1. تمایز سلول‌های بنیادی پوست انسان به سلول‌های ‌سازنده انسولین در محیط برون‌تن با استفاده از گلوکز و عصاره پانکراس ترمیمی

مریم مهرابی؛ سامان حسینخانی؛ سیروس جلیلی؛ علی مصطفایی

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 124-135

چکیده
  سلول درمانی یکی از روش های امیدوارکننده در درمان دیابت نوع1 می باشد. یکی از مناسب ترین گزینه ها برای این منظور، سلول های پیش ساز مشتق از پوست Skin-derived precursors cells (SKP) است که پتانسیل تمایز به سلول های سازنده انسولین Insulin producing cells (IPC) را دارند. در این مطالعه سلول های پیش ساز مشتق از پوست انسان Human skin-derived precursors cells (hSKP) جدا و تکثیر شده و تحت تاثیر ...  بیشتر