZ7

0.6011

0.6014

0.6009

0.6014

0.6000

0.6000

Spirulina

D4ZVW7

0.6019

0.6020

0.6018

0.6016

0.6035

0.6039

Haematococcus pluvialis

B7U6F7

0.6163

0.6162

0.6163

0.6163

0.6165

0.6144

Microalgae/small subunit

             

Dunaliella salina

Q5XR40

0.6685

0.6681

0.6684

0.6681

0.6710

0.6710

Spirulina

D4ZVW5

0.6466

0.6461

0.6460

0.6241

*

0.6463

Haematococcus pluvialis

A0A699Y6H1

0.6735

0.6737

0.6734

0.6737

*

0.6753

*: اطلاعاتی در پایگاه BIOPEP در این خصوص موجود نبود.

جدول 4 - ترکیب اسیدآمینه، وزن مولکولی و پیش بینی تئوری pI پروتئین های انتخاب شده.

 

Microalgae/large subunit

microalgae/small subunit

Amino acid composition

Dunaliella salina

Spirulina

Haematococcus pluvialis

Dunaliella salina

Spirulina

Haematococcus pluvialis

Ala (A)

43

39

44

20

5

26

Arg (R )

29

29

31

11

7

13

Asn (N)

15

16

13

11

2

8

Asp (D)

26

27

28

7

3

7

Cys (C)

11

11

11

5

3

5

Gln (Q)

12

13

11

13

9

11

Glu (E)

31

34

29

6

10

4

Gly (G)

50

45

49

7

4

6

His (H)

15

15

15

0

2

0

Ile (I)

19

23

20

8

5

7

Leu (L)

40

38

38

9

11

9

Lys (K)

23

24

21

10

5

6

Met (M)

11

15

13

6

3

6

Phe (F)

20

25

19

8

6

7

Pro (P)

21

23

23

16

7

11

Ser (S)

17

17

18

11

6

20

Thr (T)

31

32

30

12

8

10

Trp (W)

8

9

8

4

2

4

Tyr (Y)

18

14

18

10

6

9

Val (V)

35

27

37

16

7

18

Total number of aa

475

476

476

190

111

187

Molecular weight (kda)

52.45

53.27

52.51

21.43

13.08

20.61

Theoretical PI

6.33

6.04

6.32

9.34

6.1

9.45

 

 

رتبه­بندی پپتید: پتانسیل پپتیدهای مهارکننده ACE و DPP4 توسط ابزار PeptideRanker پیش­بینی و نتایج در جدول‍های 5 و6 ارائه شد. این پایگاه یک سرور مبتنی بر وب است که احتمال فعالیت بیولوژیکی یک پپتید را پیش­بینی می­کند. این ابزار نمره هر پپتید را در محدوده صفر تا یک ارائه می­دهد، این اعداد مربوط به احتمال بیشترین و کمترین فعالیت پپتید زیست فعال است (28).

ویژگی های فیزیکو شیمیایی پپتیدها: ویژگی­های فیزیکو شیمیایی پپتیدهای مهارکننده ACE و DPP4 مشتق از پروتئین­های مورد بررسی با استفاده از ابزارهای آنلاین مورد ارزیابی قرار گرفت. وزن مولکولی، نقطه ایزوالکتریک، بار پپتید در اسیدیته 7، حلالیت تخمینی این پپتیدها با نرم افزار آنلاینPepcalc (http://pepcalc.com/) برآورد شد.

پیش­بینی سمیت پپتیدها: در پیش­بینی سمیت پپتیدهای مهارکننده ACE و  DPP4مشتق شده از پروتئین­های مورد بررسی با استفاده از ابزار آنلاینToxinPred (http://www.imtech.res.in/raghava/toxinpred/index.html) مورد بررسی قرار گرفت. روش پیش­بینی مبتنی بر support vector machine (SVM) با مقدار آستانه 0/0 انتخاب شد. مقدار آستانه (0/0) برای جدا­سازی پپتیدهای سمی و غیرسمی استفاده شد.

 

 

 

جدول 5 - مقایسه قابلیت مهار AEC (الف) و ضد DPP4  (ب) پپتیدهای حاصل از هضم آنزیمی در پروتئین­های مصرفی روزانه.

الف  ACE inhibitor

Chymotrypsin

Trypsin

Pepsin

Thermolysin

Papain

Bromelain

Bovine beta casein

PL(0.81),IL (0.39),VY(0.09)

GPFPIIV(0.81),EMPFPK(0.76)

AVPYPQR (0.56),VK(0.03)

PL(0.81),IL (0.39),HL(0.37)

YQEPVL(0.23)

FP(0.99),LGP(0.78),IPP(0.76)YP(0.73)

FPPQS(0.70),VPP (0.51),VRGP(0.40)

VM(0.32),LN(0.25),VP(0.23),LEE(0.03)

AF(0.97),PP(0.88),PG(0.87)

PL(0.81),AVPYP (0.58),AR(0.39)

IL(0.39)HL(0.37),QK (0.06)

MF(0.99),MG (0.94),PG(0.87)

PL(0.81)IL(0.39),HL(0.37)

BOVIN Beta-lactoglobulin

SF(0.94),RVY(0.16)

ALPMHIR(0.62),FDK(0.58)

IPAVFK(0.49),GLDIQK(0.17)

IIAEK(0.07)

SF(0.94)

AP(0.62),FDK(0.58),IP(0.58),LR(0.56)

IR(0.33),LEK(0.04)

SF(0.94),MKG(0.55),AG(0.54)

VR(0.11)

PL(0.81),MKG (0.55),DA(0.13)

KA(0.09)

large chain Dunaliella salina

GF(0.99),RW (0.97),DF(0.94)

VF(0.81),GL (0.80),VW(0.80)

RL(0.62),EF (0.59),GH(0.53)

IAY(0.26),DY (0.24),AH(0.21)

KY(0.17),VAY (0.10)

GR(0.76),YK (0.14)

GF(0.99),DF (0.94),GL(0.80)

RL(0.62),EF (0.59)

FG(0.99),FR(0.98),YP(0.73),LG(0.71)

VMP(0.57),LR(0.56),AG(0.54),VP(0.23)

AH(0.21),LQ(0.19),YK(0.14),VE(0.02)

AF(0.97),DF(0.94),EF(0.59),AG(0.54)

AR(0.39),DG(0.39)KL(0.23)AIYK(0.22)

VG(0.16),EG(0.10),ER(0.07),AV(0.06)

DF(0.94),PG (0.87),EF(0.59)

DG(0.39),IR (0.33),KL(0.23)

EG(0.10),KA (0.09)YV(0.08)

ER(0.07),EA (0.04),EV(0.02)

 

ب Inhibitor DPP-4

Chymotrypsin

Trypsin

Pepsin

Thermolysin

Papain

Bromelain

Bovine beta casein

PF(0.99),PL(0.81),AL(0.43)IL(0.39)

SL(0.33),TL(0.14),VY(0.09)

MK

(0.45),VK

(0.33)

