نویسنده = خسرو پیری
القاء کالوس در گیاه دارویی بابا آدم (Arctium lappa L.)

دوره 27، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 252-259

2729

طیبه سلیمانی؛ مهرناز کیهانفر؛ خسرو پیری؛ طاهره حسنلو