نویسنده = محمد مهدی ضرابی
بررسی اثرات ضد باکتری و ضد قارچی نانوذرات نقره حاصل از عصاره آبی گیاه کنجد (Sesamum indicum L.)

دوره 31، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 16-26

فاطمه دهقان نیری؛ مریم میرحسینی؛ سودابه مفاخری؛ محمد مهدی ضرابی