بیوسنتز نانوذرات مس با استفاده از عصاره آبی گل Postia puberula و بررسی فعالیت ضد باکتری آن

دوره 31، شماره 4، دی 1397، صفحه 437-445

کاترین ابراهیمی


طراحی نانوحامل‌ژنی فاژی و ارزیابی توانایی آن در انتقال و بیان ژن در رده سلولی انسانی

دوره 26، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 438-445


تاثیر تنش شوری بر فعالیت‌های فیزیولوژیک و آنتی‌اکسیدانی در دو لاین حساس و متحمل به شوری (NaCl) آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L.) در مرحله گیاهچه‌ای

دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 451-464

رضا درویش زاده؛ علیرضا پیرزاد


بررسی اثر نانوذرات اکسید مس روی ژنوم باکتری اشریشیاکلی با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 475-487

فریبا امجدی؛ بهرام گلستانی ایمانی؛ فرخ کریمی


مقایسه کارایی یک تابع انرژی دانش‌پایه و یک تابع نیروی دانش‌پایه در نمره‌دهی کمپلکس‌های پروتئین-پروتئین

دوره 27، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 495-505

رحیم جعفری؛ مهدی میرزایی؛ مجید عرفانی مقدم؛ مهدی صادقی


مقایسه اثرات ضد باکتریایی و ضد قارچی صمغ گیاه بنه (Pistacia atlantica) با برخی آنتی‌بیوتیک‌های رایج درمانی

دوره 32، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 32-43

بهروز دوستی


بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های سه گونه بابونه(Anthemis sp) با استفاده از فعالیت آنزیمی پراکسیداز

دوره 27، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 35-43

مریم السادات ذکری؛ پروین صالحی شانجانی؛ حمیده جوادی؛ محمد علی علیزاده


اثر عصاره برگی آلوئه ورا بر رشد، تولید آفلاتوکسین B1 و الگوی پروتئین های خارج سلولی آسپرژیلوس فلاووس در شرایط آزمایشگاهی

دوره 28، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 35-44

آرش بابایی؛ میلاد منافی؛ حدیث طوافی


بررسی اثر متقابل تنش خشکی با آسکوربات وسالیسیلیک اسید برفعالیت برخی آنزیمهای آنتی اکسیدان و فلاونوئیدها در گیاه بامیه Hibiscus esculentus L.

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 35-43

امین باقی زاده؛ محمود حاج محمدرضایی؛ زهرا توحیدی


تجمع رزمارینیک اسید و بیان ژن آنزیم تیروزین آمینوترانسفراز در گیاهچه‌های بادرنجبویه (Melissa officinalis) تیمار شده بانانو ذره اکسید مس

دوره 31، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 36-45

علی ریاحی مدوار؛ معین الدین نصیری بزنجانی؛ فاطمه رضائی؛ امین باقی زاده


ارزیابی عملکرد باکتری های اکسید کننده گوگردی جدا سازی شده از خاک معدن مس و شناسایی مولکولی آنها بر اساس توالی 16S rRNA

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 40-54

مهدی صادقی پور مروی؛ احمد علی پوربابایی؛ حسینعلی علیخانی؛ احمد حیدری؛ زهرا منافی


اثر عصاره استونی دانه انار بر بیان پروتئین های β-catenin و E-cadherin در سلول‌های سرطانی PC-3

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 48-58

مجید تفریحی؛ روح الله نخعی سیستانی


گروه‌بندی و ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های مختلف گیاه دارویی Plantago psyllium با استفاده از نشانگر ISSR

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 141-151

مهدی رمضانی؛ مهدی رحیمی


مقایسه برنامه های سرهم‌بندی و آنالیز هستی‌شناسی با استفاده از داده‌های حاصل از توالییابی ترنسکریپتوم زرین‌گیاه (Dracocephalum kotschyi Boiss.)

دوره 33، شماره 2، تیر 1399، صفحه 155-168

عبدالناصر پورصلواتی؛ امین ابراهیمی؛ سجاد رشیدی منفرد


ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و مهار آنزیم آلفا آمیلاز دو گونه Sargassum angostifolium و Palisada perforata

دوره 31، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 158-171

کیانا پیریان؛ سهیلا معین؛ جلوه سهرابی پور؛ رضا ربیعی؛ خسرو پیری


بررسی جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه بادمجان (Solanum melongena L.) تحت تأثیر عصاره حلال‌های مختلف برگ اکالیپتوس (Eucalyptusglobulus Lobill.)

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 170-180

محمود دژم؛ صدیقه سادات خالقی؛ رضا عطااللهی


اهمیت کروموزوم 4 در کنترل ژنتیکی صفات مرتبط با سنبله در جو

دوره 32، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 171-182

زینب تقی زاده؛ حسین صبوری؛ حسین حسینی مقدم؛ حسینعلی فلاحی؛ مهناز کاتوزی


به‎کارگیری پپتیدهای ضدسرطانی و نفوذپذیر سلولی در درمان سرطان

دوره 35، شماره 2، تیر 1401، صفحه 183-197

یاسمین خوارزمی خراسانی؛ احمد آسوده


بررسی اثر مشتقات پکتینی در القای مرگ برنامه ریزی شده یا آپوپتوز در دودمان سلولی سرطان پروستات انسانی DU145

دوره 26، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 186-199


تنوع و تمایز ژنتیکی جمعیت های توس (Betula pendula) ایران، با استفاده از چند شکلی DNAی سه ناحیه (CD، DT و K1K2) ژنوم کلروپلاستی

دوره 28، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 191-201

اباصلت حسین زاده کلاگر؛ فاطمه فلاح؛ حامد یوسف زاده


کاربرد بیوانفورماتیک در مطالعات ایمنی‌شناسی

دوره 27، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 192-210

سعید خلیلی؛ ابولفضل جهانگیری؛ جعفر امانی؛ علی هاتف سلمانیان


مطالعه تغییرات ساختاری و دینامیکی پروتئین GSK3β در حضور لیگاند CHIR99021 با استفاده از شبیه سازی و داکینگ مولکولی

دوره 36، شماره 3، مهر 1402، صفحه 212-229

جواد کاظمی؛ حسین شاهسوارانی؛ پرویز پاکزاد؛ محمد علی شکرگذار


مطالعه برهمکنش رنگ خوراکی قرمز آلورا با پپسین توسط طیف سنجی فلورسانس

دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 232-247

فاطمه السادات محسنی شهری


قهوه‌ای شدن ریزنمونه‌های برگی چهار گونه‌ی گیاهی از خانواده سولاناسه پس از القا شدن با سویه‌هایی از باکتری آگروباکتریوم رایزوژنز

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 252-263

زهرا شاکران؛ مهرناز کیهانفر


بررسی ارتباط بین تنوع ژنتیکی و توزیع جغرافیایی میان 11 جمعیت وحشی Dactylis glomerata توسط پروتئینهای کل

دوره 26، شماره 3، آذر 1392، صفحه 278-288