مقاله پژوهشی
1. معرفی سویه جدید مخمری Candida sp. strain MY2 با توان بالقوۀ سنتز سریع و برون سلولی نانوکریستال های اکسید روی

مراحم آشنگرف

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 155-166

چکیده
  میکروارگانیسم های محتلف به عنوان نانوکارخانه های سبز به علت توان بالقوۀ فوق العاده خود قادر به ایجاد محیط سبز به منظور ایجاد نانوساختارهای کنترل شده هستند. نانوذرات اکسید روی با توجه به توان بالقوۀ بالا در انجام فرآیندهای درمانی اختصاصی، در مطالعات علوم زیستی، دارویی و پزشکی کاربرد فراوان دارند. در این پژوهش، غربالگری سویه های مخمری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. بررسی میزان مقاومت کلی فرم های روده ای جدا شده از پساب های صنعتی، خانگی و بخش هایی از تصفیه خانه شهر اراک به فلزات سنگین

عباس اخوان سپهی؛ سحر شریفیان؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ محمد خلیلی درمنی

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 167-178

چکیده
  فلزات سنگین نظیر کادمیوم، جیوه، نیکل و اکسی آنیون های تلوریت و کرومات از عناصر سمی هستند که به طرق مختلف وارد محیط زیست شده و برای سیستم¬های بیولوژیکی، بالاخص انسان، حیوانات و گیاهان زیان آور می باشند، لذا حذف آن ها از محیط زیست ضروری است. میکروارگانیسم ها و به ویژه باکتری ها نقش بسیار مهمی در حذف زیستی فلزات سنگین داشته و در بیوتکنولوژی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی تحمل و جذب فلزات مس و سرب توسط سه سویه استاندارد مخمر

علیرضا حسنی؛ زهرا اعتمادی فر؛ ایرج نحوی

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 179-191

چکیده
  آلودگی محیط زیست توسط فلزات سنگین به یکی از جدی‌ترین معضلات زیست محیطی امروز تبدیل شده است. در طی سالیان گذشته روش‌های مختلف فیزیکی و شیمیایی برای پاکسازی فلزات سنگین مورد بررسی قرار گرفته‌اند، اما اکثر آنها مشکل، گران و انرژی بر هستند. استفاده از میکروارگانیزم‌ها برای جذب فلزات سنگین، می‌تواند جایگزینی مناسب برای این روش‌ها ...  بیشتر

مقاله مروری
4. کاربرد بیوانفورماتیک در مطالعات ایمنی‌شناسی

سعید خلیلی؛ ابولفضل جهانگیری؛ جعفر امانی؛ علی هاتف سلمانیان

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 192-210

چکیده
  سیستم ایمنی انسان شامل انواع متنوعی از سلول¬ها و مولکول¬ها می¬باشد که در ارتباط تنگاتنگ با سایر سیستم¬های بدن می¬باشند. مقادیر افزاینده¬ی داده¬های تولید شده در دوره¬ی پساژنومیک بررسی این سیستم را پیچیده¬تر گردانده است. بنابراین نیاز به استفاده از رویکردهای محاسباتی و کامپیوتری جهت پردازش و تفسیر داده¬ها محسوس¬تر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. استخراج و خالص سازی پپتید ضد میکروبی جدید از گیاه عناب (Ziziphus Jujuba)

فاطمه دانشمند

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 211-223

چکیده
  در این مطالعه ، یک پپتید ضد باکتریایی و ضد قارچی جدید با نام Snakin-Z از میوه عناب با استفاده از ژل فیلتراسیون و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالای فاز معکوس (RP-HPLC)، خالص سازی گردید. این پپتید از 31 آمینواسید تشکیل شده است و توالی آن عبارت است از: CARLNCVPKGTSGNTETCPCYASLHSCRKYG. وزن مولکولی این پپتید 823/3308 دالتون می‌باشد. هم ردیفی این پپتید با پپتیدهای ضد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بررسی نقش هورمون GnRH در مراحل مختلف تکوین آزمایشگاهی رویان گاو

آیدین رحیم طایفه؛ فرید حیدری؛ فرامرز قراگوزلو؛ پژمان میر شکرایی؛ ناصر فرخی؛ بهار نیری فسایی؛ جعفر خضری

