بیوتکنولوژی
1. کشف مهارکننده علیه بتا لاکتاماز CTX-M-9 باکتری E.coli با استفاده از مطالعات داکینگ ملکولی، MM/PBSA و دینامیک ملکولی

کامبیز داوری؛ جمیله نوروزی؛ فرزانه حسینی؛ عباس اخوان سپهی؛ ساکو میرزائی

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 33-46

چکیده
  امروزه، مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری ها به یک چالش عمده برای سلامت بشر تبدیل شده است ظهور مقاومت آنتی بیوتکی، منجر به ناکارآمدی آنتی بیوتیک ها ، عدم درمان مناسب بیماری های عفونی و افزایش هزینه های درمانی شده است. یکی از فراوانترین انواع مقاومتهای انتی بیوتیکی مقاومت به آنتی بیوتیکهای بتالاکتام بخصوص پنی سیلین و سفالوسپورین میباشد ...  بیشتر

2. بررسی میزان مقاومت کلی فرم های روده ای جدا شده از پساب های صنعتی، خانگی و بخش هایی از تصفیه خانه شهر اراک به فلزات سنگین

عباس اخوان سپهی؛ سحر شریفیان؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ محمد خلیلی درمنی

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 167-178

چکیده
  فلزات سنگین نظیر کادمیوم، جیوه، نیکل و اکسی آنیون های تلوریت و کرومات از عناصر سمی هستند که به طرق مختلف وارد محیط زیست شده و برای سیستم¬های بیولوژیکی، بالاخص انسان، حیوانات و گیاهان زیان آور می باشند، لذا حذف آن ها از محیط زیست ضروری است. میکروارگانیسم ها و به ویژه باکتری ها نقش بسیار مهمی در حذف زیستی فلزات سنگین داشته و در بیوتکنولوژی ...  بیشتر