مقاله پژوهشی بیوتکنولوژی
1. جداسازی و تعیین خصوصیت یک سویه مخمری دریازی مقاوم به سلنیت و کاربرد آن در زی پالایی سلنیت

مراحم آشنگرف

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 1-14

چکیده
  کاربرد میکروارگانیسم ها بعنوان کاتالیست های طبیعی ارزان قیمت جهت کاهش و حذف پساب های حاوی سلنیت از محیط زیست بطور چشمگیری در حال افزایش است. در این مطالعه، توانمندی مخمرهای بومی دریازی مقاوم به سلنیت در بهسازی زیستی آلودگی های محیطی به سلنیت مورد بررسی قرار گرفت. نمونه گیری از دریای خزر و خلیج انجام گرفت. جداسازی از طریق غنی سازی در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیولوژی مولکولی
2. ارزیابی ویژگی های مولکولی و زیستی باکتری Pseudomonas fluorescens UTPF5 عامل بیوکنترل Meloidogyne javanica روی گوجه فرنگی

نگار باقری؛ مسعود احمدزاده؛ حمیده افشارمنش؛ زهرا صابرباغبان؛ ملیحه محمدزاده کاشانی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 15-32

چکیده
  چکیدهدر این تحقیق، خصوصیات زیستی و مولکولی سویه Pseudomonas fluorescens UTPF5 به عنوان یک باکتری مهم بیوکنترل در ایران، مورد ارزیابی قرارگرفته است. تاثیر نانوذرات نقره، تاثیر باکتری در لاکاز قارچی و همچنین جنبه های مولکولی باکتری از جمله ردیابی ژن های phlA و phlD و hcnAB بررسی شد. مقدار بازدارندگی این سویه از بیماریزایی نماتد Meloidogyne javanica، تعیین شد. عصاره، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوشیمی
3. جداسازی و شناسایی باکتری کریزئوباکتریوم ایندولوجنس سویه BYK27 مولد پروتئاز از پساب کارخانه شیر پگاه کرمان

یاسمین بین آبادی؛ عبدالحمید نمکی شوشتری؛ ارسطو بدویی دلفارد

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 33-47

چکیده
  پروتئازها از جمله مهم‌ترین آنزیم‌های صنعتی هستند که حدود 65 درصد از بازار جهانی آنزیم های صنعتی و حدود 25 درصد از تولید کل آنزیم ها را به خود اختصاص داده‌اند. پروتئازها در صنایع مختلف از جمله افزودنی‌های شوینده‌ها، تیمار فاضلاب، بازیافت نقره و در صنایع غذایی، چرم‌سازی، بازیافت نقره از فیلم‌های عکس برداری با اشعه ایکس و داروسازی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیولوژی مولکولی
4. اثر عصاره استونی دانه انار بر بیان پروتئین های β-catenin و E-cadherin در سلول‌های سرطانی PC-3

مجید تفریحی؛ روح الله نخعی سیستانی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 48-58

چکیده
  پروتئین E-cadherin یکی از اعضاء فوق خانواده پروتئین‌های E-cadherin است که بطور عمده در سطح سلول‌های بافت‌های اپیتلیال بیان می‌شود. کاهش بیان این پروتئین‌ علاوه بر تضعیف اتصالات بین سلولی، موجب بروز پدیده Epithelial-mesenchymal transition (EMT) و مهاجرت و متاستاز سلول‌های سرطانی بافت-های اپیتلیال می‌شود. در طب سنتی، از انار (Punica granatum) برای درمان بسیاری از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیولوژی مولکولی
5. شناسایی یک میانکنش مولکولی جدید در کنترل اپی‌ژنتیکی بیان ژن FLC در گیاه آرابیدوپسیس با استفاده از تکنیک دوبل هیبرید مخمر

مریم حسین پور؛ مقصود پژوهنده؛ فاطمه محمودی کردی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 59-71

چکیده
  آغاز گلدهی در گیاهان توسط عوامل مختلفی از قبیل طول دوره نوری، دوره سرما، هورمون ها و عوامل اپی ژنتیک کنترل می شود. یک مسیر مهم در این فرآیند، کنترل اپی ژنتیکی ژن FLC است که بیان آن موجب مهار گلدهی میگردد. حذف گروههای استیل از روی هیستون های ژن FLC توسط پروتئینMSI4 باعث توقف بیان FLC شده و بنابراین، گلدهی آغاز میشود. با این حال، مکانیسم عمل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژنتیک
6. بررسی نسبت جمعیت کروموزوم‌های جنسی X و Y در انزال گاوهای نر هلشتاین و نقش غلظت تستوسترون خون بر نسبت جمعیتی