PL(0.81),PQNIPPL(0.80)

AL(0.43),IL

(0.39),HL

(0.37)

SL(0.33),TL

(0.14)

FP(0.99),LP(0.79),YP(0.73),MK(0.45)

LH(0.33),VM(0.32),LN(0.25),VP(0.23)

IQ(0.12)

PF(0.99),AF(0.97),PP(0.88),PG(0.87)

PL(0.81),AL(0.43),IL(0.39),HL(0.37)

SL(0.33),QT(0.05),ES(0.03)

MF(0.99),PF(0.99),MG(0.94)

PG(0.87),PL(0.81),PQNIPPL(0.80)

MA(0.69),IL(0.39),HL(0.37),PV(0.20)

QS(0.08),QT(0.05),NV(0.04)

ES(0.03),KV(0.03)

Small chain Haematococcus pluvialis

GW(0.99),PM

(0.95),SF(0.94)

PPL(0.89),VW

(0.80),SY(0.26)

DN(0.10)

NO PEPTID

PPL(0.89)

AP(0.62),AG(0.54),AD(0.13),VR(0.11)

AT(0.07),VS(0.04),VD(0.04),VQ(0.04)

VK(0.03)

AF(0.97),PPL(0.89),AP(0.62),AG(0.54)

AL(0.43),NG(0.38)MV(0.31),AD(0.13)

QI(0.13),AS(0.12),AT(0.07),SV(0.05)

QV(0.04)

PPL(0.89),MA(0.69),YL(0.57),PA(0.53)

NG(0.38),MV(0.31),KR(0.21),IA(0.18)

QA(0.11),NA(0.11),KA(0.09),YV(0.08)

QV(0.04)

جدول 6 - رتبه­بندی پپتیدهای با قابلیت مهار AEC حاوی اسیدآمینه های F , G  و ضد DPP4  حاوی اسیدامینهP مشتق شده از پروتئین های انتخابی پس از هضم in silico

Proteins

ACE-inhibitory

Proteins

 

DPPH4-Inhibitory

Peptide sequence

Peptide rank

Peptide sequence

Peptide rank

Bovine beta casein

FP

0.99

Bovine beta casein

 

PF

0.99

AF

0.97

FP

0.99

MG

0.94

PP

0.88

PG

0.87

PG

0.87

GPFPIIV

0.81

PL

0.81

LGP

0.78

PQNIPPL

0.80

EMPFPK

0.76

LP

0.79

FPPQS

0.70

YP

0.73

VRGP

0.40

VP

0.20

 

Bovine beta lactoglobulin

SF

0.94

PV

0.20

FDK

0.58

SMALL SUBUNIT RuBisCO Haematococcus pluvialis

PM

0.95

MKG

0.55

PPL

0.89

AG

0.55

AP

0.62

IPAVFK

0.49

PA

0.53

GLDIQK

0.17

 

Large  subunit Dunaliella salina

 

 

GF

0.99

FG

0.99

FR

0.98

AF

0.97

DF

0.94

PG

0.87

VF

0.81

GL

0.80

GR

0.76

LG

0.71

EF

0.59

AG

0.54

GH

0.53

DG

0.39

VG

0.16

EG

0.10

 

 

نتایج و بحث

استخراج، شناسایی و مطالعه بر روی ترکیبات زیست فعال از منابع متعدد گیاهی (1) و جانوری (2) موضوع نسبتا جدیدی در زیست شناسی کاربردی و استفاده از موجودات زنده برای دستیابی به ترکیبات مفید در پیشگیری و درمان بیماری‌ها، تولید مکمل‌های غذایی و مواد آرایشی بهداشتی می‌باشد. 

در این مطالعه زیرواحدهای بزرگ و کوچک پروتئین روبیسکو در ریزجلبک‌های Dunaliella salina، Spirulina وHaematococcus pluvialis که بطور معمول به­عنوان غذای اولیه انسان مورد استفاده قرار نمی­گیرند، بررسی شده است. همترازی توالی زیرواحد روبیسکو در ریزجلبک­ها در پایگاه  UniProt نشان داد که زنجیره­های بزرگ اکثراً یکسان هستند (78% همسانی توالی). با این حال، زنجیره­های کوچک دارای نواحی کمتر محافظت شده با 21% شباهت هستند. این تفاوت­ها می­تواند منجر به ایجاد پپتیدهای متنوع بیشتری شود (شکل 2).

جدول1، میزان وقوع پپتیدهای فعال پنهان در زیر واحدهای روبیسکو را برای فعالیت­های زیستی انتخاب شده نشان می­دهد. بیشتر پپتیدهای موجود در زیر واحدهای بزرگ و کوچک ریزجلبک­ها و پروتئین­های مصرفی روزانه دارای قابلیت مهارکننده­های ACE و Dipeptidyl peptidase 4 بودند.

 

شکل 2 - همترازی زیرواحد بزرگ (الف) و کوچک (ب) روبیسکو در 3 ریزجلبک Dunaliella salina، Spirulina وHaematococcus pluvialis.

 

زیرواحدهای بزرگ روبیسکو در ریزجلبک­ها در مجموع دارای ارزش مهارکننده ACE بیشتر از گلوبولین سویا و آلبومین تخم­مرغ و میوزین گاو، اما کمتر از کازئین و بتالاکتوگلوبولین هستند، که دارای ارزش بالاتری از A در مقایسه با سایر پروتئین­های غذایی می­باشند. علاوه بر این، فرکانس وقوع پپتیدهای مهار کننده ACE در زنجیره بزرگ پروتئین روبیسکو ریزجلبک­ها عمدتاً مشابه بودند، که انتظار می­رفت با توجه به ساختارهای اولیه بسیار همولوگ آنها باشد. این در حالی است که زیر واحدهای کوچک روبیسکو تفاوت قابل توجهی در ارزش A خود داشتند و در این خصوص زیر واحد کوچک پروتئین روبیسکو ریزجلبک Spirulina بهترین چشم­انداز و Dunaliella salina کمترین مقدار را به­عنوان منبع پپتیدهای مهار کننده ACE نشان دادند، هر چند ارزش A زیرواحد­های کوچک ریزجلبک­ها بسیار قابل مقایسه با سایر پروتئین های غذایی ارزیابی شده بجز بتا کازئین و بتا لاکتوگلوبولین هستند. آنزیم ACE فشار خون را در سیستم رنین- آنژیوتانسین تنظیم می­کند (42). این آنزیم نقش مهمی در آسیب­شناسی بیماری­های قلبی عروقی دارد. مهارکننده­های ACE می­توانند با جلوگیری از تولید آنژیوتانسین II، منقبض­کننده قدرتمند عروق و افزایش قدرت عمل گشادکنندگی عروق Bradykinin، فشار خون بالا را به طور بالقوه کاهش دهند (24). پپتیدهای دارای فعالیت بازدارنده ACE توسط هیدرولیز آنزیمی از عصاره پروتئینی Spirulina در چندین مطالعه استخراج و مورد بررسی قرار گرفتند (14 و 42)، برای مثال نتایج آزمایشاتSuetsuna و همکارانش بر روی مصرف خوراکی پروتئین Spirulina platensis توسط موش­هایی که فشار خون خود به خودی بالا داشتند، فعالیت پپتیدهای ضد فشارخون مشتق شده از این پروتئین را نشان داد (42). همچنین نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل silico in مطالعات به فعالیت پپتیدهای ضد فشارخون بالا مشتق شده از پروتئین روبیسکو Spirulina و سایر ریزجلبک­ها اشاره می­کنند (35). نتایج مطالعه ما نشان داد زیر واحد بزرگ و کوچک هر سه ریزجلبک Dunaliella salina، Spirulina، Haematococcus pluvialis دارای پپتیدهای ضد فشار خون بالا هستند، حتی حضور تری پپتید مشهور ضد فشار خون بالاIle-Pro-Pro و Val-Pro-Pro (27 و 39) موجود در زیر واحد بزرگ Dunaliella salina (Val-Pro-Pro 48-50) و Haematococcus pluvialis (Val-Pro-Pro 48-50) و همچنین (Ile-Pro-Pro 144-146) و Spirulina (Val-Pro-Pro 49-51) مشاهده شد. لذا می­توان نتیجه گرفت، استفاده از پروتئین روبیسکو ریزجلبک­ها روش دیگری برای تولید پپتیدهای ضد فشار خون بالا ارائه می­دهد، در نتیجه، تأکید زیاد بر پیش­سازهای پروتئینی گران قیمت مانند بتا کازئین شیر، که همچنان ماده اولیه محبوب تولید لاکتو تری پپتیدهای ضد فشار خون بالا است را کاهش می­دهد.

