دوره و شماره: دوره 28، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-144 

مقاله پژوهشی

جهش زایی هدایت یافته مکانی به منظور تولید پروتئین جهش یافته Iranian rice-NSLTP2 ( Oriza sativa) حاوی جهش Y45W

صفحه 1-8

اعظم احمدی؛ مهران میراولیائی؛ مجید متولی باشی؛ عبدالرحیم صادقی؛ حمید ابطحی؛ زهرا اسلامی؛ کامران قائدی


بررسی نقش HMGB1 در بیماری Cerebral Ischemia و مقایسه داروهای طراحی شده برای مسیر سیگنالی آن

صفحه 9-22

2812

الناز امان زاده؛ حسن محبت کار


جداسازی مخمرها از شالیزارهای برنج و بررسی کیفی آنزیم های کاتابولیک برون ریز در دو مخمر از جنس Pseudozyma

صفحه 23-34

2813

لیلا امینی؛ محمد رضا صعودی؛ شقایق نصر


اثر عصاره برگی آلوئه ورا بر رشد، تولید آفلاتوکسین B1 و الگوی پروتئین های خارج سلولی آسپرژیلوس فلاووس در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 35-44

2814

آرش بابایی؛ میلاد منافی؛ حدیث طوافی


پیشگویی عملکرد اتّصال پروتئینها به ریبونوکلئیک اسید بر اساس خواص فیزیکوشیمیایی آنها به کمک روش لوژستیک رگرسیون

صفحه 45-53

2815

مهدی پورشیخعلی اصغری؛ پرویز عبدالمالکی


کلونینگ و بیان ژن کد کننده آنزیم لاکاز از باکتری باسیلوس آنتراسیس سویه QZA2

صفحه 54-64

2816

پروین زمانی؛ محمدعلی آموزگار؛ خسرو خواجه


بررسی ویژگی‌های بیوشیمیایی و سم شناسی آنزیم استیل کولین استراز در کنه‌های دو لکه‌ای مقاوم و حساس به کلرپایریفوس

صفحه 65-75

2817

پریچهر زمانی؛ رضا حسن ساجدی؛ محمد قدمیاری؛ نرگس معماری زاده


بررسی خاصیت ضد باکتریایی و پروبیوتیکی یک سویه لاکتوباسیلوس سالیواریوس 02 NK ، اخیرا" جدا شده از دهان بر روی Aggregatibacter actinomycetemcomitans، باکتری شایع در بیماران با التهاب لثه

صفحه 76-84

2818

ندا ساجدی نژاد؛ حکیمه شرفی؛ مژگان پاک نژاد؛ یداالله سلیمانی شایسته؛ بهزاد هوشمند؛ سیما مدیری؛ حسین شهبانی ظهیری؛ کامبیز اکبری نوقابی


مقایسه کلی فرم ها در اسپیرولینا Arthrospira platensis تازه و پودری

صفحه 85-93

2819

منصوره قائنی؛ لاله رومیانی؛ سیده زهرا معصومی زاده


ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های ایرانی و ژنوتیپ های خارجی گلرنگ(Carthamus tinctorius ) با استفاده از صفات مورفولوژیکی و نشانگر مولکولی RAPD

صفحه 94-106

28110

محمود قربانزاده نقاب؛ رحیم افضل


سکروتوم قارچ- 1103 Trichoderma harzianum و نقش بیوکنترلی آن

صفحه 107-114

28111

سارا کاظم زاده؛ ناصر فرخی؛ سعید امین زاده؛ سید مهدی علوی؛ ابوالفضل سرپله؛ مجتبی ممرآبادی


شکوفایی جلبکی در شمالغرب‌ دریاچه ارومیه (ایستگاه باری)

صفحه 115-123

28112

رامین مناف فر؛ سمیه قربانی


تمایز سلول‌های بنیادی پوست انسان به سلول‌های ‌سازنده انسولین در محیط برون‌تن با استفاده از گلوکز و عصاره پانکراس ترمیمی

صفحه 124-135

28113

مریم مهرابی؛ سامان حسینخانی؛ سیروس جلیلی؛ علی مصطفایی


بررسی میزان آلودگی میکروبی آبهای سطحی رودخانه هراز

صفحه 136-144

28114

زهرا یعقوب زاده؛ رضا صفری