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 224-232

چکیده
  تاثیر هورمون GnRH در تنظیم و کنترل تولید مثل در حیوان ماده و نر در مطالعات کلینیکی بخوبی نشان داده شده است ولی با توجه به نقش بسیار مهم این هورمون در سیستم تناسلی حیوان، مطالعات اندکی در مورد اثر آن روی فرآیند فولیکولوژنز ، بلوغ تخمک ، لقاح تخمک و اسپرم و تکامل رویان صورت گرفته است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مقادیر مختلف این هورمون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. بررسی بیان ژن های hTERT و Survivin در رده سلولی آدنوکارسینومای معده انسان (AGS) تحت تیمار با نانوکورکومین

نجمه رنجی؛ عباس پادگانه؛ دینا صادقی زاده؛ مجید صادقی زاده

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 233-241

چکیده
  هدف: دندروزومها دسته ای از ناقل های پلیمری غیر ویروسی نسبتاً جدید هستند که باعث افزایش حلالیت داروهای نامحلول یا با حلالیت ضعیف در محیط های زیستی می شوند. کورکومین یک ترکیب ضد سرطانی با حلالیت بسیار کم در محیط های آبی است که در این پژوهش با استفاده از دندروزوم به عنوان یک ناقل، انتقال آن به سلولهای سرطانی آدنوکارسینومای معده (AGS) صورت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. شناسایی موتاسیون در اگزون های 13 و 23 و بخشی از اینترون 12 از ژن jhdm2a در انسان و ارتباط آن با ناباروری مردان

الهه سلیمانپور؛ زهره حجتی؛ محمد حسین نصر اصفهانی

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 242-251

چکیده
  زمینه و هدف: هیستون دمتیلاز حاوی دمین (JHDM2A) JmjC یک تنظیم کننده کلیدی تغییرات اپی ژنتیکی است که در بیضه بیان می شود، برای اسپرم زایی ضروری است و به طور اختصاصی لیزین 9 هیستون3 را در حالت مونو و دی متیله، دِمتیله می کند. JHDM2A به طور مستقیم یا غیر مستقیم روی مناطق مرکزی پروموتر پروتئین های گذرای هسته ای و پروتامین ها ، که محصول آنها برای فشرده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. القاء کالوس در گیاه دارویی بابا آدم (Arctium lappa L.)

طیبه سلیمانی؛ مهرناز کیهانفر؛ خسرو پیری؛ طاهره حسنلو

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 252-259

چکیده
  باباآدم، گیاه دارویی با اهمیتی است که حاوی ترکیبات دارویی فراوانی از جمله آرکتین و آرکتیژنین می¬باشد که خواص ضد سرطانی این متابولیت¬های ثانویه شناخته شده است. پیشرفت در روش¬های کشت بافت و باززایی این گیاه در شرایطin vitro به منظور آسان نمودن روش¬های انتقال ژن به این گیاه دارویی بسیار مهم می¬باشد. در این تحقیق، برای کالوس¬زایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. شناسایی نشانگرهای ISSR پیوسته با صفات مورفولوژیک در جمعیت‌های یونجه زراعی (Medicago sativa L.)

بابک عبدالهی مندولکانی؛ حیدر عزیزی

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 260-268

چکیده
  به منظور شناسایی نشانگرهای مرتبط با صفات ارتفاع بوته، میزان کلروفیل، وزن تر کل، وزن خشک کل، وزن تر برگ، وزن خشک برگ، وزن تر ساقه، وزن خشک ساقه، تعداد برگ، تعداد ساقه، تعداد برگ به تعداد ساقه، وزن خشک برگ به وزن خشک ساقه و وزن خشک کل به وزن تر کل در جمعیت‌های مختلف یونجه زراعی، از نشانگرهای ISSR (Inter simple sequence repeat) استفاده شد. 16 آغازگر مورد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
11. شناسایی و بررسی برخی فعالیت های آنتی میکروبی باکتری بومی Enterobacter sp. DGH3

داریوش غلامی؛ سعید امین زاده؛ سید مهدی علوی؛ نسرین کاظمی پور؛ جعفر ولیزاده؛ طناز گودرزی

