ژنتیک
1. بررسی خصوصیات فیلوژنتیکی جمعیت‌های زنبور عسل کوچک (Apis florea) با استفاده از ژن‌های سیتوکروم ‌اکسیداز I، ناحیه بین ژنی و سیتوکروم اکسیداز II

داود نجف زاده؛ جواد ناظمی رفیع؛ جلال رستم زاده

دوره 32، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 186-193

چکیده
  تعیین خصوصیات ژنتیکی موجودات زنده، اولین قدم برای اصلاح نژاد آ‌ن‌ها می‌باشد. این تحقیق در راستای مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت‌های زنبورعسل کوچکApis florea) ) در جنوب و جنوب غربی ایران انجام گرفت. به این منظور نمونه-برداری در مهرماه سال 1393 از چهار استان خوزستان (دزفول و آبادان)، بوشهر (بندردیلم و خورموج)، فارس (فیروزآباد و خرم‌بید) و هرمزگان ...  بیشتر