زیر واحد کوچک روبیسکو ریزجلبک­ها به طور کلی مقدار بالاتری از A نسبت به زیر واحدهای بزرگ برای پپتیدهایی با خاصیت مهارکنندگی DPP-4 نشان دادند (جدول1). در واقع، فراوانی وقوع پپتیدهای مهار کننده DPP-4 در زیرواحد­کوچک روبیسکو Haematococcus pluvialis بیشتر از پروتئین­های گیاهی و حیوانی است که مورد ارزیابی قرار گرفته­اند (به جز کازئین). کازئین و گلوبولین سویا در سبد غذایی پروتئین­های روزمره دارای بیشترین فراوانی پپتیدهای مهار کننده DPP-4 با مقادیر A به ترتیب 8430/0 و 6628/0 محاسبه شد و با یک مقایسه طبق جدول1 مقادیر بدست آمده برای روبیسکو پروتئین­های ریزجلبک­ها را می­توان اعداد بالایی در نظر گرفت. همان طور که برای خاصیت مهار ACE مشاهده شد، تفاوت قابل توجهی در مقادیر A برای زنجیره بزرگ روبیسکو وجود نداشت و آن­ها پتانسیل بهتری برای پپتیدهای مهار کننده DPP-4 نسبت به پروتئین آلبومین تخم­مرغ و میوزین دارند. DPP-4 یک سرین پروتئاز است که دی پپتیدهای موجود در انتهایN ترمینال سوبسترا را در بخش­های دارای Pro وAla ، Xaa-Pro و Xaa-Ala می­شکافد (9 و 21). این آنزیم واسطه غیر فعال شدن شبه گلوکاگون پپتید -1 (GLP-1) و پلی­پپتید بازدارنده معده (GIP) می­شود. هر دو این هورمون­های اینکرتینی، ترشح انسولین را افزایش می­دهند و تحمل گلوکز را بهبود می­بخشند (13 و 25). مهار DPP-4 نیمه عمر GLP-1 و GIP را در بدن افزایش می­دهد، منجر به افزایش ترشح انسولین و بهبود تحمل گلوکز می­شود (7 و 26). همچنین غذای حاوی پروتئین با مهارکننده­های DPP-4 می­تواند رژیم مناسبی برای بیماران مبتلا به دیابت باشد. بنابراین، پپتیدهای مهارکننده DPP-4 می­توانند ساختارها و عملکردهای GLP-1 و GIP را حفظ کرده و عوامل عملکردی امیدوار کننده­ای برای درمان دیابت نوع 2 در نظر گرفته شوند (25 و 32). باتوجه به جدول1، فراوانی بالای وقوع پپتیدهای مهار کننده DPP-4 در توالی روبیسکو ریزجلبک­ها، بستر امیدوارکننده­ای را برای تولید عوامل ضد دیابت قوی مبتنی بر پپتید فراهم می­کند.

در مورد فعالیت آنتی­اکسیداتیو، زیر واحدهای بزرگ روبیسکو در Dunaliella salina، Spirulina، Haematococcus pluvialis با وجود شباهت توالی زیاد، به ترتیب مقادیر A 0842/0 ، 0924/0 و 0903/0 را نشان می­دهند، ممکن است این موضوع نشان دهنده 22 درصد مناطق متفاوت اسیدآمینه های کدکننده آنتی­اکسیدان موجود در زنجیره بزرگ باشد که سبب بروز این تفاوت شده­اند (جدول1). به طور کلی، پپتیدهایی با وزن مولکولی کم و دارای اسیدآمینه­های آبگریز و آروماتیک در ساختار خود دارای فعالیت آنتی­اکسیدانی بهتری هستند، لذا نوع اسیدهای آمینه موجود در توالی پپتیدها تأثیر عمده­ای بر فعالیت آن­ها دارد (43). به­عنوان مثال مشخص شد که اسید­های آمینه آبگریز با گروه­های غیرقطبی آلیفاتیک به طور موثر رادیکال­ها را در غذاهایی با محتوی لیپید بالا از بین می­برند، لذا سبب افزایش قدرت آنتی­اکسیدانی پپتید می­شوند (29). همچنین نتایج یک آزمایش نشان داد حضور پرولین­ها (هرچه بیشتر، بهتر) به افزایش فعالیت آنتی­اکسیدانی پپتید کمک می­کند (17) و یا بررسی­های  Udenigweو همکارانش مبین آن بود که وجود باقی­مانده­های Pro و Met به شدت در رتبه­بندی قدرت آنتی­اکسیدانی پپتیدهای پنهان توالی زیر واحد بزرگ پروتئین روبیسکو در غلات تاثیرگذار است (39)، در مطالعه ما با مقایسه توالی زنجیره بزرگ پروتئین روبیسکو مشاهده شد باقیمانده­های 142Pro و 116Met در Spirulina و Haematococcus pluvialis جایگزین اسیدآمینه­های سرین و لوسین در Dunaliella salina شدند (شکل2) و احتمالاً این نتایج مبین اختلاف مقادیر A در Dunaliella salina با Spirulina و Haematococcus pluvialis در خاصیت آنتی­اکسیداتیو باشد. مشابه بررسی فعالیت مهارACE، زیر واحدهای کوچک به طور کلی مقادیر کمتری از A را برای پپتیدهای آنتی­اکسیدانی نسبت به زنجیره­های بزرگ نشان می­دهند (جدول1).