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 269-276

چکیده
  مرکبات نقش بسیار مهمی را در اقتصاد هر کشور برعهده دارند و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست تا جایی که باعث خودکفایی اقتصادی در زمینه کشاورزی شده است. به¬همین دلیل لازم است که از بروز آفات تا حد امکان جلوگیری بعمل آید و در جهت کنترل آن ها اقدامات اساسی انجام داد. بیماری های باکتریایی و قارچی گوناگونی وجود دارند که اثرات مخربی در صنعت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
12. ارتباط پلی مورفیسم G/T 317- پروموتر ژن Muc6 با افزایش خطر ابتلا به بیماری زخم پپتیک

آرمان کمالی سروستانی؛ مهدی مغنی باشی؛ پریسا محمدی نژاد؛ لیلا کهن؛ اسکندر کمالی سروستانی

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 277-284

چکیده
  چکیدهموسین ها (Muc) گلیکوپروتئین هایی با وزن مولکولی بالا هستند که بخش اصلی لایه ژله ای موکوس را تشکیل داده و در حفاظت از اپی تلیوم معده ای-روده ای نقش دارند. با توجه به بیان زیاد و اختصاصی Muc6 در معده و دوازدهه، تغییر بیان Muc6 در بیماری زخم پپتیک و نقش پلی مورفیسم های پروموتر در بیان ژن ها، در این مطالعه ارتباط پلی مورفیسم پروموتر ژن Muc6 با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
13. مطالعه فیلوژنتیکی باکتری سودوموناس پوتیدا تولید کننده پرولین دهیدروژناز و آنالیز بیوانفورماتیکی آنزیم جداسازی شده

حمید شهباز محمدی؛ انورسادات کیان مهر؛ رحمان مهدی زاده

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 285-295

چکیده
  فلاو آنزیم پرولین دهیدروژناز (EC 1.5.99.8) نقش مهمی را در زیست حسگرها و کیتهای غربالگری به منظور تشخیص بیماریهای متابولیک مرتبط با نقص پرولین ایفاء می نماید. هدف از این تحقیق، جداسازی و تعیین مشخصات میکروارگانیسم های تولید کننده آنزیمهای دخیل در متابولیسم پرولین از نمونه های خاک ایران بود. غربالگری آنزیم های تخریب کننده L-پرولین از نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
14. مطالعه شبیه سازی دینامیک ملکولی و حرکات عملکردی آنزیم لیپازA از گونه باسیلوس سوبتیلیس

محمدرضا گنجعلی خانی؛ بیژن رنجبر

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 296-307

چکیده
  آنزیم لیپاز باسیلوس سوبتیلیس یکی از کوچک ترین پروتئین های متعلق به خانواده β/α هیدرولازها می-باشد. این آنزیم بر خلاف همه لیپازها خاصیت فعال سازی سطحی را از خود نشان نمی¬دهد ولی همانند دیگر لیپازها کاربردهای فرآوانی در زمینه¬های صنعتی، دارویی، صنایع غذایی و زیست محیطی دارا می¬باشد. تعدادی گزارش از تولید این لیپاز مهندسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
15. کلونینگ ژن آلفا آمیلاز در وکتور انتقالی pGFK114.1 اشرشیاکولی- باکتروئیدی و انجام کانژوگاسیون بین سویه های مختلفE.coli جهت امکان استفاده از آن در محیط گوارشی نشخوارکنندگان

فاطمه مرادیان؛ حشمت اله عقبی طلب؛ فدرت اله رحیمی

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 308-315

چکیده
  به منظور افزایش کارآیی تولید در صنعت دامپرروری می توان از تکنولوژی DNA نوترکیب بهره بردکه پیشرفت های اخیر در سیستم انتقال ژن، تغییرات ژنتیکی باکتری های شکمبه ای را با توانایی تولید آنزیم های هیدرولیز کننده ممکن ساخته است. این تکنولوژی می تواند ضمن کاهش معایب افزودنی های آنزیمی افزایش بازدهی مواد مغذی در شکمبه را به دنبال داشته باشد. ...  بیشتر