دوره و شماره: دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 155-318 

مقاله پژوهشی

تولید و بهینه سازی پلی‌هیدروکسی آلکانوات (poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate)) بوسیله جدایه Aeromonas sp. EBA118 جدا شده از خاک به روش تک متغیره

صفحه 193-205

زمزم جوادی؛ معصومه بحرینی؛ میرزا محمد رضا شریف مقدم


بررسی ارتباط پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی rs2976394 ژن PSCA مرتبط با hsa-miR -3934 و ابتلا به سرطان معده

صفحه 206-218

بهاره صمدی؛ کامران قائدی؛ محمد حسین صنعتی


شناسایی باکتری های پروبیوتیک عصاره آبی خرماهای مضافتی، پیارم و زاهدی

صفحه 219-231

مینا سیف زاده؛ محمد ربانی؛ علی اصغر خانی پور


مطالعه برهمکنش رنگ خوراکی قرمز آلورا با پپسین توسط طیف سنجی فلورسانس

صفحه 232-247

فاطمه السادات محسنی شهری


بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف گندم نان (Triticum aestivum L.)با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR و RAPD

صفحه 248-262

مژده رحمانی؛ مهدی رحیمی؛ مریم عبدلی نسب؛ محمود ملکی


طراحی ساختار نانودیسک از فسفولیپید اسفنگومیلین جنین جوجه (DPSM) و کلسترول (CHOL) و مطالعه شکل گیری آن: شبیه سازی دینامیک مولکولی دانه درشت

صفحه 263-275

جلیل پرچکانی چوزکی؛ مجید تقدیر


بررسی تاثیر مشتقات 2-هیدروکسی 1و4-نفتوکوئینون بر روی ساختار و عملکرد آنزیم کاتالاز

صفحه 276-287

سیمین خطایی؛ غلامرضا دهقان؛ سمانه رشتبری؛ مهرداد ایرانشاهی


مهار سمیت روتنون در مدل سلولی بیماری پارکینسون با عصاره متانولی زیتون‌های ایرانی

صفحه 288-303

دینا مرشدی؛ فرهنگ علی اکبری؛ سها پارسافر؛ حسین محمد بیگی؛ فائزه دهقانی عصمت آبادی؛ علیرضا امیری نودیجه


تغییرات بیان ژن آدنوزین دآمیناز (ADA) در سلول‌های سرطان پستان انسانی رده‌های MCF-7 و MDA-MB-231 و سلول‌های رده نرمال MCF-10A تیمار شده با عصاره شیرین بیان

صفحه 304-318

اکبر صفی پور افشار؛ فاطمه سعید نعمت پور؛ امیر شیرزاد


سنتز بیولوژیک نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه Dracocephalum kotschyi و بررسی اثرات ضدباکتریایی آن

صفحه 155-168

شبنم یعقوبی؛ امیر میرزایی؛ آرزو دست پاک


مطالعه آلودگی های باکتریایی برخی آثار مکتوب نفیس مرکز اسناد آستان قدس رضوی

صفحه 182-192

سمیرا بهدانی؛ معصومه بحرینی؛ پریسا محمدی؛ لیلا شکرزاده؛ میرزا محمد رضا شریف مقدم؛ علی اصغر ثابت جازاری


طراحی و ساخت وکتور بیانی pET32b+Rh براساس سیستم pET جهت تسهیل پروسه تخلیص پروتئین نوترکیب

صفحه 169-181

لیلا رضایی؛ هدا آیت؛ علی محمد احدی