پروتئولیز با واسطه یوبی­کویتین از آنجا که در چندین فرایند سلولی مانند تنظیم چرخه سلولی، پاسخ سلولی به استرس خارجی، تعدیل گیرنده­های سطح سلول و کانال­های یونی، ترمیم DNA، تنظیم پاسخ­های ایمنی و التهابی و تشکیل سلول­های اندامک نقش کلیدی دارد، به یک هدف مهم برای انواع بیماری­ها تبدیل شده است (8). در خصوص الگوی ارزش A برای توانایی فعال­سازی پروتئولیز با واسطه یوبی­کویتین، زیر واحد بزرگ Haematococcus pluvialis مقادیر بیشتری از A را در مقایسه با سایر ریزجلبک­ها نشان داد و البته در مقایسه با پروتئین­های رومزه نیز بعد از لاکتوگلوبولین، به ترتیب زیر واحد بزرگ Haematococcus pluvialis و Dunaliella salina چشم انداز بهتری نسبت به سایر پروتئین­ها داشتند. مقادیر A برای این فعالیت زیستی در Spirulina یافت نشد که می­تواند به تعداد محدود پپتیدهای فعال موجود در پایگاه داده نسبت داده شود.

دی­پپتیدیل­پپتیداز (DPP 3) III یک آنزیم تجزیه­کننده مهم انکفالین (یک پنتاپپتید است که در تنظیم درد در بدن نقش دارد) است و مهارکننده­های آن انتظار می­رود در مدیریت درد نقش بسزایی ایفا کنند (19). دردهای حاد و مزمن شرایط ناتوان کننده­ای هستند و بهبود آن­ها برای بیماران مبتلا به سرطان و اختلالات عصبی از اولویت بالایی برخوردار است (38). اعصاب انتهای سیستم عصبی مرکزی (CNS) و مدولا آدرنال، برخی از مواد شبیه به مورفین مانند لو-انکفالین و مت-انکفالین را آزاد می­کنند. مانند سایر نورو پپتیدها، انکفالین­ها مولکول­هایی با طول عمر کوتاه هستند که پس از آزاد شدن در سیناپس به سرعت هیدرولیز می­شوند. درCNS ، چندین پپتیداز در تخریب انکفالین در مکان­های مختلف نقش دارند اما Dipeptidyl peptidase-3 (DPP-III) یکی از مهمترین آنزیم­های تجزیه کننده انکفالین است (30). بنابراین، انتظار می­رود که مهارکننده­های DPP-3 باعث طولانی شدن زمان عمل انکفالین شوند (10). در خصوص توانایی مهار آنزیم DPP-3، زیر واحد بزرگ Haematococcus pluvialis بالاترین الگوی ارزش A با فراوانی 1134/0 را نشان داد. همچنین به­نظر می­رسد بهترین انتخاب به­عنوان پیش­ساز پپتیدهای زیست فعال مهارکننده آنزیم DPP-3 در این مقایسه، مختص به زیر واحد بزرگ پروتئین روبیسکو ریزجلبک­ها باشد (جدول1). در این مطالعه بر اساس یافته­ها، به طور کلی روبیسکو موجود درHaematococcus pluvialis بدون در نظر گرفتن نوع فعالیت زیستی و نوع زیر واحد در مقایسه با سایر ریزجلبک­ها، به نظر می­رسد بهترین چشم انداز را به­عنوان پیش­ساز پپتیدهای زیست فعال بر اساس فراوانی وقوع آن­ها برای فعالیت­های زیستی درنظر گرفته شده نشان می­دهد. البته شایان ذکر است که وقوع توالی­های فعال زیستی در روبیسکو در دسترس بودن آنها را تضمین نمی­کند، زیرا پپتیدهای پنهان در ساختار اولیه غیرفعال هستند و برای اعمال عملکردهای بیولوژیکی خود باید آزاد شوند (39).

بیشترین میزان الگوی ارزش A طبق جدول 1برای فعالیت‌های ACE inhibitor و Dipeptidyl peptidase 4 inhibitor مشاهده شد. در مرحله بعد، هضم پروتئولیتیک روبیسکو توسط ابزار BIOPEP و آنزیم‌های گیاهی: برومولئین، پاپائین و آنزیم‌های گوارشی کیموتریپسین، تریپسین، پپسین و آنزیم میکروبی ترمولیزین انجام شد و پارامتر (A=AE/W) A برای هر آنزیم در هر زیر واحد محاسبه و نتایج در جداول 2 و 3 ارائه شده است. طبق تعاریف پایگاه BIOPEP، " W " فرکانس نسبی آزادسازی قطعات با فعالیت داده شده توسط آنزیم های انتخاب شده، "AE " فراوانی انتشار قطعات با فعالیت داده شده توسط آنزیم های انتخاب شده و  "A" فراوانی وقوع قطعات زیست فعال در توالی پروتئین است. به طور کلی از میان آنزیم­های بررسی شده، پروتئازهای گوارشی تریپسین و پروتئاز میکروبی ترمولیزین، بیشترین توانایی را در آزادسازی پپتیدهای فعال ضدفشارخون بالا به ترتیب از زیر واحد بزرگ (Dunaliella salina) وکوچک (Spirulina) روبیسکو بر اساس فراوانی وقوع A دارند. در خصوص این فعالیت، به صورت کلی آنزیم تریپسین و آنزیم کیموتریپسین به ترتیب بالاترین و کمترین توانایی را بدون در نظر گرفتن نوع زیرواحد در میان سه ریزجلبک، نشان دادند (جدول2).

یافته­ها در خصوص آزادسازی انواع پپتید با فعالیت dipeptidyl peptidase 4 inhibitor توسط 6 آنزیم معرفی شده در جدول3 نشان دهنده این است که به ترتیب در زیرواحد بزرگ (Haematococcus pluvialis) و کوچک (Haematococcus pluvialis) آنزیم­های گوارشی تریپسین و پپسین بیشترین توانایی را از خود نشان دادند. لذا به نظر می­رسد آنزیم­های گوارشی تریپسین و پپسین کارآمدترین پروتئازها برای آزادسازی پپتیدهای فعال زیستی ACE inhibitor وdipeptidyl peptidase 4 inhibitor در میان ریزارگانیسم­های مدنظر هستند. همچنین به نظر می­رسد قدرت اثر آنزیم­ها بر زیرواحدهای بزرگ پروتئین روبیسکو و تولید پپتیدهای ضد فشار خون بالا نسبت به زیر واحد کوچک ریزجلبک­ها بیشتر باشد، این موضوع برای آزادسازی پپتیدهایی با توانایی مهار دی پپتیدیل پپتیداز 4 کاملاً بالعکس مشاهده شد. بنابراین، پردازش روبیسکو ریزجلبک­های مذکور با آنزیم­های تریپسین و پپسین چشم­اندازهای بهتری در انتشار پپتیدهای زیستی نسبت به سایر آنزیم­ها نشان داد. البته ممکن است الگوهای برش متنوع شش پروتئاز ارزیابی شده به اندازه کافی گسترده نبوده­اند تا همه توالی­های پپتیدی فعال موجود در زیر واحدهای روبیسکو را آزاد کنند.