مونا خلقی؛ فرید حیدری؛ جلال رستم زاده؛ محمد رزم کبیر

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 72-79

چکیده
  توانایی و امکان تعیین جنسیت گوساله در صنعت دامپروری بسیار حائز اهمیت است و یکی از اهداف دیرینه در صنعت گاو شیری و گوشتی به شمار می‌رود. گاو نر در مقایسه با گاو ماده به علت هتروگامتیک بودن سهم بیشتری در نسبت جنسی ایفا می‌کند. تشخیص نسبت جنسی اسپرماتوزوئیدها از طریق نسبت کروموزوم‌های X و Y قابل انجام است. این پژوهش با هدف تاثیر غلظت تستوسترون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوتکنولوژی
7. طراحی، ساخت، مشخصه یابی و ارزیابی زیستی نانوذرات اکسید آهن پوشش داده شده با پلیمر پرشاخه ی پلی گلیسرول

عاطفه زارع پور؛ محمد رفیعی نیا؛ حسین صالحی؛ علی ضرابی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 80-91

چکیده
  ساخت نانوسامانه‌های هدفمند انتقال دارو از یک طرف امکان دسترسی زیستی به دارو را بهبود بخشیده و از طرف دیگر اثرات جانبی زیان‏بار آن را بر سایر نقاط بدن به حداقل ممکن رسانده است. از جمله‌ی این نانوسامانه‌ها می‌توان به نانوذرات اکسید آهن اشاره کرد که امروزه به صورت گسترده در تصویربرداری تشدید مغناطیسی به عنوان عامل بهبود کیفیت تصویر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوتکنولوژی
8. خاموش‌سازی سیستماتیک ژن کدوئین اُ-‌دمتیلاز (CODM) با استفاده از فن القای خاموشی‌ از طریق ویروس (VIGS) در گیاه دارویی شقایق

حسین شاهی‌وند؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروز ابادی؛ علیرضا زبرجدی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 92-101

چکیده
  گیاه شقایق (Papaver somniferum L.) به عنوان مهمترین منبع اقتصادی تولید ترکیبات آلکالوئیدی نارکوتیک مانند کدئین، تبائین، نارکوتین و پاپاورین شناخته شده است و از ترکیبات آن در صنعت داروسازی به عنوان بی‌حس کننده، ضد‌ سرفه و ضد ‌اسپاسم استفاده می‌‌شود. امروزه از فن مهندسی متابولیک، برای دستورزی ژن‌های بیوسنتز آلکالوئیدها و فرآورده‌های متابولیکی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. بررسی تاثیر سوراخ کردن مصنوعی بلاستوسیست موش بر زنده-مانی و میزان بیان ژن Wnt3a

سمانه قریب؛ مجتبی دشتی زاد؛ فرح فرخی؛ مهدی شمس ارا

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 102-113

چکیده
  امروزه جهت افزایش میزان لانه‌گزینی و حاملگی پس از انتقال رویان-های حاصل از لقاح آزمایشگاهی ، از تکنیک‌های مختلف هچینگ کمکی از جمله سوراخ کردن مصنوعی بلاستوسیست استفاده می‌شود. در این مطالعه با سوراخ کردن مصنوعی بلاستوسیست با استفاده از ریز سوزن‌های تزریق کننده، کیفیت بلاستوسیست‌های موش با بررسی نرخ زنده‌مانی، خروج بلاستوسیست ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوتکنولوژی
10. طراحی، سنتز، همسانه سازی، ارزیابی بیان و بررسی خاصیت ضد میکروبی پروتئین دفنزین گندم(Triticum aestivum) در میزبانE.coli

سیده مریم مرتضوی؛ بهناز صفار؛ ندا میراخورلی؛ محسن مبینی دهکردی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 114-125

چکیده
  دفنزین های گیاهی، خانواده ای از پپتیدهای ضد میکروبی کاتیونی کوچک و غنی از سیستئین هستند که فعالیت های ضد میکروبی وسیعی دارند. هدف این مطالعه طراحی، سنتز، همسانه سازی، بیان ژن دفنزین گندم(Triticum aestivum) و بررسی خاصیت ضد باکتری پروتئین نوترکیب حاصل بود. توالی ژن دفنزین به همراه ژن سومو (sumo)جهت افزایش حلالییت پروتئین و بیان بیشتر، توسط نرم ...  بیشتر