تاثیر فاکتور‌های القایی بر توان رشد، کلون‌زایی و الگوی ژنتیکی سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی ماهی آزاد دریای خزر در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه بیولوژی دریا- دانشگاه تربیت مدرس

2 رویان

3 تربیت مدرس

4 دانشگاه ژاپن

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی اثر فاکتور‌های مختلف رشد بر میزان تکثیر، کلون‌زایی و بیان برخی از ژن‌های اختصاصی‌ سلول‌های اسپرماتوگونی ماهی آزاد دریای خزر در شرایط آزمایشگاهی طراحی شده است. سلول‌های اسپرماتوگونی از بافت بیضه بچه ماهیان آزاد دریای خزر با استفاده از روش هضم آنزیمی دو مرحله‌ای جداسازی و از طریق حذف تمایزی خالص سازی شدند. تعلیق سلولی حاوی سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی در محیط کشت حاوی ترکیبی از فاکتور‌های مختلف رشد (bFGF، GDNF، IGF-I، EGF و LIF) به مدت چهارده روز کشت داده شدند. مساحت کلونی‌ها در روز چهاردهم در هر گروه اندازه‌گیری شد، همچنین از رنگ‌آمیزی ایمنوفلورسنت برای بررسی کیفی و کمی نشانگر DDX4/VASA در بین گروه‌های مختلف استفاده شد. بیان ژن‌های Vasa و Gfrα1 به عنوان ژن‌های اختصاصی سلول‌های زایا در گروه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. اندازه کلونی‌های اسپرماتوگونی در گروهی که تحت تاثیر چهار فاکتور رشد (bFGF+GDNF+IGF-1+EGF) قرار داشتند، به طور معنی‌داری بالاتر از سایر گروه‌های آزمایشی بود (001/0>P). با این وجود، در حضور LIF، اثر معنی داری بر روی تکثیر سلول‌های اسپرماتوگونی مشاهده نشد. رنگ‌آمیزی ایمنوفلورسنت نشان داد که کلونی‌های سلولی در گروه‌های مختلف برای نشانگر DDX4/VASA مثبت بودند و به جز گروه LIF اختلاف معنی‌داری در بین سایر گروه‌ها مشاهده نشد (05/0

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effects of growth factors on proliferation, colonization and gene expression of Caspian trout spermatogonial stem cells in vitro

نویسندگان [English]

 • MOHAMMAD KALBASSI 1
 • hossein baharvand 2
 • samaneh poursaeed 3
 • goro yoshizaki 4

1 HEAD OF MARINE BIOLOGY- TARBIAT MODARES UNIVERSITY

2 royan

3 Tarbiat modares

4 japan

چکیده [English]

The present study aimed to examine the effect of different growth factors on Caspian trout spermatogonial cell proliferation, colony formation and germ cell specific gene expression. Spermatogonial cells were isolated from testes of juvenile male Caspian trout by two enzymatic digestion methods and purified by differential plating technique. The suspended cells containing spermatogonial stem cells were cultured with different growth factors (bFGF, GDNF, IGF-I, EGF and LIF) for 14 days. The area of colony was measured in all experimental groups at day 14. Also, Immunofluorescence staining was used for qualitative and quantitative evaluations of DDX4/VASA-positive cells. The expression levels of Vasa and Gfrα1, as germ cell markers, was assessed in the experimental groups. Spermatogonial cells treated with a combination of growth factors bFGF, GDNF, IGF-1 and EGF had a positive effect on the area of colonies (P< 0.001). However, in the presence of LIF, no considerable effect detected on the spermatogonial cell proliferation. Immunofluorescence staining showed spermatogonial colonies were positive for germ cell-specific marker. With the exception of LIF-treated group, no significant difference was observed in the number of DDX4/VASA-positive spermatogonial cells among the experimental groups (P>0.05). A combination of growth factors did not have detectable effects on the expression levels of Vasa and Gfrα1 (P>0.05). The findings indicated that recombinant human growth factors has no significant effects on the in vitro proliferation of Caspian trout spermatogonia.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Male germ cell
 • Growth factors
 • in vitro culture
 • Gene expression
 • Salmo caspius
دوره 36، شماره 1
فروردین 1402
صفحه 46-62
 • تاریخ دریافت: 04 مرداد 1398
 • تاریخ بازنگری: 30 مهر 1398
 • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 12 دی 1400