مشخصات اسیدآمینه پپتیدهای کوچک مسئول فعالیت بیولوژیکی آن­ها است. همچنین میزان فعالیت توالی پپتیدی به دو عامل اصلی موقعیت اسیدآمینه در توالی پپتیدی و ترکیب آن پپتید بستگی دارد (28). برای بررسی رتبه­بندی پپتیدهای زیست فعال گزارش شده از پایگاه Biopep، از آنجایی که دو فعالیت چشم­گیر در مقایسه پروتئین روبیسکو ریزجلبک­ها و پروتئین­های مصرفی روزانه، فعالیت مهارکنندگی ACE و DPP4 گزارش شد (جدول1)، پپتیدهای مربوط به پروتئین بتاکازئین، بتالاکتوگلوبولین و زیر واحد بزرگ پروتئین روبیسکو Dunaliella salina به سبب بالاترین ارزش A در جهت سنجش رتبه پپتیدی برای فعالیت  ACE inhibitor انتخاب شدند. همچنین رتبه پپتیدهای مشتق شده از بتاکازئین شیر و زیر واحد کوچک Haematococcus pluvialis بر اساس جدول1، برای فعالیت dipeptidyl peptidase 4 inhibitor انتخاب شدند. به خوبی مشخص شده است که پپتیدهای کوتاه حاوی فنیل­آلانین به احتمال زیادی به­عنوان پپتید زیست فعال مهار کننده ACE پیش­بینی می­شوند. با وجود این حقایق، تعداد گلایسین در توالی پپتیدها با نمره PeptideRanker آن نیز ارتباط بالایی دارد (22، 28 و 34). پس از پروتئولیز پروتئین­های مورد مطالعه در این بخش توسط هر 6 آنزیم برومولئین، پاپائین، کیموتریپسین، تریپسین، پپسین و ترمولیزین، به طور کلی حداکثر رتبه پپتیدهای مهارکننده ACE مشتق شده از پروتئین­های مورد بررسی در توالی­های حاوی فنیل­آلانین و گلیسین مشاهده شد. حداکثر نمرات PeptideRanker (99/0) برای پپتیدهای مهارکننده ACE توسط دی­پپتیدهای FG وGF  وFP نشان داده شد. Dunaliella salina هر دو پپتید FG وGF مهارکننده ACE را نشان داد، درحالی که بتاکازئین تنها پپتیدFP و لاکتوگلوبولین هیچ کدام را نشان نداد. به طور کلی پپتیدهای شامل اسیدآمینه­های فنیل­آلانین و گلایسن مشتق شده از پروتئین بتالاکتوگلوبولین در مقایسه با Dunaliella salina و بتاکازئین کمتر بودند (جدول های 5 و 6). همچنین بیشترین تعداد پپتیدهای زیست فعال در مقایسه با بتاکازئین و بتا لاکتوگلوبولین  مربوط به Dunaliella salina بود (جدول5). نتایج Chia-Ling Jao و همکارانش نشان داد که فعالیت مهاری DPP-4 پپتید ها توسط ترکیب و ترتیب اسیدهای آمینه به جای طول آنها تعیین می­شود (18). همچنین از مقالات چنین استنباط می­شود که پپتیدهای موثر دارای فعالیت dipeptidyl peptidase 4 inhibitor حداقل دارای یک اسیدآمینه پرولین در توالی خود (عمدتاً در انتهای N ترمینال) هستند (3). در جدول5 و جدول6 پپتیدهای پروتئولیز شده با 6 آنزیم مورد مطالعه از زیر واحد بزرگ روبیسکو Haematococcus pluvialis و پروتئین بتاکازئین برای بررسی رتبه­بندی پپتید جمع آوری شدند. بر این اساس حداکثر نمرات PeptideRanker (99/0) برای پپتیدهای مهار کننده DPP4 توسط دی پپتیدهای FP وFP نشان داده شد. همچنین در بعضی مقالات مشخص شد که پپتیدهایی با خاصیت مهار DPP4، در توالی خود عمدتاً از بقایای اسیدآمینه­های آبگریز مانند آلانین، گلیسین و پرولین تشکیل شده بودند (15). با توجه به جداول 5 و جدول 6 در این مطالعه نیز مشخص شد حضور سایر اسیدآمینه­های آبگریز مانند والین، متیونین، لیزین، لوسین و ایزولوسین در توالی یک پپتید می­تواند قدرت مهارکنندگی DPP4 آن را مانند ,PM(0.95) PPL(0.89), PG(0.87) AP(0.62) افزایش ببخشد. از آنجا که مطالعات این بخش به طور کامل بر داده­های موجود در مورد توالی­های پپتیدی مهاری DPP-4 در زیرواحد کوچک روبیسکو Haematococcus pluvialis و پروتئین بتاکازئین وفعالیت ضد ACE در کازئین و لاکتوگلوبولین و زیرواحد بزرگ روبیسکو Dunaliella salina متکی بود، ممکن است قطعات دیگر از پروتئین­های دیگر مورد مطالعه، فعالیت بازدارندگی بهتری را ارائه بدهند. علاوه بر این، توالی­های پپتیدی احتمالی باید از پروتئین­های مادر آزاد شوند تا فعال شوند. لذا تجزیه و تحلیلIn silico برای پیشبرد هدف طراحی پپتیدهای فعال مطلوب ضد ACE و یا ضد DPP-4 در فضای آزمایشگاهی از پروتئین های انتخابی با بازدهی بهتر مفید خواهد بود.

همچنین جدول 4، مشخصات اسیدآمینه­های تشکیل دهنده زیرواحد بزرگ و کوچک پروتئین روبیسکو ریزجلبک­های انتخاب شده را با استفاده از ابزارProtParam  مشخص می‍کند و توسط این ابزار آنلاین، ترکیب 22 اسیدآمینه مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این مطالعه نشان داد که گلایسین فراوان­ترین اسیدآمینه موجود در زیر واحد بزرگ پروتئین روبیسکو هر سه ریزجلبک مورد مطالعه است و به طور کلی این زیر واحد به ترتیب سرشار از اسیدآمینه­های گلایسین، آلانین، لوسین، والین، ترئونین، اسیدگلوتامیک، آرژنین و آسپارتیک­اسید است. با این حال آلانین در Dunaliella salina و Haematococcus pluvialis و لوسین در Spirulina، فراون­ترین اسیدآمینه­های موجود در زیر واحد کوچک بودند. تفاوت چشم­گیر مقدار اسیدآمینه­های گوناگون تاییدی بر حضور نواحی کمتر محافظت شده در زیر واحدکوچک نسبت به زیر واحد بزرگ ریز جلبک­ها است. وزن مولکولی زیرواحد بزرگ در Dunaliella salina، Spirulina و Haematococcus pluvialis به ترتیب تقریباً 52، 53 و52 کیلو دالتون مشاهده شد. زیرواحدهای کوچک با وزن مولکولی کمتر به سبب کمتر بودن طول توالی به ترتیب تقریباً 13، 21 و 20 کیلو دالتون گزارش شدند. مقادیرPi، پروتئین روبیسکو زیر واحد کوچک Dunaliella salina و Haematococcus pluvialis در pH قلیایی و بقیه موارد در pH اسیدی پیش­بینی می­شوند.

