کلیدواژه‌ها = پلی‌مورفیسم تک نوکلئوتیدی
بررسی ارتباط پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی rs2976394 ژن PSCA مرتبط با hsa-miR -3934 و ابتلا به سرطان معده

دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 206-218

بهاره صمدی؛ کامران قائدی؛ محمد حسین صنعتی