برای پیش­بینی ویژگی­های مختلف فیزیکوشیمیایی پپتیدهای جدول 6، از پایگاه  pepcalcاستفاده شد. وزن مولکولی پپتیدهای مهارکننده ACE از پروتئین­های بتاکازئین، بتالاکتوگلوبولین و زیرواحد بزرگ روبیسکو Dunaliella salina از g/mol14/146 تا g/mol 9/747 بود.

به طور کلی پپتیدهای مهارکننده ACE حاوی وزن مولکولی تقریباً300 و بیشتر نقطه ایزوالکتریک قلیایی را نشان دادند. با این حال، پپتیدهای با وزن مولکولی تقریباً 200 و کمتر نقطه ایزوالکتریک اسیدی را نشان دادند. نتایج این بخش نشان می­دهد که اکثر پپتیدهای مهارکننده ACE دارای وزن مولکولی پایینی هستند. نقاط ایزوالکتریک پیش­بینی شده پپتیدهای مهارکننده ACE در محدودهpH  (68/0 تا 9/10 ) قرار دارند (جدول7).  

 

 

 

جدول 7 - پیش بینی ویژگی های فیزیکوشیمیایی، سمیت پپتیدهای با قابلیت مهار AEC  (http:// pepcalc.com/)

Proteins

Peptides

Molecular weight (g/mol)

Isoelectric point ph

Net charge at ph 7

Estimated solubility

Toxicity prediction

Bovine beta casein

FP

262.3

3.57

0

Poor water solubility

Non-Toxin

AF

236.27

3.77

0

Poor water solubility

Non-Toxin

MG

206.27

3.37

0

Poor water solubility

Non-Toxin

PG

172.18

4.06

0

Poor water solubility

Non-Toxin

GPFPIIV

741.92

3.65

0

Poor water solubility

Non-Toxin

LGP

285.34

3.82

0

Poor water solubility

Non-Toxin

EMPFPK

747.9

6.85

0

Good water solubility

Non-Toxin

FPPQS

574.63

3.48

0

Poor water solubility

Non-Toxin

VRGP

427.5

10.81

1

Good water solubility

Non-Toxin

Bovine beta lacto

globulin

 

SF

252.27

3.43

0

Poor water solubility

Non-Toxin

FDK

408.45

6.39

0

Good water solubility

Non-Toxin

MKG

334.44

9.88

1

Good water solubility

Non-Toxin

AG

146.14

3.69

0

Poor water solubility

Non-Toxin

IPAVFK

673.84

10.14

1

Poor water solubility

Non-Toxin

GLDIQK

672.77

6.63

0

Good water solubility

Non-Toxin

large subunit

RuBisCO Dunaliella salina

 

GF

222.24

3.37

0

Poor water solubility

Non-Toxin

FG

222.24

3.37

0

Poor water solubility

Non-Toxin

FR

321.37

10.9

1

Good water solubility

Non-Toxin

AF

236.27

3.77

0

Poor water solubility

Non-Toxin

DF

280.28

0.76

-1

Good water solubility

Non-Toxin

PG

172.18

4.06

0

Poor water solubility

Non-Toxin

VF

264.32

3.67

0

Poor water solubility

Non-Toxin

GL

188.22

3.63

0

Poor water solubility

Non-Toxin

GR

231.25

10.84

1

Good water solubility

Non-Toxin

LG

188.22

3.62

0

Poor water solubility

Non-Toxin

EF

294.3

0.99

-1

Good water solubility

Non-Toxin

AG

146.14

3.69

0

Poor water solubility

Non-Toxin

GH

212.21

7.81

0.1

Poor water solubility

Non-Toxin

DG

190.15

0.68

-1

Good water solubility

Non-Toxin

VG

174.2

3.59

0

Poor water solubility

Non-Toxin

EG

204.18

0.9

-1

Good water solubility

Non-Toxin

 

حلالیت، که عمدتاً به حلالیت آبی برای پپتیدها اشاره دارد، نیز مهم است. لذا هنگام ارزیابی پپتیدها، باید مورد توجه قرار گیرد. این ویژگی بر جذب، توزیع و حذف پپتیدها در بدن تاثیر می­گذارد. همچنین، گزارش شده است که حلالیت ضعیف ترکیبات ممکن است سمیت و سایر عوارض جانبی آن­ها را پنهان کند (5). از این رو، مسئله حلالیت برای کشف یک ماده عملکردی و همچنین پپتیدهای زیست فعال اساسی است. در خصوص این مهم، به طور کلی پپتیدهای مهارکننده ACE در نقطه ایزوالکتریک قلیایی حاوی حلالیت خوبی در آب بودند، در حالی که نقطه ایزوالکتریک اسیدی حاوی پپتیدهایی با حلالیت کمتر در آب بود (جدول7). وزن مولکولی پپتیدهای مهارکننده DPP4 از پروتئین­های بتاکازئین و زیرواحد­کوچک پروتئین روبیسکو Haematococcus pluvialis از 18/172 تا 91/777 گرم برمول گزارش شد. جدول8 نشان می­دهد که اکثر پپتیدها دارای وزن مولکولی پایینی هستند (در مجموع سبک ترین پپتیدهای مهارکننده ACE) به­طور کلی پپتیدهای مهارکننده DPP4 همگی نقطه ایزوالکتریک اسیدی را نشان دادند. همچنین کلیه پپتیدها در نقطعه ایزوالکتریک اسیدی حلالیت کمی را در آب از خود نشان دادند (جدول8).

 

 

جدول 8 - پیش بینی ویژگی های فیزیکوشیمیایی، سمیت پپتیدهای با قابلیت ضد DPP4  (http:// pepcalc.com/)

Proteins

Peptides

Molecular weight (g/mol)

Isoelectric point ph

Net charge at ph 7

Estimated solubility

Toxicity prediction

 

Bovine beta casein

 

PF

262.3 

4.15

0

Poor water solubility

Non-Toxin

FP

262.3

3.57

0

Poor water solubility

Non-Toxin

PP

212.25

4.26

0

Poor water solubility

Non-Toxin

PG

172.18

4.06

0

Poor water solubility

Non-Toxin

PL

228.29

4.08

0

Poor water solubility

Non-Toxin

PQNIPPL

777.91

4.08

0

Poor water solubility

Non-Toxin

LP

228.29

3.82

0

Poor water solubility

Non-Toxin

YP

278.3

3.53

0

Poor water solubility

Non-Toxin

VP

214.26

3.76

0

Poor water solubility

Non-Toxin

PV

214.26

4.1

0

Poor water solubility

Non-Toxin

 

Small subunit RuBisCO Haematococcus pluvialis

PM

246.33 

4.16

0

Poor water solubility

Non-Toxin

PPL

325.4

4.08

0

Poor water solubility

Non-Toxin

AP

186.21

3.88

0

Poor water solubility

Non-Toxin

PA

186.21

4.07

0

Poor water solubility

Non-Toxin

 

 

سمیت پپتیدهای مهارکننده ACE ممکن است از توسعه مصرف پپتیدهای فعال به­عنوان مواد غذایی مفید جلوگیری کند (12). در این مطالعه، پپتیدهای مهارکننده ACE از پروتئین­های گیاهی و جانوری مشتق شده­اند و آنزیم­های مورد استفاده برای انتشار این پپتیدها از منابع گیاهی یا حیوانی و میکروبی به دست می­آید که اغلب در چندین صنایع فرآوری مواد غذایی بدون هیچ گونه خطری برای سلامتی که قبلاً گزارش شده است، مورد استفاده قرار می­گیرد. پپتیدهای با وزن مولکولی پایین غیرسمی هستند و در مقایسه با پروتئین­های native خود حساسیت کمتری دارند (23 و 31). در مطالعه حاضر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ToxinPred پیش­بینی کرد که پپتیدهای مهارکننده ACE غیرسمی هستند (SVMscores <0) (جدول 7).  والین، ترئونین، آرژینین، گلوتامین، متیونین، لوسین، لیزین، ایزولوسین، فنیل­آلانین و آلانین اجزای اولیه پپتیدهای غیرسمی هستند (12). پپتیدهای مهارکننده ACE مشتق از بتاکازئین، بتالاکتوگلوبولین و زیرواحد بزرگ روبیسکو Dunaliella salina حاوی بقایای اسیدهای­آمینه هستند که معمولاً در پپتیدهای غیرسمی یافت می­شوند. همچنین با توجه به جدول8، تمامی پپتیدهای مهارکننده DPP4 نیز غیرسمی گزارش شدند. بنابراین، این پپتیدها می­توانند به­عنوان گزینه مناسبی در سنتز غذایی یا دارویی و عملکردی برای مصارف انسانی، در شرایط آزمایشگاهی و غیره باشند، البته این محصولات باید بیشتر بررسی شده و از دستور العمل­های بین المللی خاصی پیروی کنند (23).

نتیجه ­گیری

بر اساس تجزیه و تحلیل in silico پروتئین روبیسکو ریزجلبک­ها، می­توان نتیجه گرفت که زیر واحدهای کوچک و بزرگ دارای چشم اندازهای خوبی به­عنوان پیش­ساز پپتیدهای فعال زیستی در مقایسه با پروتئین­های غذایی معمول مصرف شده، به جز پروتئین­های شیر هستند (البته در خصوص dipeptidyl peptidase 4 inhibitor ریزجلبک­ها حتی از پروتئین­های شیر هم کارآمد تر بودند). ریزجلبک­ها با توجه به پایداری و فراوانی طبیعی RuBisCO، برای تولید و استخراج پپتیدهای زیست­فعال چشم­انداز بسیار مناسبی هستند که وابستگی شدید به پروتئین­های معمولی گران­قیمت را کاهش می­دهد. پروتئازهای گوارشی پپسین و تریپسین  بهترین پتانسیل را برای استخراج و آزادسازی توالی­های فعال زیستی پنهان از روبیسکو در خصوص فعالیت­های بررسی شده نشان دادند. به­ویژه اگر محصولی متشکل از پپتیدهای حاصل از روبیسکو هر سه ریزجلبک تهیه شود، مکمل بسیار با ارزش و کارآمدی در راستای بهره گیری از اثرات فیزیولوژیک آنها خواهد بود. پپتیدهای حاصل از اثر آنزیم­ها دارای عملکردهای بیولوژیکی مربوط به مدیریت و درمان بیماری­های انسانی، مانند دیابت، بیماریهای قلبی عروقی، کنترل درد و بیماری­های عصبی هستند. زیر واحد بزرگ روبیسکو میزان همولوژی بالاتری را نسبت به زیر واحد کوچک از خود نشان می­دهد و ممکن است تفاوت­های قابل توجه در زنجیره کوچک، باعث ایجاد پروفایل­ پپتیدهای زیست­فعال منحصر به فرد هر ریزجلبک باشد. این یافته­ها، لزوم مطالعات بیشتر تجربی برای بررسی کشت و پرورش ریزجلبک­ها به­عنوان منابع روبیسکو و پپتیدهای زیست فعال (جهت تولید مواد مغذی مبتنی بر پپتید برای مصرف و سلامت انسان) را آشکار می­کند.

 • 1- خواجه پور زاوه ع, آسوده ا, نادری منش ح. استخراج و شناسایی یک پپتید فعال زیستی جدید حاصل از هیدرولیزات کرم سفید ریشه. پژوهش‌های سلولی و مولکولی (مجله زیست شناسی ایران). 2021.

  2- زرندی میاندوآب ل, زاده حسینقلی ا. تجزیه و تحلیل آماری پپتیدهای ضدسرطان گیاهی با استفاده از محیطR. پژوهش‌های سلولی و مولکولی (مجله زیست شناسی ایران). 2018;31(3):312-24.

   

  • Amerongen A, Beelen M, Wolbers L, Gilst Wv, Buikema J, Nelissen J. 2009; Egg protein hydrolysates. World Intellectual Property Organization, Patent no WO 2009128713: A1.
  • Andersson I, Backlund A. 2008; Structure and function of Rubisco. Plant Physiology and Biochemistry 46(3): 275-91.
  • Balakin KV, Savchuk NP, Tetko IV. 2006; In silico approaches to prediction of aqueous and DMSO solubility of drug-like compounds: trends, problems and solutions. Current medicinal chemistry 13(2): 223-41.
  • Becker J, Zelder O, Häfner S, Schröder H, Wittmann C. 2011;From zero to hero-design-based systems metabolic engineering of Corynebacterium glutamicum for l-lysine production. Metabolic engineering 13(2): 159-68.
  • Bergman R, Finegood D, Kahn S. 2002;The evolution of β‐cell dysfunction and insulin resistance in type 2 diabetes. European journal of clinical investigation 32: 35-45.
  • Ciechanover A, Orian A, Schwartz AL. 2000;Ubiquitin‐mediated proteolysis: biological regulation via destruction. Bioessays 22(5): 442-51.
  • Deacon CF. 2019; Physiology and pharmacology of DPP-4 in glucose homeostasis and the treatment of type 2 diabetes. Frontiers in endocrinology 10: 80.
  • Dhanda S, Singh J, Singh H. 2011;Goat brain enkephalin degrading enzyme: interaction with analgesic and antihypertensive drugs. Medicinal Chemistry Research 20(8): 1294-7.
  • Dziuba J, Minkiewicz P, Nałecz D, Iwaniak A. 1999; Database of biologically active peptide sequences. Food/Nahrung 43(3): 190-5.
  • Gupta S, Kapoor P, Chaudhary K, et al. 2013;In silico approach for predicting toxicity of peptides and proteins. PloS one 8(9): e73957.
  • Hatanaka T, Inoue Y, Arima J, et al. 2012; Production of dipeptidyl peptidase IV inhibitory peptides from defatted rice bran. Food chemistry 134(2): 797-802.
  • He H-L, Chen X-L, Wu H, Sun C-Y, Zhang Y-Z, Zhou B-C. 2007;High throughput and rapid screening of marine protein hydrolysates enriched in peptides with angiotensin-I-converting enzyme inhibitory activity by capillary electrophoresis. Bioresource Technology 98(18): 3499-505.
  • Hsu K-C, Tung Y-S, Huang S-L, Jao C-L. 2013; Dipeptidyl peptidase-IV inhibitory activity of peptides in porcine skin gelatin hydrolysates. Bioactive food peptides in health and disease 205-18.
  • Ibañez E, Cifuentes A. 2013; Benefits of using algae as natural sources of functional ingredients. Journal of the Science of Food and Agriculture 93(4): 703-9.
  • Iwaniak A, Minkiewicz P. 2007;Proteins as the source of physiologically and functionally active peptides. Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria 6(3): 5-15.
  • Jao C-L, Hung C-C, Tung Y-S, Lin P-Y, Chen M-C, Hsu K-C. 2015; The development of bioactive peptides from dietary proteins as a dipeptidyl peptidase IV inhibitor for the management of type 2 diabetes. BioMedicine 5(3): 1-7.
  • Khaket TP, Redhu D, Dhanda S, Singh J. 2015;In silico evaluation of potential DPP-III inhibitor precursors from dietary proteins. International Journal of Food Properties 18(3): 499-507.
  • Korhonen H, Pihlanto A. 2006; Bioactive peptides: production and functionality. International dairy journal 16(9): 945-60.
  • Lacroix IM, Li-Chan EC. 2012; Evaluation of the potential of dietary proteins as precursors of dipeptidyl peptidase (DPP)-IV inhibitors by an in silico approach. Journal of Functional Foods 4(2): 403-22.
  • Lafarga T, O’Connor P, Hayes M. 2014; Identification of novel dipeptidyl peptidase-IV and angiotensin-I-converting enzyme inhibitory peptides from meat proteins using in silico analysis. Peptides 59: 53-62.
  • Lafarga T, Wilm M, Wynne K, Hayes M. 2016;Bioactive hydrolysates from bovine blood globulins: Generation, characterisation, and in silico prediction of toxicity and allergenicity. Journal of Functional Foods 24: 142-55.
  • Lavoie JL, Sigmund CD. 2003; Minireview: overview of the renin-angiotensin system—an endocrine and paracrine system. Endocrinology 144(6): 2179-83.
  • Liu R, Cheng J, Wu H. 2019; Discovery of food-derived dipeptidyl peptidase IV inhibitory peptides: A review. International journal of molecular sciences 20(3): 463.
  • Lu I-L, Tsai K-C, Chiang Y-K, et al. 2008;A three-dimensional pharmacophore model for dipeptidyl peptidase IV inhibitors. European journal of medicinal chemistry 43(8): 1603-11.
  • Miyazaki H, Nakamura T, Ohki K, Nagai K. 2017; Effects of the bioactive peptides Ile-Pro-Pro and Val-Pro-Pro upon autonomic neurotransmission and blood pressure in spontaneously hypertensive rats. Autonomic Neuroscience 208: 88-92.
  • Mooney C, Haslam NJ, Pollastri G, Shields DC. 2012;Towards the improved discovery and design of functional peptides: common features of diverse classes permit generalized prediction of bioactivity.
  • Nwachukwu ID, Aluko RE. 2019;Structural and functional properties of food protein‐derived antioxidant peptides. Journal of Food Biochemistry 43(1): e12761.
  • Pal Khaket T, Singh J, Attri P, Dhanda S. 2012;Enkephalin degrading enzymes: metalloproteases with high potential for drug development. Current pharmaceutical design 18(2): 220-30.
  • Pooja K, Rani S, Prakash B. 2017;In silico approaches towards the exploration of rice bran proteins-derived angiotensin-I-converting enzyme inhibitory peptides. International journal of food properties 20(sup2): 2178-91.
  • Pratley RE. 2008; Overview of glucagon-like peptide-1 analogs and dipeptidyl peptidase-4 inhibitors for type 2 diabetes. The Medscape Journal of Medicine 10(7): 171.
  • Raven JA. 2013;Rubisco: still the most abundant protein of Earth? New Phytologist 198(1): 1-3.
  • Saito Y, Wanezaki K, Kawato A, Imayasu S. 1994; Structure and activity of angiotensin I converting enzyme inhibitory peptides from sake and sake lees. Bioscience, biotechnology, and biochemistry 58(10): 1767-71.
  • Selvaraj G, Kaliamurthi S, Cakmak Z, Cakmak T. 2017; RuBisCO of microalgae as potential targets for nutraceutical peptides: a computational study. Biotechnology 16(4-6): 130-44.
  • Shahidi F, Zhong Y. 2008; Bioactive peptides. Journal of AOAC international 91(4): 914-31.
  • Taylor TC, Backlund A, Bjorhall K, Spreitzer RJ, Andersson I. 2001;First crystal structure of Rubisco from a green alga, Chlamydomonas reinhardtii. Journal of Biological Chemistry 276(51): 48159-64.
  • Thanawala V, Kadam V, Ghosh R. 2008;Enkephalinase inhibitors: potential agents for the management of pain. Current drug targets 9(10): 887-94.
  • Udenigwe CC, Gong M, Wu S. 2013; In silico analysis of the large and small subunits of cereal RuBisCO as precursors of cryptic bioactive peptides. Process Biochemistry 48(11): 1794-9.
  • Udenigwe CC, Howard A. 2013; Meat proteome as source of functional biopeptides. Food Research International 54(1): 1021-32.
  • Udenigwe CC, Okolie CL, Qian H, Ohanenye IC, Agyei D, Aluko RE. 2017; Ribulose-1, 5-bisphosphate carboxylase as a sustainable and promising plant source of bioactive peptides for food applications. Trends in Food Science & Technology 69: 74-82.
  • Zhang B, Zhang X. 2013;Separation and nanoencapsulation of antitumor polypeptide from Spirulina platensis. Biotechnology progress 29(5): 1230-8.
  • Zhang J, Du H, Zhang G, et al. 2020;Identification and characterization of novel antioxidant peptides from crucian carp (Carassius auratus) cooking juice released in simulated gastrointestinal digestion by UPLC-MS/MS and in silico analysis. Journal of Chromatography B 1136: 121893.
دوره 36، شماره 1
فروردین 1402
صفحه 63-77
 • تاریخ دریافت: 07 شهریور 1400
 • تاریخ بازنگری: 19 آبان 1400
 • تاریخ پذیرش: 28 بهمن 1400